fbpx

44. Czym są pule płynności DeFi?

Pule płynności wyznaczyły nowy standard dla zdecentralizowanych giełd (DEX), jednocześnie umożliwiając inwestorom uzyskanie zwrotu ze swoich aktywów. 

DeFi to rewolucja w świecie cyfrowym, jak już pewnie zdążyłeś dowiedzieć się z naszych wcześniejszych lekcji. Zdecentralizowane finanse przekształcają tradycyjny system finansowy, tworząc transparentne i łatwe w użyciu rozwiązania transakcyjne. Są dostępne dla wszystkich i gwarantują pełną anonimowość, działając bez zewnętrznej kontroli. Teraz, z tą wiedzą jako punktem wyjścia, przejdziemy do bardziej zaawansowanych zagadnień.

Jednym z fundamentalnych konceptów zdecentralizowanych finansów są tzw. “pule płynności”. W ostatnich latach stały się one popularnym sposobem generowania zysków i przyciągają coraz większą liczbę zainteresowanych użytkowników. Zanim jednak zagłębimy się w bardziej skomplikowane aspekty tego tematu, zrozummy, czym dokładnie jest płynność.

Definicja 

Pule płynności to zestaw zablokowanych funduszy kontrolowanych przez inteligentne umowy na blockchainie. W większości przypadków pozwalają one na przeprowadzanie transakcji między użytkownikami bez konieczności zaufanej strony trzeciej, takie jak pożyczki, oszczędności czy wymiana kryptowalut.

Te pulki płynności stanowią fundament dla wszystkich decentralizowanych protokołów (DEX), takich jak Curve Finance, AAVE czy Uniswap.

Użytkownicy mogą deponować środki w puli płynności, zazwyczaj w formie pary tokenów, aby stworzyć rynek między tymi aktywami. Stabilność jest kluczowym elementem operacji w DeFi, umożliwiającym wymianę tokenów, udzielanie kredytów i pożyczek.

Niski poziom płynności może negatywnie wpłynąć na stabilność danego aktywa, prowadząc do dużych wahań cen. Z kolei wysoka płynność zmniejsza prawdopodobieństwo gwałtownych zmian cen aktywa.

Zastosowanie Liquidity Pools 

Pule płynności odgrywają kluczową rolę w ekosystemie DeFi i mają wiele praktycznych zastosowań. Jednym z najpopularniejszych jest model automatycznego animatora rynku (AMM), który jest rodzajem protokołu giełdy DEX. Ten model opiera się w całości na matematycznym wzorze wyceny aktywów, co może przypominać pewne pojęcia z matematyki z czasów studiów… ☺. W przeciwieństwie do tradycyjnych giełd centralnych, które korzystają z księgi zleceń, AMM nie polega na uzgadnianiu cen między sprzedającymi a kupującymi. Zamiast tego, aktywa są wyceniane na podstawie określonego algorytmu, który może różnić się w zależności od konkretnego protokołu.

Oto przykład działania: Posiadasz token X i chcesz wymienić go na token Y na giełdzie opartej na protokole AMM. Wysyłasz swoje zlecenie do puli płynności X-Y i deponujesz określoną ilość tokenów X. W zamian otrzymujesz token Y, którego wartość jest ustalana przez inteligentny kontrakt. Jednak aby taka transakcja mogła się odbyć, pule płynności muszą posiadać wystarczającą ilość obu tokenów, X i Y, aby umożliwić wymianę. W związku z tym istotna jest wysoka płynność w puli dla obu tych aktywów.

PULE PŁYNNOŚCI – ZARABIANIE 

Ciekawą cechą pul płynności jest możliwość generowania zysków przez każdego uczestnika. Aby pula płynności mogła działać efektywnie, użytkownicy muszą deponować swoje środki w niej. To właśnie tu pojawia się koncepcja znanego jako “yield farming“. Jest to proces, w którym użytkownicy lokują swoje kryptowaluty w puli płynności w zamian za wcześniej określoną nagrodę. Można to porównać do deponowania pieniędzy na koncie oszczędnościowym lub otrzymywania odsetek na tradycyjnym rachunku bankowym.

Użytkownicy, którzy dostarczają swoje kryptowaluty do puli płynności, są nazywani dostawcami płynności. Nagrody, które otrzymują użytkownicy, pochodzą z transakcji wymiany tokenów w danej puli. Są one przyznawane proporcjonalnie w zależności od wkładu każdego dostawcy do puli.

Warto zaznaczyć, że zyski związane z dostarczaniem tokenów do puli mogą różnić się w zależności od protokołu, konkretnej puli, ilości deponowanych monet oraz sytuacji rynkowej. Niektóre z pul płynności oferują wysokie stopy zwrotu, podczas gdy inne mogą charakteryzować się większą zmiennością i ryzykiem.

Tokeny LP w DEFI? 

Jak już wiecie, każdy ma możliwość deponowania swoich aktywów w ramach puli płynności. Kiedy inwestor decyduje się na dodanie płynności, wprowadza parę aktywów, przy czym każdy z nich ma równą wartość. Przyjrzyjmy się przykładowemu inwestorowi, który chce wpłacić 400 dolarów do puli płynności na parze ETH/USDT. W takim przypadku deponuje 200 dolarów w formie ETH i 200 dolarów w USDT. W zamian otrzymuje tokeny dostawcy płynności, znane jako tokeny LP. Są one praktycznie potwierdzeniem w smart kontrakcie, że inwestor wpłacił określoną sumę do puli płynności.

Gdy osoba dokonuje transakcji, opłata transakcyjna jest odejmowana od aktywów, które trader wysyła do kontraktu, a następnie dodawana do puli płynności po zakończeniu transakcji. Ta część, która jest dodawana do puli płynności, zwiększa wartość tokenów LP i reprezentuje opłaty, jakie inwestor otrzymuje za dostarczenie płynności. Przy tradycyjnych DEX-ach opłaty za transakcje wynoszą zazwyczaj od 0,03% do 0,05%, co pozwala dostawcom płynności generować roczne zyski wynoszące od 3% do 10%.

Warto dodać, że większość DEX-ów oferuje programy “farmingowe”, które zachęcają użytkowników do korzystania z ich platformy. W ramach tych programów inwestorzy mogą postawić swoje tokeny LP i w zamian otrzymać natywne tokeny protokołu, takie jak UNI na Uniswap. Ten proces jest nazywany “yield farming“.

UŻYCIE PULI PŁYNNOŚCI 

1. Produkcja tokenów syntetycznych 

Aby stworzyć tokeny syntetyczne, niezbędne są pule płynności. Na początek należy wyemitować kryptowaluty, które stanowią zabezpieczenie dla puli płynności. Następnie ta pula musi być połączona z zaufaną wyrocznią. Jak już omawialiśmy w naszych wcześniejszych lekcjach, wyrocznie to usługi świadczone przez osoby trzecie, które dostarczają smart kontraktom informacje z zewnętrznego świata. Stanowią one swojego rodzaju połączenie między blockchainem a rzeczywistym światem.

2. LM 

Inaczej nazywane “yield farming“. Dzięki niemu Twoje kryptowaluty mogą generować pasywny dochód. Wiele platform korzysta z koncepcji puli płynności. Automatycznie generują one zyski z połączonych aktywów i wypłacają użytkownikom nagrody w formie zysku (yield). Liquidity Mining pozwala na równomierny podział zysków lub nowych tokenów w zależności od wkładu każdego użytkownika w puli.

3. Usprawnienie projektu i zarządzania 

Wiele projektów, zwłaszcza tych opartych na technologii blockchain, przeprowadza głosowania nad istotnymi kwestiami przy wykorzystaniu swojego tokena. Można to zrobić w celu budowy konsensusu lub przedstawienia propozycji zarządzania projektem. W takim momencie puli płynności mogą okazać się nieocenione. Dzięki nim można pozyskać środki od użytkowników i wymusić osiągnięcie porozumienia, które jest niezbędne do utrzymania lub rozwoju protokołów DeFi.

Ryzyka puli płynności 

Nietrwała strata. To najczęstsze ryzyko, z jakim mogą napotkać się dostawcy płynności. Oznacza to, że wartość aktywów fiat, zdeponowanych przez Ciebie w systemie może stracić na wartości wraz z upływem czasu. Niestety, ta strata jest nieodzownym elementem koncepcji AMM. Występuje zawsze, gdy cena aktywów w puli ulega zmianie. Niestety, większa zmiana, równa się większej stracie. Jeśli jednak jesteś cierpliwy, możesz tę stratę zminimalizować. Jeśli zauważysz spadek, nie wpadaj w panikę i nie wypłacaj od razu swoich środków. Pamiętaj – zawsze jest szansa na odbicie. 

Kolejnym ryzykiem jest smart kontrakt. Aktywo dodane do puli jest kontrolowane przez kod. Jak to w systemie zdecentralizowanym – nie ma pośrednika. Jeśli w tym momencie pojawi się błąd – często niezależny od użytkownika, wówczas tracisz monety na zawsze. 

Jako użytkownik uważaj również na projekty, w których pula płynności zarządzana jest przez deweloperów. Wtedy to społeczność danego systemu nie ma nad nią kontroli. Zwiększa to ryzyko złośliwych działań ze strony usługodawcy np. przejęcia kontroli nad wszystkimi aktywami puli.

PODSUMOWANIE 

Przy wiedzy i odpowiednich kalkulacjach korzystanie z pul płynności i LM może Ci pomóc wypracować całkiem przyzwoity dochód. To jedna z podstawowych koncepcji, która jest mocno powiązana ze zdecentralizowanymi finansami. Umożliwia Ci handel, pożyczki, a nawet generowanie zysku. Oprócz zysku i AMM, dzięki pulom płynności działają również inne segmenty DeFi. 

Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z udziałem w pulach płynności dokładnie przeanalizuj temat. Opracuj swoją własną strategię i dokładnie skalkuluj ryzyko, jakie niesie za sobą ta inwestycja.

Odkryj staking z tokenem KNG na Kanga Exchange

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.