75. Co to jest ETF? Jak będzie działać Exchange-Traded Fund na Bitcoinie?


Exchange-Traded Fund (ETF), czyli fundusz indeksowy notowany na giełdzie, stanowi rodzaj instrumentu inwestycyjnego, który podlega obrotowi na rynku kapitałowym, podobnie jak akcje. ETF-y są specjalnie konstruowane w celu śledzenia wydajności określonej grupy aktywów, indeksu lub surowca.

Zyskały one ogromną popularność w globalnym świecie finansów, a obecnie przyciągają również uwagę w kontekście rynku kryptowalut, zwłaszcza Bitcoina. Niemniej jednak, co dokładnie oznacza pojęcie “Spot ETF na Bitcoinie” i w jaki sposób będzie funkcjonować? Poniżej znajduje się pełne wyjaśnienie tego zagadnienia.

Fundusz ETF (Exchange Traded-Fund) – szczegółowe wyjaśnienie

ETF to forma inwestycji, która śledzi określone aktywa lub towary. W przypadku ETF na Bitcoinie, jego celem jest śledzenie wydajności BTC.

Te fundusze ETF są dostępne do kupna i sprzedaży na giełdach papierów wartościowych oraz platformach maklerskich. Ważne jest, aby zauważyć, że zarządzanie aktywami bazowymi pozostaje w gestii zarządzającego funduszem ETF. To sprawia, że inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na ceny Bitcoina, nie martwiąc się jednocześnie o przechowywanie samego aktywa.

Spot ETF na Bitcoinie przyniosłoby inwestorom wygodę, umożliwiając im bezpośrednie nabywanie akcji ETF przy użyciu własnych rachunków giełdowych.

Na rynku istnieje wiele funduszy ETF związanych z Bitcoinem, jednak te o charakterze features osiągnęły największy sukces, uzyskując aprobatę Komisji Giełd i Papierów Wartościowych (SEC). Jeśli chodzi o spot ETF na Bitcoinie, do 19 października 2023 roku komisja nie zatwierdziła jeszcze żadnych wniosków.

Jaka jest różnica pomiędzy Bitcoin Trust, a Spot ETF?

Oba fundusze zapewniają inwestorom ekspozycję na Bitcoina, eliminując potrzebę indywidualnego przechowywania tego aktywa. Zarówno Bitcoin Trust, jak i Spot ETF różnią się strukturą, mechanizmami cenowymi i poziomem nadzoru regulacyjnego.

Bitcoin Trust to prywatny fundusz zamknięty, głównie inwestujący w Bitcoiny. Udziały w Bitcoin Trust nie są podległe wykupowi, co oznacza, że nie można ich wymienić na bazowe BTC. W praktyce może to prowadzić do znacznych różnic między ceną tego funduszu a wartością aktywów bazowych, które reprezentuje. Przykłady Bitcoin Trust obejmują MicroStrategy Bitcoin Trust (MSTR) i Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Akcje tych funduszy często są sprzedawane z premią lub dyskontem w stosunku do wartości aktywów netto (NAV) bazowego BTC.

Z kolei Spot Bitcoin ETF to otwarty fundusz, który można emitować lub umarzać na żądanie inwestora. Zaprojektowany jest tak, aby śledzić cenę spot Bitcoina i jest notowany na głównych giełdach, podobnie jak akcje. ETF może być kupowany i sprzedawany w ciągu dnia handlowego po cenach zgodnych z wartościami aktywów bazowych. Jeśli cena ETF różni się od wartości aktywów bazowych, uczestnicy rynku mogą skorzystać z możliwości arbitrażu, utrzymując w ten sposób cenę ETF zgodną z NAV aktywów bazowych. Ważnym elementem jest również fakt, że fundusze ETF są regulowanymi produktami inwestycyjnymi zgodnie z ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 roku, co przekłada się na wyższy poziom nadzoru regulacyjnego i ochrony konsumentów.

Koncepcja i zatwierdzanie Bitcoin Spot ETF

Sama idea Bitcoin Spot ETF jest rozwijana od kilku lat, jednak żaden z dotychczasowych wniosków nie uzyskał akceptacji od SEC. Komisja odrzuca wnioski, argumentując brakiem umowy o podziale nadzoru z rynkiem regulowanym o znacznej wielkości, związanym z BTC. Taki brak porozumienia zwiększa ryzyko manipulacji rynkiem.

W 2023 roku pojawiły się nowe wnioski dotyczące BTC Spot ETF, a liderem jest BlackRock z propozycją iShares Bitcoin Trust, zawierającą nowe postanowienia dotyczące umów o podziale nadzoru.

W przypadku ARK 21 Shares Bitcoin ETF decyzja o zatwierdzeniu ma zostać ogłoszona 10 stycznia 2024 roku, a analitycy Bloomberga szacują szanse na pojawienie się Bitcoin Spot ETF w 2023 roku na poziomie aż 65%.

Możliwe korzyści z zatwierdzenia Bitcoin Spot ETF:

 1. Legitymizacja Bitcoina: Zatwierdzenie ETF na BTC przyczyniłoby się do dalszej legitymizacji Bitcoina jako światowej klasy aktywa, zwiększając jego akceptację wśród tradycyjnych inwestorów i instytucji finansowych.
 2. Zwiększenie płynności: Spot Bitcoin ETF mogłoby zwiększyć płynność na rynku kryptowalut, potencjalnie redukując zmienność i sprawiając, że ruchy cen BTC stają się bardziej przewidywalne.
 3. Wzrost ceny Bitcoina: Utworzenie funduszu mogłoby zwiększyć popyt na Bitcoina, podnosząc jego cenę, ponieważ dostawca ETF musiałby zakupić BTC w celu wspierania akcji ETF.
 4. Przejrzystość i bezpieczeństwo: ETF zwiększyłoby przejrzystość i bezpieczeństwo inwestycji, co jest ważne zwłaszcza dla tych, którzy obawiają się bezpośredniego inwestowania w BTC.
 5. Łatwość dostępu: Bitcoin Spot ETF umożliwiłby inwestorom uzyskanie ekspozycji na BTC bez konieczności bezpośredniego zakupu, eliminując tym samym bariery wejścia dla inwestorów instytucjonalnych.
 6. Zgodność z przepisami: ETF na Bitcoinie umożliwiałby wejście na rynek w zgodzie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, co potencjalnie ograniczałoby ryzyko oszustw i kradzieży.

Wady i zagrożenia Bitcoin Spot ETF obejmują:

 1. Manipulacje rynkowe: Istnieje ryzyko manipulacji ceną Bitcoina przez duże podmioty, co mogłoby wpływać na wartość ETF. Jednakże to ryzyko istnieje również na tradycyjnym rynku BTC.
 2. Wpływ na rynek regulacyjny BTC: Negatywne działania regulacyjne mogą wpływać na wartość ETF, a co za tym idzie, na cenę Bitcoina.
 3. Wpływ na decyzje inwestycyjne: Wprowadzenie ETF może skłonić inwestorów do kupna Spotów zamiast bezpośredniego zakupu BTC, co wpłynęłoby na dynamikę rynku Bitcoina.
 4. Brak własności: Posiadacze Bitcoin Spot ETF nie są właścicielami bazowego Bitcoina, co oznacza brak możliwości używania BTC do transakcji i brak korzyści z posiadania samego aktywa.

Podsumowanie

Bitcoin Spot ETF to innowacyjne narzędzie, które potencjalnie ułatwia inwestowanie w Bitcoina. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, istnieją zarówno korzyści, jak i ryzyka związane z ETF na Bitcoinie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestorzy powinni dokładnie zbadać każdy fundusz i zrozumieć jego strukturę. W miarę rozwoju rynku kryptowalut, Bitcoin Spot ETF może stawać się istotnym narzędziem dla inwestorów na całym świecie.

Co istotne, Bitcoin Spot ETF oferuje regulowany i dostępny rynek dla inwestorów, umożliwiając im uzyskanie ekspozycji na Bitcoiny bez konieczności korzystania z kryptowalutowych giełd.

Historia aplikacji Spot Bitcoin ETF

 • Lipiec 2013 – Winklevoss Bitcoin Trust: zaproponowany przez Camerona i Tylera Winklevossów. Odrzucony przez SEC w marcu 2017 roku.
 • Lipiec 2013 – SolidX Bitcoin Fund: zaproponowany przez SolidX. Wycofany w lipcu 2019 roku.
 • Czerwiec 2018 – VanEck SolidX Bitcoin Trust: zaproponowany przez VanEck i SolidX. Wycofany we wrześniu 2019.
 • Styczeń 2019 – Bitwise Bitcoin ETF Trust: zaproponowany przez Bitwise. Odrzucony przez SEC w październiku 2019.
 • Styczeń 2019 – United States Bitcoin and Treasury Investment Trust: zaproponowany przez Wilshire Phoenix. Odrzucony przez SEC w lutym 2020 roku.
 • Styczeń 2021 – Valkyrie Bitcoin Fund: zaproponowany przez Valkyrie.
 • Marzec 2021 – Wise Origin Bitcoin Trust: zaproponowany przez Fidelity.
 • Sierpień 2021 – Global X Bitcoin Trust: zaproponowany przez Chicago Board Options Exchange (CBOE).
 • Marzec 2022 – NYDIG Bitcoin ETF.
 • Marzec 2022 – Skybridge Capital składa wniosek o Bitcoin Spot ETF.
 • Czerwiec 2022 – Grayscale Investments Partners With Jane Street, Virtu Financial For Spot Bitcoin ETF.
 • Sierpień 2022 – BlackRock Spot zatwierdzony przez SEC.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.