21. Czym są likwidacje DeFI?

DeFi, będące protokołami pożyczkowymi, stanowi nową i fascynującą alternatywę dla osób, które niekoniecznie pragną trzymać swoje środki w tradycyjnych bankach. Dla inwestorów otwiera się możliwość korzystania z zupełnie nowego modelu udzielania pożyczek, jednocześnie umożliwiając większe zyski z inwestycji w kryptowaluty. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z pewnym ryzykiem, a konkretniej – ryzykiem likwidacji.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu, czym dokładnie są protokoły DeFi, jak funkcjonują w ekosystemie DeFi, oraz jak skutecznie zarządzać ryzykiem w tego rodzaju sytuacjach.

Definicja DeFi i przypomnienie jego działania

DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, stanowią aplikacje finansowe oparte na technologii blockchain, umożliwiające użytkownikom przeprowadzanie transakcji bez konieczności udziału pośredników, takich jak banki czy inne instytucje finansowe. Realizacja umowy (transakcji) odbywa się poprzez wykorzystanie inteligentnych kontraktów.

W skład projektów DeFi wchodzą:

  1. DEX-y (zdecentralizowane giełdy kryptowalut), umożliwiające bezpośrednie transakcje między użytkownikiem A i B. Przykładem popularnego DEX-a jest UNISWAP.
  2. Różnorodne platformy pożyczkowe, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z pożyczek. Do tej kategorii zalicza się takie projekty jak Aave, Compound czy Maker.
  3. Ekosystemy wspierające pożyczki aktywów syntetycznych, obejmujące projekty takie jak Synthetics czy Fulcrum.
  4. Wyrocznie odpowiedzialne za przekazywanie informacji ze świata zewnętrznego do ekosystemu blockchain. Niezbędne są do obsługi każdego protokołu DeFi, a przykładem lidera w tej dziedzinie jest Chainlink.
  5. Stablecoiny, choć znajdują się na pograniczu DeFi, warto je wspomnieć. Są to stabilne kryptowaluty, odzwierciedlające wartość danej waluty fiat, takie jak USDT, BUSD czy DAI.

O ile z poprzednich lekcji wiesz, jak działają protokoły w zdecentralizowanych finansach, przypomnijmy sobie krótko podstawowe zasady pożyczek w DeFi, aby lepiej zrozumieć pojęcie likwidacji.

W roli pożyczkobiorcy wystawiasz swoje kryptowaluty jako zabezpieczenie pożyczki. Ze względu na zmienność wartości cyfrowych aktywów, wartość twojego zabezpieczenia może ulec zmianie. W takim przypadku ryzyko likwidacji pożyczki i utraty zabezpieczenia wzrasta znacznie.

Likwidacje w DeFi stanowią ogromne ryzyko dla kredytobiorcy. Dlatego warto zrozumieć, jak mądrze korzystać z protokołów pożyczkowych w obszarze zdecentralizowanych finansów.

Problem likwidacji i pożyczek – wyjaśnienie

Proces zaciągania pożyczki wydaje się prosty. Potrzebujesz określonej kwoty pieniędzy, którą zobowiązujesz się oddać w późniejszym terminie. Ponadto, uiszczasz odsetki osobie udzielającej ci pożyczki, dostarczając jednocześnie zabezpieczenie. To zabezpieczenie stanowi gwarancję dla pożyczkodawcy, umożliwiając mu odzyskanie środków w przypadku, gdy nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia. Proces użycia zabezpieczenia w celu uregulowania długu nazywany jest likwidacją.

W przypadku likwidacji w DeFi, procedura jest zbliżona. Wówczas inteligentny kontrakt sprzedaje twoje kryptowalutowe zabezpieczenie w celu spłacenia długu. Jednakże, jest to bardziej złożony proces niż w tradycyjnych finansach, ze względu na niestabilność wartości kryptowalut.

Zmienna wartość dostarczonego przez ciebie zabezpieczenia może ulec gwałtownej zmianie, stając się niewystarczające do pokrycia strat. Dlatego inteligentne kontrakty rządzące protokołami pożyczkowymi wprowadzają dodatkowe warunki. Na przykład, gdy zaciągasz pożyczkę w DeFi i używasz X bitcoinów jako zabezpieczenia, a wartość tego zabezpieczenia spadnie poniżej pewnego poziomu, protokół automatycznie zlikwiduje twoją pożyczkę, sprzedając zabezpieczenie. Nawet jeśli spłaciłeś większość pożyczki, protokół dąży do odzyskania kosztów przed dalszym spadkiem wartości kryptowaluty.

Podobny proces zachodzi również w przypadku Ethereum i innych kryptowalut. Kaprysy rynkowe stają się tu istotnym czynnikiem. Zaciągając pożyczkę w DeFi, trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka, że zabezpieczenie może nie zwrócić się, niezależnie od tego, jak dużą część pożyczki już spłaciłeś.

Warto zaznaczyć, że protokoły pożyczkowe nie przenoszą całej odpowiedzialności na kredytobiorcę. To również dla nich ryzyko. W przypadku likwidacji pożyczki, protokół pozostaje z zabezpieczeniem, które może być trudno sprzedać. Aby uniknąć utraty, inteligentne kontrakty sprzedają zabezpieczenie z zastosowaniem rabatu.

Ryzyko likwidacji – czy możemy go uniknąć? 

Z uwagi na zmienną wartość kryptowalut, nasze zabezpieczenie również ulega wahaniom. Warto utrzymywać zdrowy balans między poziomem zabezpieczenia a ilością udzielanych pożyczek, a w razie potrzeby zawsze istnieje opcja zwiększenia wartości deponowanej kaucji.

DeFi to kompleksowy ekosystem z własnymi zasadami i ryzykiem. Przed rozpoczęciem eksploracji tego protokołu istotne jest zrozumienie jego funkcjonowania, a także tego, jak działają inteligentne kontrakty. Edukacja odgrywa kluczową rolę w tym procesie, a temat ten został już omówiony podczas naszych lekcji.

Ciekawostki:

  • Likwidacja często jest skojarzona z zleceniem stop-loss, które chroni kredytobiorcę.
  • Próg likwidacji stanowi zabezpieczenie dla pożyczkodawcy przed gwałtownym spadkiem cen.
  • Platformy DeFi oferują premie likwidacyjne dla osób zajmujących się likwidacją.
  • Likwidatorzy angażują się w zakup zdyskontowanych zabezpieczeń i spłacają zadłużenie na koncie.
  • Wielu likwidatorów współpracuje z botami, aby jeszcze skuteczniej realizować proces likwidacji pożyczek i zarabiać na premiach.

Podsumowanie

Kolejny krok do przodu! Już wiesz, na czym polegają likwidacje w DeFi – gratulujemy. Zapraszamy Cię na kolejne lekcje z naszego cyklu. 

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.