fbpx

27. Coin Mixing vs. Coin Join – definicja, możliwości i zagrożenia

Platformy usługowe, takie jak Tornado Cash i CoinJoin, w ostatnich latach odegrały istotną rolę w „mieszaniu” różnych kryptowalut. Przeważająca część tych ekosystemów stanowi bezpieczne i zdecentralizowane protokoły, zazwyczaj wykorzystywane do legalnych celów.

Niestety, jednak mają one również swoją ciemną stronę. Niektóre z tych platform służą hakerom do prania środków oraz przeprowadzania transakcji o wątpliwej legalności. Dzisiaj skoncentrujemy się na protokołach umożliwiających mieszanie kryptowalut, przyglądając się temu, czym są oraz jak działają. Na wszystkie pytania postaramy się udzielić odpowiedzi.

Coin Mixing – co to jest? 

Sama nazwa Coin Mixing już wiele nam sugeruje. To usługa, która umożliwia nam „mieszanie” kryptowalut. O co konkretnie chodzi? Otóż, użytkownik przesyła swoje kryptowaluty do odpowiedniego ekosystemu, na przykład Tornado Cash, a następnie zleca mieszanie tych monet z innymi tokenami czy kryptowalutami. Kiedy proces mieszania zostanie zakończony, tak przygotowane kryptowaluty są przesyłane na ukryty adres odbiorcy.

Warto się zastanowić nad uzasadnieniem takiego działania. Podobnie jak w przypadku wszystkiego, Coin Mixing ma swoje plusy i minusy. Wyobraź sobie sytuację, w której nie chcesz, aby twój partner znał szczegóły związane z twoją kartą, transakcjami czy zakupami. W takim przypadku korzystanie z ekosystemu Coin Mixing wydaje się być rozwiązaniem na plus.

Jednak, jak to zawsze bywa, medal ma dwie strony. Jak wspomniano wcześniej, istnieje także ciemna strona tego rozwiązania. Ekosystemy Coin Mixing, które zajmują się mieszaniem monet, stanowią atrakcyjne narzędzie dla hakerów i cyberprzestępców. Mieszalnie kryptowalut to swoista szara strefa, ułatwiająca pranie brudnych pieniędzy i jednocześnie zapewniająca anonimowość. Warto podkreślić, że przestępcy korzystający z Tornado Cash do prania pieniędzy wyprowadzili z rynku kryptowalut ponad 7 miliardów USD.

CoinJoin – co to jest?

Rozmawiając o narzędziach do mieszania kryptowalut, nie sposób pominąć CoinJoin. To protokół, który znacząco podnosi poziom prywatności i anonimowości użytkowników Bitcoina. Jak to działa? Proces polega na ujednoliceniu wszystkich transakcji w jednym łańcuchu, które w zasadzie są realizowane przez różnych uczestników systemu. W rezultacie, po zakończeniu tego procesu, żaden z użytkowników nie jest w stanie ustalić źródła pochodzenia funduszy. Wejścia i wyjścia transakcji, dokonywane przy użyciu protokołu CoinJoin, są kompletnie niezidentyfikowalne. Nawet odbiorca transakcji nie jest w stanie określić, z którego źródła pochodzą przekazane mu środki.

Czy zastosowanie tego protokołu w danym ekosystemie jest korzystne? Ponownie podkreślimy, że ma on zarówno zalety, jak i wady. Bez wątpienia pozwala on uniknąć śledzenia otrzymanych środków lub płatności dokonanych w systemie Bitcoin. Warto jednak pamiętać, że Bitcoin jest prywatny, ale nie anonimowy-jest to krótka przypomnienie dla tych, którzy kładą szczególny nacisk na zachowanie prywatności.

Efektywne wykorzystanie CoinJoin praktycznie eliminuje możliwość śledzenia użytkowników Bitcoina. Co więcej, technicznie protokół ten jest bardziej zaawansowany niż tradycyjne mikserki krypto. Dlaczego? CoinJoin działa jako protokół Peer-to-Peer (P2P), w przeciwieństwie do mikserów, które są w dużej mierze scentralizowane i podatne na oszustwa.

Mixer kryptowalut – jak działa?

Miksery kryptowalut korzystają z inteligentnych kontraktów do przyjmowania depozytów kryptowalutowych z jednego adresu i umożliwiają wypłatę z innego. Inteligentne kontrakty pełnią rolę puli, w której deponowane aktywa są mieszane razem. Gdy użytkownik decyduje się wycofać środki z tej puli, połączenie on-chain pomiędzy źródłem transakcji a miejscem docelowym zostaje przerwane, co skutkuje zachowaniem anonimowości transakcji.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku takich usług brak jest kontroli ze strony osób trzecich nad ekosystemem. Tutaj nie ma pośredników, którzy monitorowaliby portfele i środki. Zamiast tego korzysta się z inteligentnych kontraktów. Niemożność ingerencji zewnętrznych sprawia, że usługi mikserów są niezwykle neutralne, co jednocześnie stawia je w kuszącej sytuacji dla cyberprzestępców.

Jak działa CoinJoin?

Aby w ogóle dokonać transakcji za pomocą tego protokołu, konieczne jest zaangażowanie kilku innych użytkowników w sieci. Bez innych adresów, czyli osób dysponujących środkami i zainteresowanych „mieszaniem się” z nami, użycie protokołu staje się niemożliwe.

Warto podkreślić, że kiedy grupujemy transakcje, nie tracimy kontroli nad naszymi środkami, oddając ją jednej osobie czy instytucji. Przeciwnie, w przypadku Bitcoin CoinJoin, podpisy poszczególnych transakcji są od siebie niezależne, co stanowi ciekawy aspekt.

Jeśli grupa użytkowników zdecyduje się na przeprowadzenie transakcji za pomocą protokołu, każdy z nich będzie miał kontrolę nad danymi wejściowymi i wyjściowymi. Transakcja zostanie podpisana tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy się zgodzą, a procedura będzie poprawna. Dopóki CoinJoin nie uzyska podpisów wszystkich uczestników mieszania kryptowalut, transakcja nie zostanie przeprowadzona.

Gdy już zbierzemy wszystkie podpisy, zostaną one zgrupowane w jednej transakcji CoinJoin. Następnie ta transakcja zostanie przetworzona i zatwierdzona przez górników, aby zostać wprowadzoną do łańcucha bloków. Choć pojawi się jako pojedyncza transakcja, nie ujawni, skąd pochodzą środki ani gdzie są kierowane.

Nie moglibyśmy też zapomnieć o kilku ciekawostkach ☺
Protokół CoinJoin korzysta ze schematu UTXO, czyli niewydanych monet Bitcoin, aby wygenerować wpisy dla tej samej transakcji. Płatność za pomocą CoinJoin jest dokonywana w momencie, gdy wszyscy uczestnicy podpiszą transakcję i zgodzą się na prezentowane saldo.

Czy crypto mixery są jedyną opcją? 


Nie, pomimo korzystania przez hakerów z usług mieszania kryptowalut, skradzione środki muszą być nadal przelane przez różne giełdy, wykorzystując nabyte lub skradzione konta. Ta metoda jest znana jako chain-hopping.

Oprócz mikserów kryptowalut, do pełni anonimowych transakcji można wykorzystać tzw. monety prywatności. To potężne narzędzie do utrzymania anonimowości finansowej, które uniemożliwia rządowi czy osobom trzecim szpiegowanie transakcji. Przykłady to Monero czy Zcash, ten ostatni korzystający z technologii Zero Knowledge Proof. Prywatne monety skutecznie ukrywają przepływ środków. Monero wykorzystuje jednorazowe adresy „stealth” i mieszanie prawdziwych podpisów transakcji z wabikami. Zcash natomiast opiera się na dowodach zerowej wiedzy, które nie ujawniają informacji o konkretnej transakcji.

Coin Mixer – wady i zalety 

Zalety:

 1. Pełna Anonimowość Działania:
  • Mieszalniki kryptowalut zapewniają pełną anonimowość transakcji, co utrudnia ściganie podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy.

Wady:

 1. Łatwość Połączenia Przepływu Pieniędzy:
  • W przypadku, gdy organy ścigania znają adres pierwszego podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy, połączenie przepływu pieniędzy staje się stosunkowo łatwe.
 2. Ograniczenia na Giełdach:
  • Niektóre giełdy, takie jak Binance, mogą nie zezwalać na wchodzenie lub opuszczanie swojej platformy dla kryptowalut, które zostały wcześniej wymieszane.
 3. Legalność Usług:
  • Nie wszystkie usługi mieszania kryptowalut są legalne, co może rodzić ryzyko dla użytkowników korzystających z tych usług.
 4. Skuteczność Mikserów:
  • Niektóre z mikserów mogą być mało skuteczne w zakresie ukrywania transakcji, co może prowadzić do utraty prywatności użytkowników.
 5. Wykorzystanie przez Cyberprzestępców:
  • Mixery kryptowalut są często wykorzystywane przez hakerów i cyberprzestępców do prania brudnych pieniędzy oraz realizacji działań w Dark Webie.

Podsumowując, choć mieszalniki kryptowalut oferują anonimowość, ich używanie niesie ze sobą pewne ryzyko, zarówno pod względem prawnym, jak i skuteczności w ukrywaniu transakcji.

Wady i zalety CoinJoin

Zalety:

 1. Zwiększa Prywatność Operacji Krypto:
  • CoinJoin znacząco podnosi poziom prywatności w transakcjach kryptowalutowych, umożliwiając bardziej anonimowe operacje.
 2. Brak Potrzeby Zmian w Protokole:
  • Jego działanie nie wymaga modyfikacji w protokole, co pozwala na zachowanie kompatybilności zarówno z Bitcoinem, jak i jego użytkownikami.

Wady:

 1. Mieszanie Legalnego i Nielegalnego Bitcoina:
  • Istnieje możliwość, że CoinJoin może przypadkowo połączyć legalne bitcoiny z nielegalnymi, co stwarza ryzyko dla uczestników transakcji.
 2. Analiza Danych Tożsamości:
  • Przy użyciu analizy danych tożsamości, protokół CoinJoin może być podatny na ujawnienie prywatnych danych użytkowników, co stanowi potencjalne ryzyko dla ich anonimowości.

Podsumowanie

CoinJoin czy Mikser Kryptowalut?
Decyzja między protokołem CoinJoin a mikserem kryptowalut zależy od naszych indywidualnych preferencji. Narzędzia do mieszania kryptowalut stanowią istotny element dla użytkowników, którzy priorytetowo traktują kwestię anonimowości. Jednak dla tych, którzy preferują bardziej zweryfikowalne formy anonimowości, CoinJoin stanowi zdecydowanie lepszą opcję.

Warto pamiętać, że przed każdym tego typu działaniem ważne jest przeprowadzenie własnego badania oraz dokładne zaznajomienie się z dostępnymi opcjami. Ostateczny wybór powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając własne potrzeby i oczekiwania dotyczące prywatności w przestrzeni kryptowalutowej.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.