fbpx

14. Co to jest hossa / bessa? Dlaczego mówimy o rynku niedźwiedzia i byka? 

Mając odpowiednią wiedzę na temat cyklu rynkowego, łatwiej będzie Ci przewidzieć jego ruchy. Pojęcia hossy i bessy na pewno Ci są znane, być może jeszcze z podstaw ekonomii, której uczyliśmy się w szkole. Przypominając — w trakcie hossy ceny aktywów rosną, podczas gdy w trakcie bessy spadają gwałtownie. Na rynku kryptowalutowym te dwa pojęcia mają swoje odpowiedniki. Mówimy wtedy o rynku byka (hossa) i rynku niedźwiedzia (bessa). Dzisiaj scharakteryzujemy szczegółowo różnice, które zachodzą pomiędzy nimi.

Rynek byka – charakterystyka

Kiedy na rynku kryptowalutowym obserwujemy długotrwałe i znaczące wzrosty, mówimy o rynku byka. Osoby uczestniczące w takim okresie nazywane są bykami. Skąd to pochodzi? Analogia wynika z charakterystycznego ataku byka, który uderza rogami od dołu do góry, podobnie jak ceny aktywów, które wzrastają z dolnych poziomów na wyższe. Hossa, czyli rynek byka, jest rozpoznawalna nie tylko dzięki wzrostom cen, ale także poprzez panujące nastroje. Towarzyszy jej euforia, entuzjazm i optymizm.

Jak rozpoznać, że wchodzimy w ten rodzaj rynku? Istnieje kilka kluczowych czynników, w tym:

  1. Wyraźny wzrost cen aktywów o co najmniej 20%.
  2. Okresowe, krótkotrwałe korekty cen, które wynikają z prób niektórych inwestorów realizacji zysków. Ważne jest, aby odróżniać te korekty od nadchodzącej bessy.
  3. Aktualne ceny kryptoaktywów są wyższe niż wcześniejsze szczyty.
  4. Nastroje inwestorów ulegają zmianie, stając się bardziej optymistyczne.

Należy jednak pamiętać, że strategie inwestycyjne i narzędzia analizy rynku odgrywają kluczową rolę w określeniu aktualnego cyklu rynkowego, a nie tylko pojedyncze czynniki czy przypuszczenia.

Jak wygląda inwestowanie na rynku byka?

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji, ważne jest odpowiednie przygotowanie. Nawet podczas trwania rynku byka, konieczne jest opracowanie i przestrzeganie swojej strategii inwestycyjnej. Istnieje wiele podejść do inwestowania, które można dostosować do swoich celów i preferencji.

Jednym z podejść jest zakup cyfrowych aktywów, których ceny w ostatnim czasie znacząco spadły. Innym podejściem jest podążanie za panującym trendem wzrostowym. Ta strategia oferuje szereg możliwości i może być dostosowywana do konkretnego aktywa. Jednak ważne jest, aby prowadzić analizę techniczną i kierować się jej sygnałami podczas podążania za trendem.

Pamiętaj, że żadna strategia inwestycyjna nie jest gwarantem sukcesu, dlatego warto zawsze dokładnie badać i rozważać swoje decyzje inwestycyjne oraz zachować ostrożność na rynku kryptowalutowym, który charakteryzuje się wysoką zmiennością.

Rynek byka nie trwa wiecznie, więc warto być przygotowanym na jego zakończenie i nie ponosić strat. Koniec hossy na rynku kryptowalut może być rozpoznawany dzięki kilku ważnym sygnałom:

  • Przełamanie linii trendu, która do tej pory wspierała wzrosty cen.
  • Ceny przestają osiągać nowe szczyty, a wzrosty stają się ograniczone.
  • Wartości aktywów spadają znacząco po okresie dynamicznych wzrostów.
  • Inwestorzy zaczynają masowo sprzedawać swoje pozycje.
  • Nastroje inwestorów stają się bardziej pesymistyczne, a euforia ustępuje miejsca obawom.
  • Trend wzrostowy zamienia się w trend spadkowy.

Rynek niedźwiedzia – charakterystyka

Rynek niedźwiedzia to zapowiedź nadchodzącej bessy. Podaż na rynku się powiększa, czego efektem  jest spadek cen. Kiedy o nim mówimy? Wtedy, gdy pojawiają się sygnały zakończenia hossy, które  omawialiśmy wcześniej. Rynek niedźwiedzia również zawdzięcza swoją nazwę sposobowi, w jakie atakuje to zwierzę. Na jego minus na pewno działa fakt, że jest trudniej rozpoznawalny, niż rynek  byka. Czym zatem się charakteryzuje?

Trwa zdecydowanie krócej niż hossa.

Niedoświadczeni inwestorzy mogą błędnie odczytać jego sygnały.

Wymaga szczegółowego i wnikliwego obserwowania rynku.

Spadają nastroje i morale inwestorów kryptowalutowych.

Rynek niedźwiedzia to krwista czerwień, która rozpościera się na wykresach.

Jak wygląda inwestowanie na rynku niedźwiedzia?

Zdecydowanie inaczej jest w trakcie rynku niedźwiedzia. Kluczowym elementem jest unikanie mylenia mniejszych spadków cen z korektami. Niewłaściwe decyzje podjęte podczas bessy mogą mieć nieodwracalne konsekwencje. Dlatego strategia staje się jeszcze ważniejsza podczas trwania rynku niedźwiedzia. W tym okresie, gdy rynek przechodzi w trend spadkowy, stosowanie wcześniej wybranej metodologii inwestycyjnej może pomóc w ochronie kapitału i ewentualnych zysków.

Podczas rynku niedźwiedzia inwestorzy często wykorzystują strategię krótkiej sprzedaży, co oznacza sprzedawanie swoich aktywów w momencie, gdy ich ceny rosną, z nadzieją na ponowny zakup po niższych cenach w przyszłości. Warto tutaj podkreślić, że skuteczność tej strategii opiera się na śledzeniu trendu spadkowego i analizie wskaźników technicznych.

Jednakże rynki niedźwiedzia także kiedyś się kończą. Wskazaniem na to mogą być cykliczne wybicia cen aktywów w górę. Jednakże, aby to zrozumieć, konieczne jest baczne obserwowanie rynku oraz nastrojów inwestorów. Nie zawsze takie wybicia są pewnym znakiem nadchodzącej hossy, dlatego ostrożność i dokładna analiza są nadal niezbędne.

Podsumowanie

Z dzisiejszej lekcji masz już wiedzę na temat podstawowych cech, które różnią rynki byka i niedźwiedzia. Niemniej jednak, z praktyki wiemy, że rozpoznanie kierunku, w którym zmierza rynek, bywa wyzwaniem, nawet dla doświadczonych inwestorów. Wymaga to lat praktyki, doświadczenia zdobywanego przez próbowanie i błędy, a przede wszystkim zaawansowanej wiedzy i strategicznego podejścia.

Kupuj, sprzedawaj i wymieniaj na Kanga Exchange

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.