Lekcja 12 z 30

12. Tokeny wrapowane – co to jest?

Wrapowane tokeny pozwalają na wykorzystanie kryptowalut na innym blockchainie niż ten, na  którym pierwotnie je zbudowano. Są wspierane w stosunku 1:1 przez aktywa bazowe i idealnie  rozwiązują problem interoperacyjności blockchainów. 

Czym są wrapowane tokeny? 

To cyfrowe aktywa, które umożliwiają przeniesienie wartości aktywów natywnych z jednego  blockchaina, na inny. Dla przykładu – Bitcoin i Ethereum to dwie oddzielne, rozproszone bazy danych.  Blockchainy, na których opierają się te dwie kryptowaluty, nie mogą się ze sobą łączyć. Nie możesz  użyć Bitcoinów bezpośrednio na blockchainie Ethereum, ponieważ tylko blockchain Bitcoin „wie”, że  jesteś właścicielem BTC. I na odwrót. W tym przypadku możemy użyć wrapowanych tokenów, które  skutecznie rozwiążą nasz problem. Przeniesiemy BTC na blockchain Ethereum i będziemy mogli z  niego korzystać w całym systemie kryptowalut. 

Ten typ tokenów często porównuje się do stablecoinów. Najbardziej popularnym, wrapowanym  tokenem jest wrapowany Bitcoin (wBTC). wBTC jest powiązany z ceną Bitcoina w stosunku 1:1,  jednakże jest on dostępny jako token ERC-20 lub TRC-20, więc z powodzeniem możemy go używać i  handlować nim na blockchainie Ethereum i Tron

Działanie wrapowanych tokenów 

Ten typ tokenów tworzy się i niszczy w procesie zwanym „biciem” i „wypalaniem”. Aby powstał  wBTC, aktywo bazowe, w tym przypadku Bitcoin, zostaje przesłane do depozytariusza i przechowane  w cyfrowym skarbcu. Po zamknięciu w nim BTC można wybić odpowiednią ilość wBTC. Mówiąc  jeszcze prościej, wyobraź sobie, że aktywo bazowe jest owinięte przez inteligentny kontrakt i wybite  jako nowe aktywo do użytku na innym blockchainie. 

Aby wycofać wBTC z obiegu, stosuje się odwrotny proces. Spala się wrapowany token, a taka sama  ilość BTC jest uwalniana z cyfrowego skarbca i dopuszczona do obiegu. Widzisz więc, że wszystkie  wrapowane tokeny są zabezpieczone równoważną ilością waluty bazowej. Na każde 100 wBTC, które  zostanie wybite, przypada 100 BTC, które zabezpiecza wartość wrapowanego tokena. 

Odpowiedzialność za opakowane tokeny 

Stałość wartości tokena tłumaczy się kombinacją dwóch czynników: 

∙ Obecność opiekuna posiadającego dokładną kwotę odpowiadającą liczbie opakowanych  tokenów wprowadzonych do obiegu 

∙ Procedura wypalenia opakowanego tokena w celu odzyskania jego początkowych zasobów w  dowolnym momencie 

Powiernik może występować w kilku formach, w tym inteligentnej umowy, portfela lub DAO  (Decentralized Autonomous Organisation). 

Przykłady 

1. wBTC – wrapowany BTC, dzięki czemu możemy użyć go na blockchainie Ethereum.  Obsługiwany przez wBTC DAO. 

2. wETH – wrapowany ETH, wersja ERC-20 Ethereum, która może być używana jako aktywo w  protokołach DeFi.

3. renDOGE – wrapowany Dogecoin, który można bić za pomocą RenBridge na protokole  RenVM. 

Zalety tokenów wrapowanych 

Zapewniają one interoperacyjność między blockchainami, dzięki czemu możemy łatwo przenosić  swoje aktywa i korzystać z funkcji dostępnych na innych blockchainach. Co to za korzyści? Szybszy  czas transakcji, niższe opłaty czy nawet możliwość odbierania nagród, w zamian za udostępnienie  swoich zasobów. 

W tym momencie warto również zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem liczby wrapowanych  tokenów, zwiększa się ilość blockchainowych mostów. Czyli rozwiązania, które również umożliwia  przenoszenie cyfrowych aktywów między blockchainami. A jak wiemy z naszych poprzednich lekcji,  wiąże się to z ryzykiem włamań i ataków hakerskich. 

Zagrożenia tokenów wrapowanych 

Interoperacyjność łańcucha bloków ma swoje wady. Główne ryzyko związane z opakowanymi  tokenami opiera się na obecności zaufanej strony trzeciej. Rzeczywiście, aby zapewnić wdrożenie  opakowanych tokenów, powiernik jest zobowiązany do przechowywania dokładnego odpowiednika  w natywnym tokenie. 

Jeśli 100 wBTC zostanie udostępnionych użytkownikom na blockchainie Solana, wówczas opiekun  musi przechowywać 100 BTC w swoim skarbcu. 

Dobra kondycja tego procesu zależy od stabilności opiekuna, aby mógł sprostać zaufaniu, jakim  obdarzają go użytkownicy. Jak każde rozwiązanie, mosty nie są odporne na ryzyko włamania. Tak  właśnie stało się w przypadku tunelu czasoprzestrzennego. Atakujący wykorzystał lukę w  wystawianiu kontraktów, aby opróżnić swoją substancję – a tym samym ich wartość – wETH obecne  na blockchainie Solana, ponieważ przejęli ich równoważność w ETH w moście oferowanym przez  tunel czasoprzestrzenny. 

Podsumowanie 

Wiesz już, czym są i jak działają tokeny wrapowane. W krypto świecie znajdziesz je również pod  nazwą tokenów opakowanych. Dzięki nim handel cyfrowymi aktywami jest możliwy na dużo większą  skalę. Odpowiadają na pewne problemy, na które odpowiedzi jeszcze nie znaleziono. Moglibyśmy w  szczególności wspomnieć o skalowalności i wzroście kosztów transakcji związanych z przeciążeniem  sieci. 

Jednak ich użycie nie jest pozbawione ryzyka i możemy mieć nadzieję na lepszą decentralizację  mechanizmu w przyszłości, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia opiekuna natywnych tokenów.

Odkryj nowe projekty z Kanga Exchange