Lekcja 12 z 30

12. Co to są stablecoiny?

Mamy ponad 100 różnych stablecoinów. Nie da się zaprzeczyć, że w ekosystemie krypto pełnią one  bardzo ważną funkcję. Czym są? Jak ich używać? Jakie mają zalety, a jakie wady? Podczas dzisiejszej  lekcji postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. 

Stablecoin – definicja 

Dosłowne tłumaczenie to „stabilna moneta”. Stablecoin to cyfrowe aktywo, powiązane z innym  aktywem o ustalonej wartości rynkowej np. waluty FIAT, złoto, dolar amerykański czy bitcoin. Z  założenia mają mieć niską zmienność kursu. Jak wiesz, rynek kryptowalut bardzo się zmienia. Dlatego  tak ciężko aktywom cyfrowym stać się pełnoprawnym środkiem płatniczym. Stablecoiny są ich  przeciwieństwem. Mają poprawić bezpieczeństwo powiązane z inwestowaniem w inne kryptowaluty.  Wszystkie kryptowaluty możemy zamienić na stablecoiny. Zapewniają użytkownikom większą  stabilność, niż tradycyjne krypto, ponieważ ich cena jest powiązana z ceną innej waluty. 

Aktywa, które dzisiaj omawiamy, często są porównywane do lokaty cyfrowej, w której swoje środki  przechowuje wielu użytkowników giełd kryptowalutowych. Nie przesadzimy, jeśli stwierdzimy, że  powstały po to, aby zminimalizować niepewność wielu osób, które bały się podjąć ryzyka w  inwestowaniu w krypto. Ich podaż i popyt reguluje podmiot podobny do banku centralnego, który  minimalizuje zmienność cen. 

Zastosowanie 

Oczywiście służą nam jako środek płatniczy, ale nie tylko. Stablecoiny zapewniają nam stabilność  ceny, szczególnie podczas zwiększonej zmienności cen na rynku kryptowalut. Wykorzystuje się je  również jako szybki transfer pomiędzy krypto i walutami FIAT. Widzisz więc, jak ważną rolę odgrywają  one w ekosystemie. 

Zalety 

Zdążyłeś zauważyć, że mają ich wiele. Stabilne monety: 

∙ To ważna waluta, szczególnie w krajach cechujących się wysoką inflacją

∙ Są wykorzystywane w krajach, gdzie dostęp do usług bankowych jest ograniczony. ∙ Równoważą zmiany cen innych aktywów cyfrowych, dzięki niskiej zmienności. ∙ Są mobilne i bardzo łatwo się je wymienia. 

∙ Transakcje stablecoinów są szybkie, proste i przejrzyste. 

∙ Pozwalają zachować zyski. 

Powiązanie z innymi aktywami 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, aby zachować swoją stabilność, stablecoiny są wspierane przez  różne aktywa. Do tej grupy zaliczymy: 

Waluty FIAT, takie jak dolar amerykański czy euro. 

Kryptowaluty np. bitcoin, ethereum. 

Fizyczne towary jak złoto, ropa czy nawet nieruchomości. 

Smart kontrakty, które zmniejszają podaż monety, jeśli tylko ich cena spadnie poniżej 1 USD. I  w drugą stronę – jeśli cena stablecoina jest wyższa niż 1 USD, wówczas algorytm zwiększa  jego podaż, aby obniżyć cenę. 

Przykłady stablecoinów 

Tether (USDT)

Dai (DAI

USD Coin (USDC

Paxos Standard (PAX

Binance USD (BUSD

Podział stablecoinów: 

1. Scentralizowane stablecoiny: USDT, BUSD, USDC – Działają centralnie jako waluta fiducjarna  (USD lub Euro). To znaczy, że centralna organizacja zarządza i kontroluje jego emisję.  Podmiot ten gwarantuje emisję tych stablecoinów dzięki rezerwom gotówkowym, które  zazwyczaj przechowuje na rachunku bankowym. Za każdego wyemitowanego dolara  stablecoin ma on mieć na swoich rachunkach jednego dolara. 

2. Zdecentralizowane stablecoiny: DAI jEuro, jCHF: Działają w sposób zdecentralizowany, jak  Bitcoin i Ethereum. To znaczy, że żadna jednostka centralna nie wchodzi w interakcję z  procesem. Protokół jest zarządzany przez algorytmy i blockchain. Te stablecoiny są wspierane  przez rezerwę kryptowalut, takich jak Ether. Do stworzenia zabezpieczamy (stawiamy jako  zabezpieczenie) ilość Etheru, która pozwala nam tworzyć stablecoiny. W rzeczywistości ilość  zastawionej kryptowaluty jest zawsze większa niż ilość utworzonych stablecoinów. Na  przykład, aby stworzyć 100 $ Stablecoins, umieszczamy 150 $ Ether jako zabezpieczenie. Ten  stosunek utrzymuje równowagę . W przeciwnym razie protokół przewiduje likwidację rezerw  w celu zagwarantowania stabilności. 

3. Algorytmiczne stablecoin: Frax, UST*- Jak widzieliśmy, tworzenie zdecentralizowanych  stablecoinów jest możliwe dzięki rezerwie dużej ilości tokenów. Jednak te rezerwy są  zablokowane i nie można ich już używać. Te stablecoiny oferują rozwiązanie tych blokad.  Rzeczywiście, dzięki złożonemu mechanizmowi opartemu na algorytmie, protokół będzie  działał jak bank centralny. Zwiększy lub zmniejszy ilość tokenów w obiegu, aby utrzymać  stabilność cen. Konkretnie, gdy cena stablecoina spada w porównaniu z tradycyjnym  aktywem, który reprezentuje, protokół zmniejsza podaż poprzez mechanizm spalania. I  odwrotnie, gdy cena stablecoina wzrasta w stosunku do tradycyjnych aktywów, które  reprezentuje, protokół zwiększa podaż poprzez mechanizm menniczy. 

Historia UST 

UST to stablecoin reprezentujący dolara, opracowany przez blockchain Terra. Wartość UST jest  utrzymywana przez mechanizm arbitrażowy, który niszczy lub tworzy tokeny w celu utrzymania  stabilności. 

Jego architektura opiera się zatem na dwóch tokenach: UST, który reprezentuje dolara, oraz Luna,  która pozwala wchłonąć zmienność. 

UST był trzecim co do wielkości stablecoinem na rynku, wyprzedzając DAI i BUSD

Niemniej jednak protokół Luny był pod presją. 7 maja cena wartego wówczas 18 miliardów dolarów  algorytmicznego stablecoina terraUSD (UST), który ma utrzymywać stały poziom 1 dolara, zaczęła się  chwiać i 9 maja spadła do 35 centów. Jego towarzyszący token, LUNA, który miał na celu  ustabilizowania ceny UST, spadła z 80 dolarów do kilku centów do 12 maja. Stablecoin UST upadł, a  ludzie stracili swoje oszczędności. Jak widzimy, należy uważnie dobierać stablecoiny i jak w każdym  przypadku dywersyfikować stablecoiny, które  posiadamy.  

Zarabianie 

Jest bardzo proste. Wykorzystując to aktywo, zarabiamy na odsetkach, pożyczkach czy stakingu. Oto  przykłady: 

Odsetki – lokując swoje pieniądze w stablecoinach na giełdzie, zarabiamy pieniądze z  uzyskanych odsetek. 

Pożyczanie – giełdy kryptowalutowe płacą wysokie stopy procentowe za pożyczanie, a nawet  posiadanie stablecoinów. Wszystko dlatego, że są one ważną rezerwą kapitału i zapewniają  wysoką płynność. 

Inwestowanie – np. w stablecoin zabezpieczony złotem. Jeśli wzrośnie wartość złota,  wzrośnie także wartość stablecoina opartego na tym surowcu. 

Staking – trzymasz swojego stablecoina, a w zamian otrzymujesz dochód z sieci. Proces ten  możemy porównać do trzymania oszczędności na koncie. 

Przyszłość stablecoinów

Przedstawia się bardzo obiecująco. Wiele znamienitych osób z krypto świata twierdzi, że są one  łącznikiem pomiędzy tradycyjną bankowością, a krypto światem. Dlatego będą pewnego rodzaju  innowacyjnością w sektorze finansowym. Rozwijają się wraz ze wzrostem DeFi, NFT i Web3. Mimo  wszystko nadal jest to rynek nie w pełni uregulowany. Jednak biorąc pod uwagę wzrost  zainteresowania, jaki im towarzyszy myślę, że wkrótce możemy spodziewać się ich regulacji. 

Podsumowanie 

Jak widzisz, jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Dzięki nim możesz inwestować na rynku krypto,  nawet jeśli obawiasz się ryzyka. Z naszej lekcji wiesz już, że stablecoiny są odporne na wahania rynku,  dzięki czemu nie spędzają snu z powiek, jak zmienne kryptowaluty. 

Odkrywaj świat kryptowalut z Kanga Exchange