Blog

Znajdź


Kategoria: poradnik

Staking Kanga Liquidity oEUR

Staking Kanga Liquidity oEUR

Czym jest staking oEUR? Staking Kanga Liquidity oEUR to mechanizm, dzięki któremu użytkownicy mogą deponować swoje tokeny oEUR na specjalnie do tego przeznaczonym koncie. W efekcie użytkownicy uczestniczą w podziale dziennej nagrody, która odkładana jest na ich kontach, także w postaci oEUR. Ile wynosi nagroda za staking oEUR? Wysokość dziennej nagrody jest dynamiczna i zależna

Czytaj więcej
Staking Kanga Liquidity oPLN

Staking Kanga Liquidity oPLN

Czym jest staking oPLN? Staking Kanga Liquidity oPLN to mechanizm, dzięki któremu użytkownicy mogą deponować swoje omega złotówki na specjalnie do tego przeznaczonym koncie. W efekcie użytkownicy uczestniczą w podziale dziennej nagrody, która odkładana jest na ich kontach, także w postaci omega złotówek. Nagroda za stake'owanie o PLN Wysokość dziennej nagrody jest dynamiczna i zależna

Czytaj więcej
Czym jest status PEP?

Czym jest status PEP?

PEP - Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne oraz osoby, które zaprzestały pełnienia znaczącego stanowiska publicznego lub znaczącej funkcji publicznej w okresie ostatnich 12 m-cy. Kim jest PEP? a) szefów państw, szefów rządów,

Czytaj więcej
Pakiety aukcyjne w IEO

Pakiety aukcyjne w IEO

Pakiety aukcyjne - czyli gwarantowany udział zwycięzców licytacji w IEO na Kanga Exchange W ramach sprzedaży tokenów na IEO, właściciel (emitent) danego IEO ma prawo udostępnić część (z całej puli) tokenów przeznaczonych do sprzedaży w danym listingu do licytacji np. pula danego IEO wynosi 1 200 000 tokenów, a część (dowolna, zależna od emitenta) z

Czytaj więcej
Staking Kanga Liquidity USDT

Staking Kanga Liquidity USDT

Czym jest staking USDT? Staking Kanga Liquidity USDT to mechanizm, dzięki któremu użytkownicy mogą deponować swoje tokeny USDT na specjalnie do tego przeznaczonym koncie. W efekcie użytkownicy uczestniczą w podziale dziennej nagrody, która odkładana jest na ich kontach, także w postaci USDT. Ile wynosi nagroda za staking USDT? Wysokość dziennej nagrody jest dynamiczna i zależna

Czytaj więcej
Staking KNG

Staking KNG

Czym jest staking KNG? Staking KNG umożliwia udział w zyskach z opłat transakcyjnych pobieranych na platformie Kanga Exchange. Każdy posiadacz tokenów KNG może zdeponować je na indywidualnym koncie stakingowym i otrzymywać nagrodę proporcjonalną do wysokości depozytu. Rozliczanie i dystrybucja nagród stakingowych odbywa się codziennie o godz. 00:00 czasu UTC. Nagrody przekazywane są bezpośrednio do portfela

Czytaj więcej
Dodatkowa weryfikacja “selfie”

Dodatkowa weryfikacja “selfie”

Additional verification podczas KYC na Kanga Exchange to dodatkowa weryfikacja za pomocą zdjęcia tzw. selfie czyli przedstawiająca twarz osoby wykonującej weryfikację trzymającą w dłoni dokument przedstawiony podczas KYC podstawowego - ID lub paszport - oraz kartkę z napisanym czterocyfrowym kodem. Kod weryfikacji selfie na Kanga Exchange Jeśli użytkownik zostanie poproszony o weryfikację selfie, wówczas taki

Czytaj więcej
Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA)

Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA)

Uwierzytelnianie dwuetapowe zwiększa bezpieczeństwo Twojego konta w serwisie Kanga Exchange. Wymaga ono podania przy kadym logowaniu jednorazowego kodu autoryzującego generowanego w aplikacji mobilnej. Aktywacja uwierzytelniania dwuetapowego Aby aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe na swoim koncie, wykonaj następujące kroki: 1. Zaloguj się na konto i przejdź do zakładki Ustawienia 2FA. 2. Pobierz i zainstaluj aplikację Google Authenticator (Android,

Czytaj więcej
Weryfikacja konta

Weryfikacja konta

Czym jest weryfikacja konta KYC? Weryfikacja KYC (ang. Know Your Customer) jest wymagana w przypadku: wypłat środków kryptowalutowych przekraczających łączną kwotę 2 BTC/30 ETH dziennie, wpłat i wypłat środków fiducjarnych przelewem bankowym na jakąkolwiek kwotę, zakupu stablecoinów PLN°, EUR°, USD° itp. przez bramkę Kanga Cash, handlu tokenami, jeśli jest to wymagane przez emitenta. Po przekroczeniu

Czytaj więcej