70. Czym jest trend Real World Asset (RWA) w kryptowalutach? Wyjaśnienie i przykłady!


Aktywa w Świecie Rzeczywistym (RWA) to fizyczne aktywa przeniesione na technologię łańcucha bloków. W skrócie, są to materialne zasoby z rzeczywistego świata, dostosowane do technologii blockchain.

Zanim jednak zagłębimy się w temat RWA, warto lepiej zrozumieć zdecentralizowane finanse (DeFi). W ciągu ostatnich kilku lat DeFi stało się pionierem innowacji finansowych. Dzięki stablecoinom, swapom, pożyczkom i innym instrumentom pochodnym, użytkownicy zyskali całkowicie nowy, w pełni zdecentralizowany dostęp do swoich aktywów.

Niestety, ten sektor również doświadczył negatywnego wpływu niedźwiedziego rynku. Rentowność niektórych usług DeFi gwałtownie spadła, prowadząc do strat. Od dłuższego czasu branża DeFi boryka się z wyzwaniem skalowalności, działa i generuje zyski tylko w warunkach wzrostu cen. Warto zauważyć, że całkowita wartość zablokowana (TVL) w protokołach DeFi spadła z około 180 miliardów USD do zaledwie 50 w kluczowych momentach bessy.

Wskutek spadku całkowitej wartości zablokowanej (TVL) pojawiła się pilna potrzeba zapewnienia zrównoważonego rozwoju dochodów w protokołach zdecentralizowanych finansów. W odpowiedzi na to wyzwanie pojawiły się aktywa w świecie rzeczywistym (RWA).

Mimo że obecnie istnieje niewiele protokołów tokenizujących RWA, te, które to czynią, oferują zarówno inwestorom DeFi, jak i TradFi, znaczne zyski. Ich funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu niektórych z największych światowych rynków kredytów finansowych, jednocześnie rozwiązując problem niezrównoważonego rozwoju w DeFi.

Zakończmy ten obszerny wstęp i przejdźmy do głównego tematu dzisiejszej lekcji. Do dzieła!

Real World Asset (RWA) – aktywa świata rzeczywistego – definicja 

RWA obejmuje wszelkie aktywa fizyczne lub prymitywy finansowe, pełniące rolę zabezpieczenia w obszarze DeFi. Do tej kategorii zaliczają się metale, nieruchomości, długi korporacyjne, ubezpieczenia, towary, faktury, a nawet noty kredytowe.

Warto zauważyć, że niektóre produkty w ramach RWA są uważane za tzw. aktywa ważone ryzykiem. Co interesujące, stanowią one większość globalnej wartości finansowej i obecnie są podstawą funkcjonowania sektora kredytowego. Skoro generują zyski w tradycyjnym świecie finansów, dlaczego więc nie wykorzystać ich potencjału w dziedzinie zdecentralizowanych finansów (DeFi)? Łączenie aktywów ważonych ryzykiem z technologią blockchain to klucz do stworzenia zrównoważonego modelu zysków w DeFi, bez konieczności tolerowania ogromnej zmienności rynkowej.

Wprowadzenie aktywów z rzeczywistego świata (RWA) do przestrzeni zdecentralizowanych finansów otwiera przed użytkownikami zupełnie nową klasę aktywów, które mogą być wykorzystane w celu osiągnięcia zysków z inwestycji. Wraz z rosnącym znaczeniem RWA, wzrasta także emisja produktów rynku kapitałowego na łańcuchu blokowym. Zauważamy więc, że kluczową cechą aktywów rzeczywistego świata (RWA) jest ich tokenizacja.

Jakie zastosowanie mają RWA? 

Są one nieodłącznym elementem tradycyjnych strategii inwestycyjnych. Dla wielu osób inwestowanie w nieruchomości czy towary jest sposobem na zdywersyfikowanie portfela. Nieruchomości mogą generować dodatkowy dochód z wynajmu, a towary pełnią rolę zabezpieczenia przed inflacją.

Kolejnym istotnym zastosowaniem RWA jest ich funkcja zabezpieczenia, zwłaszcza w kontekście pożyczek, gdzie stanowią zabezpieczenie, ograniczając potencjalne ryzyko dla pożyczkodawcy. W przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z umowy, pożyczkodawca może przejąć te RWA, pełniące funkcję zabezpieczenia.

Trzecim i ostatnim aspektem wykorzystania RWA w DeFi jest kwestia zrównoważonego rozwoju, którą aktywa z rzeczywistego świata skutecznie rozwiązują. Przeniesienie RWA do ekosystemu DeFi otwiera wiele możliwości zabezpieczenia i inwestycji.

Jak RWA jest wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi)? 

Po zintegrowaniu technologii blockchain z RWA, otworzyły się nowe perspektywy. W praktyce programiści korzystają z inteligentnych kontraktów do tworzenia tokenów reprezentujących aktywa w świecie rzeczywistym. Jednak jak jeszcze można wykorzystać tego rodzaju aktywa?

To doskonały przykład udanej implementacji RWA w DeFi. Firmy emitujące stablecoiny utrzymują kontrolowaną rezerwę aktywów w USD i wytwarzają tokeny USDC do użytku w protokołach zdecentralizowanych finansów.

Tokeny syntetyczne pełnią rolę mostu między RWA a DeFi, umożliwiając handel w łańcuchach pochodnych powiązanych z walutami, akcjami i towarami.

Protokoły pożyczkowe stanowią kolejne zastosowanie RWA w protokołach DeFi. Jak to działa? Poprzez obsługę pożyczkobiorców z rzeczywistymi finansami. Taki model gwarantuje stosunkowo stabilny zwrot z inwestycji, odizolowany od zmienności kryptowalut.

Zalety Real World Asset (RWA)

Przede wszystkim, warto podkreślić korzyści z dywersyfikacji. Inwestowanie w aktywa z rzeczywistego świata stanowi doskonały sposób na zróżnicowanie portfela, ponieważ ich wartość często nie jest powiązana z wynikami rynków finansowych. Dzięki temu inwestorzy mogą potencjalnie zabezpieczyć się przed wahaniem rynkowym.

Kolejnym aspektem jest zapewnienie stabilności. Nieruchomości czy towary mogą pełnić rolę magazynu wartości, rosnąc wraz z upływem czasu. Stanowią one swoisty bufor przed inflacją, zwłaszcza w okresach niepewności gospodarczej.

Ostatnią zaletą aktywów z rzeczywistego świata jest ich potencjał generowania dochodu. Inwestycje w nieruchomości na wynajem czy projekty infrastrukturalne mogą z czasem przynosić coraz większe przychody, jednocześnie powiększając wartość kapitału.

Jakie wyzwania stoją za aktywami świata rzeczywistego (RWA)? 

Przede wszystkim, znaczącym wyzwaniem jest płynność, której obecnie brakuje. Aktywa ważone ryzykiem mogą sprawiać trudności w szybkim przekształceniu na gotówkę bez dodatkowych kosztów. Taki brak płynności może stanowić nieprzezwyciężoną barierę dla niektórych inwestorów.

Wzrost kosztów utrzymania niektórych RWA jest również istotnym aspektem. Nieruchomości są przykładem, gdzie konieczne są nakłady na konserwację. Maszyny wymagają regularnego serwisowania, co z kolei generuje dodatkowe koszty związane z posiadaniem RWA.

Ostatnim, lecz nie mniej istotnym aspektem są wyzwania regulacyjne związane z RWA. Sam temat RWA i ich integracji z DeFi jest złożony, a sam proces tokenizacji nie jest jeszcze uregulowany prawnie we wszystkich krajach. Zmienna i ewoluująca natura ram regulacyjnych, oraz różnice w podejściach krajów, mogą dodatkowo opóźniać ten proces.

Protokoły Web3 zajmujące się tokenizacją RWA

  1. Polymesh (Polyx): To blockchain skoncentrowany na tokenach zabezpieczeń, stanowiący swoiste “Ethereum dla tokenów zabezpieczających”. Posiadacz tego typu tokena może być udziałowcem w spółce oraz ma prawo do dywidendy. Każda firma może indywidualnie wprowadzić taki token zabezpieczeń na blockchainie Polymesh. Ten rodzaj tokenów jest w pełni uregulowany, co przekłada się na ich wartość prawną.
  2. Protokół pożyczek finansowych DeFi z pełną decentralizacją: Inicjowany z myślą o zwiększeniu dostępności kredytów dla małych firm, jednocześnie zapewniając stabilne zyski dla inwestorów. Z tym protokołem jest powiązana znana aplikacja Tinlake.
  3. TrueFi: To protokół kredytowy w ramach DeFi, umożliwiający udzielanie pożyczek i zarządzanie kapitałem. TrueFi jest w pełni zintegrowany z Ethereum i Optimism. Rynki kapitałowe w tym protokole łączą inwestorów, pożyczkobiorców i zarządzających kapitałem, umożliwiając udzielanie niezabezpieczonych pożyczek zarówno w kryptowalutach, jak i tradycyjnych finansach.
  4. Pożyczkodawca kryptowalutowy: Pionier w dziedzinie zdecentralizowanych finansów (DeFi), udzielający pożyczek opartych na DAI, natywnym tokenie protokołu.
  5. Maple: To zdecentralizowany rynek kredytów korporacyjnych. Pożyczkobiorcy mają dostęp do pożyczek zabezpieczonych poprzez pulę pożyczek, zarządzaną przez akredytowanych delegatów puli.

Podsumowanie 

Real World Assets (RWA), czyli aktywa ze świata rzeczywistego, stanowią kluczowy element globalnej gospodarki, z którym jesteśmy dobrze zaznajomieni. Połączenie tych aktywów z technologią blockchain obiecuje korzystny wpływ na branżę inwestycyjną, otwierając nowe możliwości inwestowania i generowania bogactwa.

Sama branża jest fascynująca i posiada ogromny potencjał. Niemniej jednak, aby cieszyć się pełnymi korzyściami, musimy wykazać się cierpliwością, oczekując na jej rozwój. Oprócz rynku kredytowego czy nieruchomości istnieje wiele innych aspektów świata rzeczywistego, które w przyszłości mogą być z powodzeniem zintegrowane z technologią blockchain.

Uzupełnij dzisiejszą lekcję!

  1. Co to jest TradFi? [POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY]
  2. Co to jest DeFi (zdecentralizowane finanse)? [POZIOM PODSTAWOWY]

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.