64. Czym jest kryptowalutowy vesting? Jakie są jego zalety?

W dziedzinie kryptowalut regularnie pojawiają się nowe projekty kryptowalutowe, które poszukują kapitału. Często te projekty oferują swoje tokeny w ramach wydarzeń takich jak crowdfunding czy oferty tokenów (ICO). Jednak z czasem, wartość tych tokenów może ulegać zmianom pod wpływem różnych czynników, w tym podaży i popytu. W celu ustabilizowania wartości tych tokenów, pojawiło się pojęcie “vesting”. O co dokładnie chodzi?

Krypto Vesting – definicja

Vesting w kryptowalutach to praktyka odłożenia części ogólnej dostępności określonych tokenów i ich uwolnienia na rynek dopiero po spełnieniu wcześniej ustalonych warunków przez projekt. Okres, w którym te tokeny pozostają zamrożone, jest nazywany “vestingiem” lub “token lock-up”.

Podczas trwania okresu vestingu, inwestorzy nie mają możliwości dokonywania transakcji za pomocą tych tokenów. Jakie jest główne założenie takiego działania? Celem tego procesu jest ograniczenie potencjalnych manipulacji rynkowych i nadmiernego zalewania rynku danymi tokenami, co w efekcie ma na celu poprawienie stabilności projektu.

No dobrze, ale co dzieje się, kiedy tokeny te zostają odblokowane? Zazwyczaj są one przyznawane wczesnym inwestorom danego projektu jako nagroda lub wyraz uznania za ich lojalność.

Jak działa krypto vesting?

W ramach swojego działania, mechanizm vestingu wykorzystuje inteligentne kontrakty, w których przechowywane są tokeny do momentu spełnienia wcześniej określonych warunków przez projekt. Te “warunki” są definiowane przez twórców projektu już na etapie jego tworzenia.

Mogą one opierać się na określonym okresie czasu (np. jeśli projekt osiągnie 10 000 $ w ciągu miesiąca od rozpoczęcia, to zostanie odblokowany określony procent tokenów) lub na osiągnięciu konkretnego etapu projektu (np. po zakończeniu drugiego etapu projektu, którym jest zakończenie tokenomiki, zostaje odblokowany określony procent tokenów).

Określone ramy czasowe, w których tokeny są zablokowane, nazywane są okresem blokady lub okresem nabycia uprawnień. Ten okres może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, zależnie od strategii wprowadzenia danej kryptowaluty na rynek.

Podsumowując, kryptowalutowy vesting to mechanizm, który zakłada zablokowanie tokenów na wcześniej ustalony okres czasu. W trakcie tego okresu nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do tych monet, dopóki nie zostaną spełnione wcześniej określone warunki i harmonogram.

Jak uwalniane są tokeny w przypadku kryptowalutowego vestingu?

Ten harmonogram jest ściśle związany z roadmapą projektu. Dzięki temu inwestorzy, pracownicy i inni interesariusze mają jasność co do dat, kiedy otrzymają swoje tokeny. Po upływie tego okresu, otrzymujemy określony procent tokenów, który zostaje przekazany na nasz portfel kryptowalutowy. Możemy te otrzymane monety sprzedać, wymienić lub trzymać w swoim portfelu.

Harmonogram vestingu może być zróżnicowany w zależności od projektu i przyjmuje różne formy, takie jak:

  1. Vesting liniowy: Tokeny są uwalniane w równych ilościach w równych odstępach czasu. Oznacza to, że ilość tokenów i okresy ich uwalniania są proporcjonalne. Na przykład, 15% tokenów jest uwalnianych co 7 miesięcy.
  2. Vesting stopniowy: Pozwala na uwolnienie różnych ilości tokenów w różnych okresach. Harmonogram jest dostosowany do preferencji projektu. Na przykład, 15% monet jest uwalnianych po 6 miesiącach, kolejne 15% po dodatkowych 3 miesiącach, a pozostałe 6% po 8 miesiącach.
  3. Vesting klifowy: Jest to najbardziej złożona forma vestingu. Określa, kiedy rozpoczyna się program nabycia uprawnień. Inwestor otrzymuje uprawnienia dopiero po utrzymaniu płynności w projekcie przez określony czas. Po osiągnięciu tego okresu cały proces przebiega zgodnie z liniową lub stopniową techniką nabycia uprawnień.

Kto jest zaangażowany w harmonogram nabywania uprawnień?

W systemie vestingu kryptowalut wyróżniamy trzy kluczowe strony: firma oferująca vesting, inwestora i beneficjenta (vestee).

Firma oferująca vesting ustala harmonogram vestingu oraz określa zasady i regulacje. Tworzy plan zapewniający, że osoba, której przyznano uprawnienia, wywiąże się z określonych zobowiązań i otrzyma swoje nagrody.

Inwestor to osoba lub grupa zainteresowana danym projektem oraz oferowanymi tokenami. Inwestorzy często przyczyniają się również finansowo do projektu, dostarczając cenne wskazówki i wsparcie na różnych płaszczyznach.

Beneficjent (vestee) to osoba lub grupa, która otrzymuje nagrody w postaci tokenów. To beneficjent jest odpowiedzialny za realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy vestingowej. Muszą oni przestrzegać wszystkich ustalonych przez firmę oferującą vesting zasad i regulacji.

Zalety krypto vestingu

  1. Umożliwia projektowi utworzenie stabilnej ekonomii tokenów.
  2. Tokeny są uwalniane stopniowo, co zapewnia kontrolę nad ich dystrybucją.
  3. Redukuje ryzyko manipulacji rynkowej.
  4. Ochrona dla posiadaczy tokenów przed ekstremalnymi wahaniami cen.
  5. Ogranicza możliwość oszustw typu “pump-and-dump”.
  6. Daje projektowi więcej czasu na doskonalenie swoich produktów i usług.

Podsumowanie

Jak widzisz, istnieje sporo zalet kryptowalutowego vestingu. Nie jest on również skomplikowanym procesem. Dzięki naszej dzisiejszej lekcji z łatwością go rozumiesz.

Zapoznaj się z praktyką, korzyściami i przede wszystkim wyżej wymienionymi cechami vestingu. W efekcie będziesz podejmował rozsądniejsze decyzje finansowe, a co za tym idzie – to dla Ciebie szansa w zainwestowanie w naprawdę dobry projekt kryptowalutowy!

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.