42. Market Cap kontra Fully Diluted Market Cap – najważniejsze różnice, które powinieneś znać!

 

Podczas wyceny kryptowaluty, czy jakiegokolwiek projektu, inwestorzy korzystają z dwóch składowych – Market Cap i Fully Diluted Market Cap.

Oba wskaźniki są minimalnie do siebie podobne, ale mają dwa różne znaczenia. Dzisiaj przyjrzymy się ich różnicom. Dlaczego ma to takie znaczenie na rynku kryptowalut? Zapraszamy do lektury!

Market Cap – kapitalizacja rynkowa kryptowalut

Kapitalizacja rynkowa jest używana przez inwestorów jako miara zarówno dla akcji, jak i kryptowalut. Market Cap to suma wszystkich dostępnych na rynku jednostek danej kryptowaluty, pomnożona przez jej aktualną cenę. Wzór na kapitalizację rynkową jest zatem prosty – to iloczyn podaży jednostek danej kryptowaluty i jej aktualnej ceny.

Kapitalizacja rynkowa często pełni rolę kluczowego wskaźnika w rankingach popularności oraz wielkości cyfrowego aktywa. Kryptowaluty o wyższej kapitalizacji rynkowej są zazwyczaj postrzegane jako bardziej popularne. Ten trend wynika z faktu, że większa ilość osób jest zainteresowana posiadaniem kryptowaluty, która ma atrakcyjną cenę.

Ponadto, przy kryptowalutach o wyższej kapitalizacji rynkowej, zakłada się zazwyczaj, że są one bardziej stabilną inwestycją niż te o mniejszym kapitale.

 

Dlaczego Market Cap jest taki ważny dla inwestorów?

Market Cap daje im ogólny pogląd na to, w jakim miejscy znajduje się dana kryptowaluta, czy projekt. Co więcej, Market Cap danego aktywa pozwala także poznać całkowitą wartość danej kryptowaluty. Dzięki temu można podjąć bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Nie mówimy tutaj tylko o bezpiecznym zakupie, ale także o jej potencjale wzrostowym.

Kapitalizacja rynkowa może również ujawnić aktualny trend, jaki panuje na rynku. Przykład: kiedy kryptowaluty związane z jakimś zdecentralizowanym projektem zaczynają rosnąć lub spadać w rankingach, może to być oznaka, że rynek przyciąga lub traci inwestorów.

Jak kapitalizacja rynkowa wpływa na kryptowaluty?

Zdążyłeś już zauważyć, że kapitalizacja rynkowa jest podstawową miarą całkowitej wartości rynku. Kiedy dana kryptowaluta ma wysoką kapitalizację, ludzie postrzegają ją jako bardziej wiarygodną i godną zaufania. W tym samym czasie, gdy Market Cap jest niski, dane aktywa są dla ludzi nowe, spekulacyjne i mniej wiarygodne.

Oczywiście, patrząc na to psychologicznie – duży Market Cap daje więcej zaufania. Chociaż „małe” kryptowaluty też są dobre dla inwestorów. Mają potencjał i przede wszystkim przestrzeń do wzrostów.

Fully Diluted Market Cap – definicja

Fully Diluted Market Cap odnosi się do prognozowanej kapitalizacji rynkowej danego projektu lub kryptowaluty. FDV jest koncepcją opartą na idei Market Cap, który określa całkowitą wartość wszystkich kryptowalut w danym momencie na rynku. Jednak Fully Diluted Market Cap spojrzy w przyszłość, analizując potencjalną kapitalizację rynkową monety, gdyby wszystkie możliwe jednostki już się znalazły w obiegu.

W przeciwieństwie do Market Cap, FDV nie przewiduje przyszłych cen; raczej informuje nas, jaka byłaby kapitalizacja rynkowa danej monety, gdyby wszystkie jednostki zostały wyemitowane w danym momencie przy aktualnej cenie. Jest to pomocny wskaźnik, pozwalający oszacować, czy dana kryptowaluta jest przewartościowana, czy niedowartościowana.

Ciekawostką jest, że jeśli kapitalizacja rynkowa danego aktywa ulega gwałtownym zmianom wraz ze wzrostem dostępnej podaży, może to świadczyć o tym, że aktualna wartość danej monety jest nieprawidłowa.

 

Jak obliczyć Fully Diluted Market Cap?

Bardzo prosto. Musisz mieć dwie dane: maksymalną liczbę coinów, którą wypuści kryptowaluta i ich obecną wartość rynkową. Pomnóż te dwie liczby razem, a Twój wynik będzie FDV.

 

Market Cap kontra Fully Diluted Market Cap

Pamiętaj, że te dwa pojęcia różnią się od siebie. Market Cap odnosi się do aktualnej kapitalizacji rynkowej danej kryptowaluty i nie jest pomocny w przewidywaniu jej przyszłości. Market Cap pokazuje nam jedynie wielkość i aktualną popularność danej kryptowaluty.

Najważniejszą różnicą między Market Cap a Fully Diluted Market Cap jest to, że kapitalizacja rynkowa nie pozwala nam przewidzieć, jak wzrost kryptowaluty wpłynie na jej popularność, zwłaszcza w sytuacji, gdy wszystkie dostępne jednostki zostały już wydane. FDV pozwala oszacować tę ewentualną zmianę.

Ogólnie rzecz biorąc, różnica pomiędzy FDV a Market Cap powinna być niewielka. Drastyczne rozbieżności między tymi dwoma wskaźnikami sugerują, że może wystąpić znaczna presja inflacyjna podczas emisji nowych jednostek, co może być ostrzeżeniem, że obecna wartość kryptowaluty jest zawyżona.

Kiedy Fully Diluted Market Cap jest niebezpieczny?

FDV staje się szczególnie istotne, gdy kurs danej kryptowaluty znacznie przewyższa jej obecną kapitalizację rynkową. Chociaż nie ma jednoznacznie określonej granicy, kiedy FDV staje się niebezpieczne, ogólna zasada sugeruje, że Fully Diluted Market Cap przekraczający 10-krotność aktualnej kapitalizacji rynkowej tokena jest sygnałem ostrzegawczym.

FDV łączą się z dwoma istotnymi problemami na rynku:

  1. Inflacyjną tokenomiką: Wysokie FDV w stosunku do ogólnej kapitalizacji rynkowej stanowi problem, sugerując, że moneta będzie podlegać inflacji. Ceny kryptowalut są determinowane przez podaż i popyt. Aktywa, które są obecnie wysoko wyceniane, ale wkrótce wprowadzą na rynek więcej tokenów, mogą być ryzykowne. Wzrost podaży często prowadzi do obniżenia wartości monety, chyba że istnieje duże zapotrzebowanie. Niemniej jednak, jak pokazały projekty, np. TryHards (TRY), większość kryptowalut z inflacyjnymi schematami cenowymi i tokenomiką, kończy się szybką utratą wartości.
  2. Duża presja ze strony sprzedających: Gdy Fully Diluted Market Cap danej kryptowaluty jest wysoki, inwestorzy mogą uznać, że jest ona przewartościowana i zdecydować się na sprzedaż. Taka presja sprzedaży, wynikająca z FDV, może wpływać na bieżące ceny kryptowalut. Wysokie FDV mogą stanowić czynnik zniechęcający inwestorów, co może wprowadzić zmienność na rynku.

Czy FDV jest dobrym wskaźnikiem?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z pewność pozwala nam lepiej przewidzieć przyszłość danej kryptowaluty i jej nadchodzącą podaż. Pozwala nam to uniknąć podejmowania złych decyzji. Porównując FDV do kapitalizacji rynkowej bardzo łatwo i szybko zauważyć, kiedy obecna cena danej monety jest nieco za wysoka.

Pamiętaj, że kryptowaluty, które mają wysoki Fully Diluted Market Cap nie są coinami, w które chcesz zainwestować wszystkie swoje pieniądze. Zamiast tego rozważ ich sprzedaż, zanim inflacja obniży ich wartość.

Z drugiej strony, nie zawsze wysoki FDV jest wyrokiem śmierci danej kryptowaluty. Fully Diluted Market Cap nie jest także dokładnym wyznacznikiem ceny. Nigdy więc nie podejmuj decyzji, opierając się tylko na jednym wskaźniku.

Dlatego tak ważne jest, aby rozumieć całą tokenomikę danej kryptowaluty. Zanim podejmiesz decyzję o inwestycji, poświęć czas na analizę danych cenowych, dowiedz się, jak dana moneta naprawdę działa. Oczywiście, FDV jest pomocnym narzędziem, jednak nie zastąpi dokładnych badań.

 

Podsumowanie

Oba wskaźniki są bardzo użytecznym sposobem na sprawdzenie, jak na rynku prezentuje się dana kryptowaluta, czy projekt. Warto jednak nie podążać za nimi na ślepo, a w swoich analizach korzystać z innych badań i analiz, które lepiej pomogą Ci zrozumieć dany projekt. 

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.