fbpx

20. Przykłady zastosowania technologii blockchain

Blockchain został stworzony w celu ułatwienia przesyłania kryptowalut i danych, co stanowi jedno z jego głównych zastosowań. Niemniej jednak, jego potencjał jest znacznie szerszy, a technologia ta przewyższyła nasze najśmielsze oczekiwania. Obecnie powszechnie wykorzystuje się ją w różnych sektorach gospodarki. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, które branże korzystają z technologii blockchain? Zapraszamy do lektury! 

Blockchain – zastosowanie 

Poprzednie lekcje pozwoliły Ci dokładnie zrozumieć, w jaki sposób działa rozproszona księga, która zasila cyfrowe aktywa i flagową kryptowalutę — Bitcoin. Co ciekawe, technologia blockchain ma o wiele więcej zastosowań, niż tylko służenie cyfrowym aktywom jako motor napędowy. Poniżej krótkie zestawienie zastosowań łańcucha bloków w otaczających nas sektorach gospodarki. Blockchain jest naprawdę niesamowity! 

 • Płatności międzynarodowe

Blockchain dostarcza nam bezpieczny, wydajny i niepodatny na manipulacje rejestr wrażliwych transakcji. Dlatego świetnie sprawdza się w sektorze bankowym, zwłaszcza w obszarze płatności międzynarodowych i transferów finansowych. Ta technologia pozwala na zautomatyzowanie tego procesu, wykorzystując łańcuch bloków i redukując liczbę pośredników, co przekłada się na większą efektywność całej sieci.

Przykładem wykorzystania blockchain w obszarze płatności międzynarodowych jest Banco Santander, który w 2018 roku wprowadził usługę transferów opartą na technologii blockchain, korzystając z rozwiązania xCurrent od firmy Ripple. Dzięki temu klienci banku mogą dokonywać międzynarodowych przelewów bankowych, których realizacja jest szybka i praktycznie natychmiastowa.

Nie tylko zagraniczne instytucje bankowe korzystają z tej technologii. Również PKO Bank Polski, we współpracy z start-upem Coinfirm, wdrożył pierwszą komercyjną usługę opartą na blockchainie, znana jako “Trwały Nośnik”.

 • Rynki kapitałowe

Technologia blockchain również znakomicie sprawdza się na rynkach kapitałowych, które stanowią ważny segment rynku finansowego, gdzie dokonuje się obrotu finansowymi instrumentami (zwykle papierami wartościowymi), których termin nie przekracza roku od daty ich emisji. Wykorzystując technologię blockchain na tym rynku, możemy osiągnąć następujące korzyści:

 1. Przyspieszenie rozliczeń i realizacji transakcji.
 2. Usprawnienie wszystkich operacji związanych z handlem kapitałowym.
 3. Skuteczne zarządzanie swapami kapitałowymi.
 • Handel

Zastosowanie technologii blockchain w handlu, zwłaszcza w handlu międzynarodowym, przynosi liczne korzyści, poprawiając płynność i upraszczając cały proces. W rezultacie przedsiębiorstwa łatwiej nawiązują współpracę, zawierają transakcje i wymieniają dane, zwłaszcza w przypadku transakcji przekraczających granice narodowe.

 • Księgowość i audyt

Blockchain znacząco ogranicza ryzyko popełnienia tzw. błędów ludzkich, jednocześnie gwarantując integralność przepisów i zapewniając bezpieczeństwo. Dodatkowo, raz dokonany zapis nie może być zmieniony, co wpływa na niezwykłą wiarygodność. Przedsiębiorstwa korzystające z technologii blockchain do prowadzenia swojej księgowości można by śmiało nazwać niezawodnymi.

 • Pranie pieniędzy – oszustwa

Kontynuując temat księgowości, nie można pominąć kwestii zwalczania prania brudnych pieniędzy. Wykorzystanie szyfrowania w technologii blockchain czyni ją niezwykle skuteczną w tym obszarze. Ta innowacyjna technologia umożliwia pełną dokumentację, która wspiera proces KYC (Know Your Customer), mający na celu pomóc firmom w identyfikacji i weryfikacji tożsamości potencjalnych klientów firmy.

 • Ubezpieczenia 

W dziedzinie ubezpieczeń, nie tylko blockchain, ale także inteligentne kontrakty odgrywają kluczową rolę. Dzięki nim zarówno ubezpieczyciele, jak i klienci mogą sprawnie i bezpiecznie zarządzać swoimi dokumentami. Wszystkie umowy ubezpieczeniowe są rejestrowane za pomocą technologii blockchain i podlegają zatwierdzeniu przez sieć. Automatyzacja procesów ubezpieczeniowych znacząco przyspiesza raportowanie regulacyjne, zapewnienie zgodności z przepisami oraz dostęp do danych.

Przykładem firmy działającej w Polsce, która wykorzystuje technologię blockchain, jest LINK4, współpracująca w tym zakresie z firmą Coinfirm. LINK4 umożliwia swoim klientom dostęp do publicznych dokumentów przy wykorzystaniu łańcucha bloków, co stanowi innowacyjne podejście do obszaru ubezpieczeń.

 • Logistyka

Blockchain doskonale sprawdza się w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Technologia ta umożliwia śledzenie towarów w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie ich przemieszczania się w całym łańcuchu dostaw, niemal jakbyśmy obserwowali ich podróż z rąk do rąk. Wkrótce może ona zrewolucjonizować ten sektor gospodarki, podnosząc jego efektywność i transparentność oraz wspierając całą logistyczną sieć.

Warto również wspomnieć o polskim projekcie w tej dziedzinie. Firma Positiverse stworzyła innowacyjne rozwiązanie, które łączy technologię RFID, NFC i blockchain, aby wspomagać zarządzanie dostawami. Dzięki temu blockchain zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące produktów i ich historię.

Kolejnym przykładem jest projektant mody z Anglii, Martine Jarlgaard, który współpracuje z platformą Provenance w celu stworzenia w pełni transparentnego łańcucha dostaw. Wykorzystanie technologii blockchain w tej branży pozwala klientom lepiej zrozumieć proces tworzenia odzieży, zmniejsza ryzyko uszczerbku na reputacji firm odzieżowych i zwiększa efektywność podejmowania decyzji biznesowych.

 • Opieka zdrowotna

Blockchain pozwala na tworzenie rejestrów zawierających dane dotyczące zdrowia pacjentów, takie jak wiek, płeć i podstawowa historia medyczna. Ponieważ takie informacje nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację pacjentów, nie ma obaw co do prywatności.

Zastosowanie technologii blockchain przyczynia się także do znacznego obniżenia kosztów administracyjnych, co z kolei zwiększa dostępność środków finansowych w sektorze ochrony zdrowia, w tym dla szpitali. Gdzie już można spotkać się z systemami opieki zdrowotnej opartymi na blockchainie?

Estonia to kraj, który wprowadził elektroniczny system recept oraz jednolity rejestr medyczny pacjentów, zabezpieczony za pomocą technologii blockchain. Również Dubaj testuje podobny system.

Turcja z kolei planuje wykorzystać rozproszone rejestry do monitorowania obrotu lekami.

Jesteśmy przekonani o korzyściach wynikających z wykorzystania tej innowacyjnej technologii, szczególnie w sektorze ochrony zdrowia.

 • Nieruchomości

Blockchain znacząco przyspieszyłby potencjalny proces sprzedaży nieruchomości, umożliwiając szybką weryfikację finansów i transakcji. Co więcej, poprzez zastosowanie technologii szyfrowania, mógłby również skutecznie ograniczyć ryzyko oszustw, co sprawiłoby, że cały proces kupna lub sprzedaży stałby się znacznie bardziej transparentny.

Nie jest to jedyna innowacyjna opcja. Coraz bardziej popularnym trendem jest tokenizacja nieruchomości, gdzie firmy emitują swoje tokeny o z góry ustalonej wartości. Te tokeny mają szczególne zastosowanie w pozyskiwaniu środków. Deweloper emituje tokeny, a inwestorzy, którzy je nabywają, uzyskują udział w przyszłych nieruchomościach. Proces przekazywania danych jest niezwykle szybki i prosty, co dodatkowo ułatwia transakcje.

 • Media

Adopcja technologii blockchain w sektorze mediów jest już znacząca. Firmy wykorzystujące tę technologię mają na celu eliminację oszustw, redukcję kosztów oraz ochronę praw własności intelektualnej treści, m.in. takich jak płyty muzyczne.

 • Rejestry

Rządy na całym świecie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie rejestru danych osobowych obywateli, obejmujących informacje takie jak data urodzenia, stan cywilny i adres zameldowania. W większości przypadków takie zapisy istnieją w formie tradycyjnej, co niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia lub zgubienia dokumentów. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność osobistego stawienia się w urzędach w celu dokonania rejestracji lub zmiany danych.

Zastosowanie technologii blockchain może znacząco ułatwić ten proces. Rejestry danych osobowych mogłyby być przechowywane w formie bloków, co zapewniłoby automatyzację i znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa.

W rezultacie zarządzanie tożsamością stałoby się znacznie prostsze i bardziej wiarygodne. Dzięki informacjom zapisanym na blockchainie, jedyną konieczną informacją do potwierdzenia tożsamości osoby mogłaby być np. jej data urodzenia. Kradzież tożsamości byłaby znacznie trudniejsza, co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

 • Głosowanie

Blockchain ułatwiłby proces głosowania, jednocześnie poprawiając jego bezpieczeństwo. Każdy głos byłby przypisany do jednego identyfikatora. W takiej formie stworzenie fałszywego głosu i oddanie np. podwójnego jest niemożliwe. Urzędnicy państwowi mieliby jasne, przejrzyste i niepodatne na manipulacje rezultaty głosowania. Przy technologii łańcucha bloków eliminujemy również mozolne, ręczne i czasochłonne liczenie głosów. Policzanie byłoby szybsze, skuteczniejsze i efektywniejsze. Dlaczego? Ponieważ byłoby w pełni automatyczne. 

 • Podatki

Zastosowanie technologii blockchain w sektorze podatków przekształciłoby ten często uciążliwy proces w bardziej efektywny i dla wielu osób nawet przyjemniejszy. Przechowywanie większości danych na blockchainie znacznie usprawniłoby cały proces, jednocześnie eliminując błędy ludzkie, które niestety są nieuniknione w tradycyjnych systemach podatkowych.

 • Aktualizacje przepisów

Dzięki zastosowaniu technologii blockchain możliwe byłoby wprowadzanie wszystkich ustaw i nowych regulacji dla organów oraz przedsiębiorstw w czasie rzeczywistym. W rezultacie ograniczyłoby to opóźnienia i nieścisłości, przyspieszając jednocześnie przekazywanie danych w łańcuchu.

 • NFT

Z poprzednich przykładów już wiesz, że technologia blockchain umożliwia nam weryfikację oryginalnego pochodzenia konkretnego produktu. Przykładem takiego zastosowania są NFT (niewymienialne tokeny), które bez łańcucha bloków nie byłyby w stanie potwierdzić pochodzenia danego produktu.

NFT stanowią cyfrowy certyfikat własności, często używane do reprezentowania praw do dzieł sztuki lub utworów muzycznych.

Podsumowanie 

Technologia blockchain oferuje nam niezwykle szeroki zakres możliwości i stanowi unikatowe narzędzie. Wykorzystując ją w pełni świadomie, jesteśmy w stanie stworzyć rozwiązania, które rzeczywiście przyczynią się do rozwoju danej branży i automatyzacji wielu procesów. Blockchain doskonale nadaje się do usprawnienia wielu czasochłonnych procesów. A Ty, w którym obszarze życia widzisz potencjał do zastosowania tej technologii?

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.