fbpx

12. Co to są stablecoiny?

Według serwisu Coingecko, istnieje ponad 140 różnych stablecoinów. Nie da się zaprzeczyć, że w ekosystemie krypto pełnią one bardzo ważną funkcję. Czym są? Jak ich używać? Jakie mają zalety, a jakie wady? Podczas dzisiejszej lekcji postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania.

Stablecoin – definicja 

Dosłowne tłumaczenie to „stabilna moneta”. Stablecoin to cyfrowe aktywo, powiązane z innym aktywem o ustalonej wartości rynkowej np. walutą FIAT, złotem, dolarem amerykańskim czy bitcoinem. Z założenia mają mieć niską zmienność kursu. Jak wiesz, rynek kryptowalut bardzo się zmienia. Dlatego aktywom cyfrowym tak ciężko stać się pełnoprawnym środkiem płatniczym. Stablecoiny są ich przeciwieństwem. Mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko związane z inwestowaniem w inne kryptowaluty. Wszystkie kryptowaluty możemy zamienić na stablecoiny, które zapewniają użytkownikom większą stabilność niż tradycyjne krypto, ponieważ ich cena jest powiązana z ceną innej, stabilnej waluty. 

Aktywa, które dzisiaj omawiamy, często porównywane są do lokaty cyfrowej, w której swoje środki przechowuje wielu użytkowników giełd kryptowalutowych. Nie przesadzimy, jeśli stwierdzimy, że stablecoiny powstały po to, aby zminimalizować niepewność wielu osób, które bały się podjąć ryzyka związanego z  inwestowaniem w krypto. Ich podaż i popyt reguluje podmiot podobny do banku centralnego lub skomplikowany algorytm, który minimalizuje zmienność cen. 

Zastosowanie 

Oczywiście stablecoiny służą nam jako środek płatniczy, ale nie tylko. Zapewniają stabilność ceny, szczególnie podczas zwiększonej zmienności cen na rynku kryptowalut. Wykorzystuje się je również jako szybki transfer pomiędzy krypto i walutami FIAT. Widzisz więc, jak ważną rolę odgrywają one w ekosystemie. 

Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych zalet stablecoinów:

 1. To ważna waluta, szczególnie w krajach cechujących się wysoką inflacją. 
 2. Są wykorzystywane w krajach, gdzie dostęp do usług bankowych jest ograniczony. 
 3. Dzięki niskiej zmienności, równoważą zmiany cen innych aktywów cyfrowych. 
 4. Są mobilne i bardzo łatwo się je wymienia. 
 5. Transakcje stablecoinów są szybkie, proste i przejrzyste. 
 6. Pozwalają zachować zyski.

Powiązanie z innymi aktywami 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, aby zachować swoją stabilność, stablecoiny są wspierane przez różne aktywa  i automatyczne protokoły wykonawcze . Do tej grupy zaliczymy: 

 • Waluty FIAT, takie jak dolar amerykański czy euro. 
 • Kryptowaluty np. bitcoin, ethereum. 
 • Fizyczne towary jak złoto, ropa czy nawet nieruchomości. 
 • Smart kontrakty, które np., w przypadku stablecoinów powiązanych z USD, zmniejszają podaż monety, jeśli tylko ich cena spadnie poniżej 1 USD. I w drugą stronę – jeśli cena stablecoina jest wyższa niż 1 USD, wówczas algorytm zwiększa jego podaż, aby obniżyć cenę. 

Przykłady stablecoinów 

 • Tether (USDT)
 • Dai (DAI)
 • USD Coin (USDC)
 • Paxos Standard (PAX)
 • Binance USD (BUSD)

Podział stablecoinów: 

 1. Scentralizowane stablecoiny: USDT, BUSD, USDC – Działają centralnie jako waluta fiducjarna (USD lub Euro). To znaczy, że centralna organizacja zarządza i kontroluje jego emisję. Podmiot ten gwarantuje emisję tych stablecoinów dzięki rezerwom gotówkowym, które zazwyczaj przechowuje na rachunku bankowym. Za każdego wyemitowanego dolara stablecoin ma on mieć na swoich rachunkach jednego dolara.
 2. Zdecentralizowane stablecoiny:  DAI jEuro, jCHF: Działają w sposób zdecentralizowany, jak Bitcoin i Ethereum. To znaczy, że żadna jednostka centralna nie wchodzi w interakcję z procesem. Protokół jest zarządzany przez algorytmy i blockchain. Te stablecoiny są wspierane przez rezerwę kryptowalut, takich jak Ether. Do stworzenia zabezpieczamy (stawiamy jako zabezpieczenie) ilość Etheru, która pozwala nam tworzyć stablecoiny. W rzeczywistości ilość zastawionej kryptowaluty jest zawsze większa niż ilość utworzonych stablecoinów. Na przykład, aby stworzyć 100 $ Stablecoins, umieszczamy 150 $ Ether jako zabezpieczenie. Ten stosunek utrzymuje równowagę . W przeciwnym razie protokół przewiduje likwidację rezerw w celu zagwarantowania stabilności.
 3. Algorytmiczne stablecoin: Frax, UST*– Jak widzieliśmy, tworzenie zdecentralizowanych stablecoinów jest możliwe dzięki rezerwie dużej ilości tokenów. Jednak te rezerwy są zablokowane i nie można ich już używać. Te stablecoiny oferują rozwiązanie tych blokad. Rzeczywiście, dzięki złożonemu mechanizmowi opartemu na algorytmie, protokół będzie działał jak bank centralny. Zwiększy lub zmniejszy ilość tokenów w obiegu, aby utrzymać stabilność cen. Konkretnie, gdy cena stablecoina spada w porównaniu z tradycyjnym aktywem, który reprezentuje, protokół zmniejsza podaż poprzez mechanizm spalania. I odwrotnie, gdy cena stablecoina wzrasta w stosunku do tradycyjnych aktywów, które reprezentuje, protokół zwiększa podaż poprzez mechanizm menniczy.

Ten podział pozwala zrozumieć różnice między różnymi rodzajami stablecoinów i sposób, w jaki każdy z nich działa, aby zapewnić stabilność cenową w ekosystemie kryptowalut.

Historia UST 

UST to stablecoin reprezentujący dolara, opracowany przez blockchain Terra. Wartość UST jest  utrzymywana przez mechanizm arbitrażowy, który niszczy lub tworzy tokeny w celu utrzymania  stabilności. 

Jego architektura opiera się zatem na dwóch tokenach: UST, który reprezentuje dolara, oraz Luna,  która pozwala wchłonąć zmienność. 

UST był trzecim co do wielkości stablecoinem na rynku, wyprzedzając DAI i BUSD

Niemniej jednak protokół Luny doświadczył trudności. 7 maja cena terraUSD (UST), który miał utrzymywać stały poziom 1 dolara i miał wartość 18 miliardów dolarów, zaczęła się chwiać, a 9 maja spadła do 35 centów. Jego towarzyszący token, LUNA, który miał stabilizować cenę UST, spadł z 80 dolarów do kilku centów do 12 maja. W wyniku tych wydarzeń, stablecoin UST utracił swoją stabilność, a wielu inwestorów straciło swoje oszczędności. Jak pokazuje to przykład, ważne jest ostrożne wybieranie stablecoinów i dywersyfikacja posiadanych aktywów w celu zminimalizowania ryzyka.

 

Zarabianie na stablecoinach jest bardzo proste i może odbywać się na różne sposoby. Oto kilka przykładów:

 1. Odsetki – Możesz zarabiać na odsetkach, lokując swoje pieniądze w stablecoinach na giełdzie, gdzie otrzymujesz dochód z uzyskanych odsetek.
 2. Pożyczanie – Giełdy kryptowalutowe często płacą wysokie stopy procentowe za pożyczanie stablecoinów lub nawet za ich posiadanie. Jest to związane z tym, że stablecoiny są ważną rezerwą kapitału i zapewniają wysoką płynność.
 3. Inwestowanie – Możesz inwestować w stablecoiny, które są zabezpieczone aktywami, takimi jak złoto. Jeśli wartość tego aktywa bazowego wzrośnie, wartość stablecoina również może wzrosnąć.
 4. Staking – Jeśli przechowujesz swoje stablecoiny na giełdzie lub w innym miejscu, możesz otrzymywać dochód z sieci za udział w procesie stakingu. Proces ten można porównać do trzymania oszczędności na koncie, gdzie Twoje stablecoiny pomagają w zabezpieczaniu sieci blockchain i w zamian otrzymujesz nagrody.

Przyszłość stablecoinów

Przedstawia się bardzo obiecująco. Wielu znanych ekspertów z obszaru kryptowalut uważa, że stablecoiny stanowią połączenie między tradycyjnym sektorem finansowym a światem kryptowalut. W miarę rozwoju sektora DeFi, NFT i Web3, stablecoiny odgrywają coraz ważniejszą rolę. Niemniej jednak, warto pamiętać, że rynek ten nadal nie jest w pełni uregulowany. Jednak w miarę wzrostu zainteresowania i znaczenia stablecoinów, można oczekiwać, że w przyszłości zostaną wprowadzone odpowiednie regulacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności tego rynku.

Podsumowanie 

Koncept stablecoinów jest niezwykle fascynujący. Dzięki nim masz możliwość inwestowania na rynku kryptowalut, nawet jeśli obawiasz się zmienności cen. Z naszej lekcji dowiedziałeś się, że stablecoiny charakteryzują się stabilnością wartości, co oznacza, że nie musisz martwić się nagłymi wahnięciami cen, które są typowe dla innych aktywów cyfrowych. Dzięki nim inwestycje stają się bardziej przewidywalne i bezpieczne.

Odkrywaj świat kryptowalut z Kanga Exchange

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.