48. Co to są Security Tokens?


Zanim przystąpimy do głównego tematu, chcielibyśmy podzielić się pewną ciekawostką. Czy wiecie, że tokeny są często postrzegane przez regulacyjne organy kryptowalutowe jako papiery wartościowe? To dlatego, że często spełniają większość kryteriów określonych w tzw. teście Howeya, ale o tym opowiemy później. Teraz jednak przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji.

Tokeny vs coiny 

Aby zrozumieć, czym są tokeny użytkowe, a w szczególności Security Tokens, warto poznać podstawowe różnice między tokenami a coinami. W praktyce termin “kryptowaluty” często odnosi się do wielu aspektów związanych z branżą kryptowalut i blockchainem, ale istnieje subtelna różnica.

Coiny lub aktywa kryptowalutowe (np. Bitcoin, Monero, Ether, Litecoin) same w sobie reprezentują wartość. Są to coiny, ponieważ ich główną funkcją jest przechowywanie wartości i bycie środkiem wymiany.

Tokeny mają natomiast z góry określoną funkcję. Na przykład, tokeny bezpieczeństwa (Security Tokens), o których będziemy dzisiaj rozmawiać, są używane w sposób podobny do akcji, obligacji, certyfikatów i innych instrumentów inwestycyjnych. Do tej kategorii należą także tokeny użytkowe, takie jak BAT (Basic Attention Token). Warto zrozumieć, że tego rodzaju aktywa są wspierane przez konkretną firmę lub projekt i mają określone cele funkcjonowania.

Tokeny bezpieczeństwa – czym są 

Security Tokens, często określane jako tokeny akcji, reprezentują pewien rodzaj właścicielskich uprawnień. Najczęściej przyjmują formę udziałów w spółce, która emituje dany token. Ich koncepcja jest analogiczna do koncepcji akcji na tradycyjnej giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ security tokens są uważane za papiery wartościowe, podlegają odpowiednim regulacjom, podobnie jak akcje i obligacje. Dla inwestora oznacza to, że tokeny akcji zapewniają pełne zabezpieczenia prawne i podlegają regulacjom.

Jak działają tokeny akcji? 

Aby w pełni zrozumieć ich działanie, warto poznać proces tokenizacji. Obecnie niemal wszystko można ztokenizować, włącznie z własnym samochodem. Tworzenie security tokena przebiega podobnie. Firma zainteresowana stworzeniem takiego tokena decyduje, co ma on reprezentować (np. własność lub akcje), a następnie generuje odpowiedni token. Token ten jest oferowany inwestorom na giełdzie lub innej wybranej platformie inwestycyjnej. Aby zostać inwestorem, konieczne jest przejście przez proces weryfikacji tożsamości (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Cała wartość reprezentowana przez token jest zapisywana na łańcuchu bloków. Większość platform, na których generowane są tego typu tokeny, stosuje standardy takie jak Ethereum ERC-20 lub Tezos FA1.2.

Interesującą ciekawostką jest fakt, że security token może przyjmować różne formy identyfikacji, na przykład jako obraz wyświetlany w cyfrowym portfelu lub liczba.

Gdzie używa się tych tokenów? 

Tokeny bezpieczeństwa to cyfrowe reprezentacje części aktywów, które posiadasz. To subtelna różnica, która odróżnia je od innych kryptowalut. Te tokeny mają szerokie zastosowanie, zaczynając choćby od funduszy inwestycyjnych związanych z nieruchomościami. W przypadku emitowania tokenów bezpieczeństwa, akcje związane z nieruchomościami mogłyby być przeniesione na blockchain, co daje użytkownikom udział w tych nieruchomościach.

To jednak nie wszystko. Tokeny bezpieczeństwa mogą również reprezentować inne tradycyjne instrumenty finansowe i aktywa, które zostają umieszczone na blockchainie. Co w nich interesujące, to fakt, że łączą one świat tradycyjnych instrumentów finansowych z aktywami kryptowalutowymi. Jeśli rozważasz inwestycję w tego typu aktywa, zalecamy zajrzenie na platformy STO (Security Token Offerings). Na tych giełdach znajdziesz wiele możliwości, które umożliwią Ci kupowanie i sprzedawanie tokenów bezpieczeństwa reprezentujących akcje i inne zasoby.

Zalety Security Tokens 

Tokeny bezpieczeństwa, emitowane na blockchainie, czerpią praktycznie wszystkie korzyści, które wynikają z wykorzystania technologii blockchain. Nie ma tu miejsca na opóźnienia ani koszty związane z tradycyjnymi rynkami kapitałowymi. Inwestorzy mogą mieć pewność, że ich udziały własnościowe są dokładnie zapisane w publicznym rejestrze blockchain. To oznacza brak możliwości manipulacji rynkiem, oszustw czy niejasności, co stanowi kolejną zaletę tego typu aktywów. Security Tokens zapewniają także przejrzystość co do ilości posiadanych akcji i identyfikacji ich właściciela.

Test Howeya 

W Stanach Zjednoczonych, wszelkie papierowe wartości, które podlegają nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), są regulowane jako papiery wartościowe. Jednakże wiele z tych papierów wartościowych może jednocześnie pełnić rolę tokenów użytkowych, co tworzy pewne zamieszanie. W związku z tym SEC korzysta z tzw. testu Howeya, aby określić, czy dany aktyw może być uznany za papier wartościowy. Test ten składa się z czterech głównych elementów:

  1. Inwestycja pieniężna: Test sprawdza, czy osoba zainwestowała swoje pieniądze w określony towar lub usługę.
  2. Wspólne przedsięwzięcie: Ten etap ocenia, czy środki inwestora są powiązane lub czy istnieje bezpośredni związek między promocją inwestycji a jej wynikami.
  3. Oczekiwany zysk: “Zysk” może wynikać z regularnych dochodów lub wzrostu wartości kapitału.
  4. Wysiłek innych: Jeżeli jakiś zysk zależy od pracy innych osób, które promowały inwestycję, to aktywo spełnia również czwartą część testu.

Podsumowanie

Jeśli inwestujesz pieniądze, z nadzieją na zysk, który pochodzi z wysiłków innej osoby, inwestycja uznana jest za papier wartościowy.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.