17. Co to jest Proof of Elapsed Time- dowód upływającego czasu (PoET)?

To nic innego niż kolejny mechanizm konsensusu. Jego zadaniem jest niezwykle proste-zapobieganie nadmiernemu zużyciu zasobów i energii. Dzięki niemu cały proces wydobycia staje się bardziej efektywny, co jest możliwe dzięki zastosowaniu sprawiedliwego systemu loterii. Jak algorytm dokładnie działa od wewnątrz? Wykorzystuje losowo wygenerowany czas, który już upłynął, aby określić prawa do wydobycia i zwycięzców bloku w sieci blockchain. Algorytm PoET zwiększa przejrzystość i umożliwia weryfikację wyników loterii przez zewnętrznych użytkowników poprzez uruchomienie tzw. zaufanego kodu w bezpiecznym środowisku.

Mechanizm konsensu PoET 

Jak już wiesz z poprzednich lekcji, mechanizm konsensusu odgrywa kluczową rolę w sieciach blockchain, umożliwiając weryfikację transakcji i generowanie kolejnych bloków. Proof of Elapsed Time (PoET) to jedna z metod wykorzystywanych w tym celu, decydująca o przywilejach wydobycia oraz wybierająca zwycięzców bloków w sieci.

PoET działa na podstawie dwóch kluczowych elementów. Uczestniczące w procesie wydobywania węzły wybierają losowy czas oczekiwania, który nie jest determinowany przez samego uczestnika, aby zdobyć zwycięstwo. Po drugie, PoET ustala, że zwycięzca bloku zakończył z powodzeniem okres oczekiwania.

Samą koncepcję mechanizmu PoET stworzyła w 2016 roku firma Intel Corporation, lider w produkcji układów scalonych. Intel oferuje zaawansowane narzędzia technologiczne do rozwiązywania problemów obliczeniowych, zwłaszcza związanych z “losowym wyborem lidera”. Ten mechanizm pozwala aplikacjom generować tzw. zaufany kod w wybranym środowisku, spełniający dwa kluczowe kryteria:

  1. Losowy wybór czasu oczekiwania dla wszystkich uczestniczących węzłów.
  2. Rzeczywiste zakończenie czasu oczekiwania przez zwycięskiego uczestnika, przy równym czasie dla wszystkich.

Intel, we współpracy z Linux i IBM, sponsorował projekt open-source Hyperledger Sawtooth, który również wykorzystuje mechanizm PoET. Hyperledger Sawtooth to rozproszona księga, skalująca rozwiązania i dostosowana do wielu zastosowań w różnych przedsiębiorstwach. Znajduje zastosowanie w łańcuchu dostaw, logistyce oraz zarządzaniu zapasami, a także w zadaniach czasochłonnych i podatnych na błędy ludzkie. Konsensus PoET jest głównie wykorzystywany w Hyperledger Sawtooth, a od stycznia 2022 roku nie pojawiła się żadna kryptowaluta oparta na tym mechanizmie.

PoET – jak działa 

Jak już wcześniej wspominaliśmy, mechanizm PoET opiera się na zasadzie sprawiedliwego systemu loteryjnego. W tym systemie każdy węzeł ma równe szanse na wybór, a prawdopodobieństwo zwycięstwa jest równo podzielone między uczestników sieci. W ramach PoET każdy węzeł sieci oczekuje na losowo wybrany okres czasu. Ten, który jako pierwszy zakończy wyznaczony okres oczekiwania, zdobywa przywileje wydobycia nowego bloku. Proces ten powtarza się, co umożliwia odkrywanie kolejnych bloków w sieci.

PoET vs PoW

PoET PoW
Zużywa mniej energii niż PoW. To mechanizm pracy konkurencyjnej.
Poprawia wydajność sieci poprzez uśpienie węzła i przekierowaniego do innych zadań.Ciągle oblicza hashe, aż górnicy znajdą wartości docelowe.
Kod zaufany nie może być zmieniony przez innego  uczestnika.Opiera się na liderach.
Zapewnia możliwość weryfikacji wyników przez  uczestników sieci lub inne uprawnione osoby.PoW jest trudny do wygenerowania, a co za tym  idzie, jest czasochłonny i zasobożerny.
Zwiększa przejrzystość konsensusu sieciowego. Stanowi aż 90% całkowitej kapitalizacji rynkowej  istniejących kryptowalut.
Kontroluje koszt procesu konsensusu i utrzymuje  go na stałym poziomie.Wymaga pracy od węzłów, które uczestniczą w  walidacji bloków.
To mechanizm wyboru losowego.

Podsumowanie 

  • PoET to algorytm konsensusu opracowany przez Intel Corporation, który losowo wybiera, kto będzie tworzył kolejny blok w sieci blockchain.
  • Opiera się na zasadzie loterii, gdzie szanse na wygraną są równo rozłożone między wszystkich uczestników sieci, zapewniając każdemu jednakową szansę na stanie się twórcą bloku.
  • Algorytm generuje losowy czas oczekiwania dla każdego węzła w sieci blockchain, podczas gdy pozostałe węzły są tymczasowo uśpione, zajmując się innymi zadaniami.
  • Węzeł, który osiąga najkrótszy czas oczekiwania, zostaje zwycięzcą i może zapisywać nowy blok w łańcuchu bloków.
  • Proces pracy w PoET jest podobny do Proof of Work (PoW) stosowanego w Bitcoinie, ale zużywa znacznie mniej energii.

Odkryj nowe projekty z Kanga Exchange

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.