fbpx

66. Czym jest ekosystem BNB Greenfield?

BNB Greenfield to stosunkowo młody projekt, który zadebiutował na scenie w lutym 2023 roku. Jest ściśle związany z ekosystemem BNB Chain, a jego działanie opiera się na wykorzystaniu danych.

W skrócie, BNB Greenfield dostarcza zdecentralizowaną infrastrukturę pamięci masowej w ramach BNB Chain. Dzięki temu użytkownicy i aplikacje zdecentralizowane (dApps) mogą tworzyć, przechowywać oraz dzielić się ogromnymi ilościami danych, stając się pełnoprawnymi właścicielami tych zasobów.

W kulisach mówi się, że BNB Greenfield stanowi fundament dla nowej ekonomii opartej na danych, w której wszyscy uczestnicy związani z ekosystemem BNB Chain mają możliwość zarabiania.

Czym jest i jak działa BNB Greenfield?

BNB Greenfield stanowi rozszerzenie ekosystemu BNB Chain, dostarczając zdecentralizowaną infrastrukturę do przechowywania danych w obrębie tego systemu. Pomaga użytkownikom i aplikacjom zdecentralizowanym w tworzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych, jednocześnie zachowując ich pełną kontrolę nad tymi zasobami. Możemy śmiało powiedzieć, że BNB Greenfield przyczynia się do kształtowania nowej gospodarki danych.

Ale zacznijmy od początku, aby lepiej zrozumieć, jak działa ten system. Jak wiemy, decentralizacja stanowi fundamentalną cechę blockchainów i technologii Web3. Dzięki niej użytkownicy mogą wykonywać bezpieczne transakcje bez pośrednictwa osób trzecich.

Decentralizacja jest również ściśle powiązana z inteligentnymi kontraktami, które automatyzują interakcje i umożliwiają tworzenie aplikacji zdecentralizowanych, czyli dApps.

BNB Chain, od którego zaczynamy naszą opowieść, to rozproszona sieć blockchain, w ramach której programiści mogą tworzyć aplikacje zdecentralizowane, wpisując się w koncepcję Web3. W roku 2023 BNB Chain był największym łańcuchem bloków obsługującym inteligentne kontrakty. W tym samym roku BNB Chain opublikował białą księgę protokołu, który obecnie omawiamy i który dostarcza infrastrukturę pamięci masowej dla BNB Chain.

BNB Greenfield skoncentrowany jest na przechowywaniu danych i ściśle współpracuje z siecią dostawców pamięci masowej (SP).

Użytkownicy przekazują swoje dane do protokołu i otrzymują unikalny dostęp do ich wykorzystania. Pamięć masowa gromadzi te dane poza łańcuchem blokowym, tworząc kopię zapasową. Metadane użytkowników BNB są przechowywane w łańcuchu blokowym BNB Greenfield.

Warto podkreślić, że wszystkie dane przechowywane w sieci BNB Greenfield mogą być łatwo przenoszone do BNB Smart Chain, dzięki natywnemu mostowi międzyłańcuchowemu. Te przeniesione dane mogą być efektywnie wykorzystywane w systemie dApp BNB Chain oraz w aplikacjach zdecentralizowanych BNB Greenfield. Tak stworzone dApps wspierają użytkowników w interakcjach z ekosystemem Greenfield lub funkcjonują jako niezależne produkty Web3.

Dzięki unikalnym możliwościom konfiguracji uprawnień w środowisku obsługującym inteligentne kontrakty, istnieje potencjał do tworzenia wielu innowacyjnych rozwiązań, które przynoszą korzyści użytkownikom ekosystemu BNB Greenfield.

BNB Greenfield będzie przyszłością Web3?

Jak zaznacza biała księga, BNB Greenfield otwiera drzwi do zupełnie nowych i innowacyjnych modeli dApps oraz biznesów w ekosystemie Web3.

Jako że przejrzystość i kontrola nad danymi są kluczowe w Web3, warto zastanowić się, czy BNB Greenfield przyniesie nam zupełnie nowe, wcześniej nieznane aplikacje zdecentralizowane. Przyjrzyjmy się teraz różnym przypadkom użycia w ramach ekosystemu kryptowalut, które mogą być wspierane przez omawiany protokół.

  1. Media społecznościowe: W nowej generacji internetu, BNB Greenfield dostarczy jeszcze lepszą infrastrukturę dla mediów społecznościowych, influencerów oraz aplikacji. Wszystkie te podmioty będą pełnymi właścicielami swoich treści i danych. Co ciekawe, dApps-y będą mogły korzystać z tych informacji i udostępniać je w dezentralizowanej sieci społecznościowej, za niewielką opłatą.
  2. Dane osobowe: BNB Greenfield może pomóc w rozwiązaniu złożonego problemu: jak posiadać swoje dane – takie jak historie przeglądania, rejestracje, kliknięcia czy informacje o zachowaniu – bez konieczności udostępniania ich scentralizowanym podmiotom. Cały ekosystem może stanowić efektywną przeciwwagę wobec irytujących plików cookies.
  3. Hostingu stron: BNB Greenfield dostarcza deweloperom interfejsy API i wykorzystuje koncepcje zbliżone do Amazon S3. To umożliwia użytkownikom wdrażanie swoich stron internetowych i zarządzanie płatnościami przy użyciu BNB Chain.
  4. Dane w chmurze: BNB Greenfield gwarantuje wysoki poziom prywatności, co pozwala użytkownikom tworzyć swoje własne dyski sieciowe. Klucze prywatne zapewniają kompleksową ochronę, a przesyłanie zaszyfrowanych zdjęć, filmów i plików staje się znacznie prostsze.
  5. Przechowywanie danych na łańcuchu blockchain: BNB Greenfield może znacząco zredukować opóźnienia w warstwie L1 oraz poprawić dostępność danych. Ekosystem ten może być używany jako bardziej ekonomiczna opcja przechowywania danych transakcyjnych na warstwie 2.
  6. Sprzedaż w BNB Chain: BNB Greenfield stanowi doskonałe miejsce przechowywania dzieł artystów i twórców. Dzięki integracjom z BNB Chain, takie dzieła sztuki można przenosić i sprzedawać w BNB Chain. Uprawnienia do dostępu są przyznawane adresom kupujących natychmiast po dokonaniu płatności.

Podsumowanie

BNB Greenfield jest ciekawą opcją monetyzacji danych. Ekosystem umożliwia aplikacjom przechowywanie zaszyfrowanych danych użytkownika na jego koncie osobistym. Jednocześnie, po wyrażeniu przez niego zgody, aplikacje będą mogły z tych danych korzystać. Co więcej, za takie działania można pobierać dodatkową opłatę!

BNB Greenfield – przełom w strukturze inteligentnych kontraktów i Web3?

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.