67. Czym jest slashing w kryptowalutach?

Konsensus Proof-of-Stake służy do weryfikacji transakcji i tworzenia nowych bloków. W ramach tego procesu walidatorzy otrzymują nagrody i odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę.

Niemniej jednak, istnieje ryzyko, że walidatorzy mogą celowo lub całkowicie nieumyślnie podjąć działania, które wpłyną negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie całego łańcucha bloków. To właśnie w takich sytuacjach pojawia się pojęcie “krypto slashing”.

Ale co to takiego dokładnie? Jakie są główne przyczyny tego zjawiska? Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Krypto slashing – definicja

Termin “slashing” używany jest w odniesieniu do sytuacji, w których walidatorzy naruszają zasady właściwego stakowania kryptowalut. Głównym celem slashingu jest promowanie właściwego zachowania, przestrzegania protokołu oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania. Kara ta ma za zadanie zachęcić uczestników sieci do uczciwego postępowania i eliminacji nieodpowiedniego zachowania.

Mówiąc w prostszy sposób, slashing to element konsensusu Proof-of-Stake, który karze walidatorów za niepożądane działania lub złe intencje.

Jak działa slashing?

Slashing to kara za niewłaściwe postępowanie walidatora, która polega na odebraniu mu części nagrody za naruszenie zasad danej sieci.

Warto pamiętać, że walidatorzy stanowią kluczową grupę uczestników danego protokołu lub ekosystemu. Zarabiają oni na weryfikowaniu transakcji i tworzeniu nowych bloków w łańcuchu. Aby ktoś mógł zostać walidatorem, musi najpierw zastawić pewną ilość danej kryptowaluty jako zabezpieczenie, co stanowi swego rodzaju motywację do uczciwego postępowania. W przypadku celowego działania, które zaszkodzi sieci, walidator może stracić część swoich środków w wyniku slashingu.

Warto podkreślić, że wysokość kary różni się w zależności od protokołu. Niemniej jednak ogólna zasada pozostaje taka sama – slashing obejmuje określony procent, który jest odejmowany od stawki walidatora za każde naruszenie. Prawdopodobnie zastanawiasz się, czy może dojść do sytuacji, w której walidator tak poważnie zaniedba swoje obowiązki, że całe jego konto zostaje poddane slashingowi? Tak, i taka sytuacja prowadzi do wykluczenia walidatora z danego ekosystemu.

Przyczyny krypto slashingu

Istnieją trzy główne przyczyny, dla których może być stosowany krypto slashing. Po pierwsze, mamy tzw. “downtime”. Każda sieć oczekuje, że walidatorzy będą zawsze gotowi do udziału w ekosystemie i tworzenia bloków. Jeśli węzeł danego walidatora jest offline przez dłuższy czas, powoduje to opóźnienia w produkcji bloków, co z kolei wpływa negatywnie na ogólne bezpieczeństwo sieci. W rezultacie walidator może być poddany slashingowi za to zachowanie.

Druga przyczyna to “podwójny podpis”. To naruszenie jest znacznie poważniejsze niż downtime i wiąże się z surowszą karą. O co dokładnie chodzi? Podwójny podpis występuje, gdy walidator jednocześnie podpisuje dwa bloki, niezależnie od tego, czy jest to działanie przypadkowe czy celowe. Takie postępowanie powoduje konieczność uruchomienia węzła zapasowego, co, jak wiadomo, ma negatywny wpływ na cały łańcuch bloków.

Trzecia przyczyna to manipulacja siecią, zwłaszcza procesem osiągania konsensusu. Oprócz udziału w sieci, walidatorzy muszą absolutnie unikać działań o złych intencjach, które mogą potencjalnie zaszkodzić danemu protokołowi. Zrozumienie tych zasad jest niezbędne dla każdej osoby, która chce działać jako walidator w sieci.

Jak zminimalizować ryzyko slashingu?

Rozumiemy, że utrata kapitału może być bolesna, szczególnie podczas inwestowania w cyfrowe aktywa, gdzie oczekuje się zysków, a nie strat. Jednak dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele sposobów, aby zminimalizować ryzyko slashingu i jednocześnie zarabiać na stakingu.

Możesz na przykład wybrać projekty, które nie korzystają z mechanizmu slashingu. Do takich projektów należą na przykład VeChain, Neo, Tron, Algorand czy Band.

Ale co zrobić, jeśli jesteś zainteresowany projektem, który stosuje slashing? Istnieją sposoby na minimalizowanie tego ryzyka. Zanim rozpoczniesz stakowanie, dokładnie przeanalizuj zasady danego protokołu. Niektóre z nich są bardziej tolerancyjne i wymagają wyjątkowo złego postępowania, aby stracić część swoich środków.

Godni zaufania walidatorzy są nieocenieni dla danej sieci, ponieważ od nich zależy dochodowość całego protokołu. Nic dziwnego, że twórcy sieci starannie ich wybierają i zwracają szczególną uwagę na ich zachowanie. W przypadku sytuacji typu “downtime”, nie tylko walidator ponosi konsekwencje w postaci utraty części nagrody, ale cała sieć cierpi na skutek opóźnień w produkcji bloków.

Podsumowanie

Jeśli dążysz do roli walidatora, ważne jest, abyś zrozumiał pojęcie slashingu i jego potencjalne konsekwencje. To zrozumienie nie jest trudne i pomoże Ci unikać działań, które w danym ekosystemie mogą skutkować karą.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.