Lekcja 1 z 30
In Progress

1. Co to jest Taproot?

Blockchain musi się rozwijać i ewoluować, niezależnie czy jest to sieć Bitcoina, Ethereum, czy innej kryptowaluty. Dzięki Soft Forkom możliwa jest modyfikacja w łańcuchu bloków zasad konsensusu w celu usprawnienia działania. Takim Soft Forkiem jest właśnie Taproot na Bitcoinie. Jakie zmiany wprowadziła największa aktualizacja na Bitcoinie od SegWitu w 2017? 

Historia aktualizacji 

14 listopada 2021 roku weszła w życie aktualizacja sieci Bitcoin – Taproot. Od czasu wprowadzenia SegWit, Taproot Bitcoina był najbardziej oczekiwanym wydarzeniem. Co wprowadziło to ulepszenie? Taproot zmienił działanie skryptów BTC, poprawił prywatność, skalowalność i bezpieczeństwo. Aktualizacja miała miejsce wraz z innym, pokrewnym ulepszeniem – schematem identyfikacji Schnorra. Aktualizację zaproponował Greg Maxwell w styczniu 2018 roku. Był on deweloperem Bitcoin Core. W 2020 roku włączono Taproot do biblioteki Bitcoin Core, po żądaniu pull przez Pietera Wuille. W ostatecznym rozrachunku uzyskał on poparcie 90% górników i został oficjalnie aktywowany na bloku 709 632. 

Taproot – co oznacza dla Bitcoina? 

Nazwa „Taproot Bitcoina” wzięła się z angielskiego słowa taproot – korzeń. Coś, co jest najgłębszą, a zarazem najsilniejszą częścią rośliny. Zupełnie tak samo jest z tą aktualizacją. Zmienia system Bitcoina, ale po części również filozofię tego aktywa. Zarazem przynosi nowe funkcje – w obszarze bezpieczeństwa i skalowalności. 

Taproot dla Bitcoina jest soft forkiem. Głównym jej celem było rozwiązanie problemu prywatności i innych wad Bitcoina. Aby aktualizacja weszła w życie, musiała być zatwierdzona przez większość użytkowników sieci. W przypadku soft forka możliwe są dwa scenariusze. Aktualizacja jest aktywowana przez górników (MASF) lub przez użytkowników (UASF). W przypadku Taproot wybór polegania na górnikach wzbudził kontrowersje. To też odróżnia ją od hard forka, w przypadku którego, to cała sieć musi wyrazić na nią zgodę. 

Aktualizacja składała się z trzech części: Tapscript, Podpisów Schnorra i Taproota. Propozycje ulepszeń Bitcoin (BIP) – BIP 340, 341 oraz 342 wprowadzają każdą z tych części. Dla lepszego zrozumienia wyjaśnimy teraz każdą z nich. 

Tapscript 

To nowa forma skryptu, która została zawarta w BIP 342. To on umożliwia płatność Pay-to-Taproot (P2TR). Co to oznacza? Że użytkownicy będą mogli wybrać transakcję za pomocą publicznego klucza Schnorra lub dowolnego sposobu, w całości zintegrowanego z siecią. Daje to użytkownikowi wybór, czy transakcja ma być anonimowa, czy publiczna – w zależności od przypadku użycia. Dodatkowo Tapscript zapewni nowsze formy walidacji transakcji.

Podpisy Schnorra 

Dopóki Taproot nie został aktywowany w bloku 709 632, Bitcoin używał algorytmu podpisu cyfrowego krzywej eliptycznej (ECDSA). Ten protokół uwierzytelnienia nie był oczywisty nawet dla Satoshiego Nakamoto, który od początku chciał użyć podpisów Schnorra, niestety zostały opatentowane, a ich wdrożenie opóźniłoby opublikowanie Whitepaper Bitcoina. 

Podpisy Schnorra działają w ten sposób, że wiele kluczy wchodzi w transakcję i zostaje zatwierdzonych jednym podpisem. Mówiąc prościej – jeśli kilku użytkowników wejdzie w jedną transakcję, zostaną oni anonimowi i pojawi się tylko jedna transakcja. Podpisy Schnorra są mniejsze niż tradycyjny podpis czy klucze Bitcoina. Dzięki temu zaoszczędzimy na opłatach, a i więcej transakcji zmieści się w jednym bloku. Podsumujmy – dzięki podpisom zyskujemy szybszą walidację bloków oraz większą liczbę transakcji na sekundę. 

Nowy proces zachowuje wspólne zasady ze starym, ponieważ oba protokoły należą do tej samej rodziny krzywych eliptycznych. Niemniej jednak jego użyteczność w porównaniu ze starym systemem jest dziesięciokrotnie zwiększona. 

Taproot 

Taproot jest częścią BIP 341. BIP 341, odnosi się do wszystkich trzech aktualizacji skryptów i zawiera dane, niezbędne do poprawnego zintegrowania Tapscript oraz Podpisów Schnorra. Korzyści płynące z tych nowych funkcji są ogromne i powinny umożliwić większe bezpieczeństwo, poufność i skalowalność Bitcoin. 

Co zmienił Taproot? 

Taproot rozwiązuje następujące ograniczenia sieci Bitcoin: 

● Poprawa prywatności transakcji. 

● Mniejsze koszty transakcyjne. 

● Wyższy wskaźnik TPS (liczba transakcji, które sieć przetwarza w każdej sekundzie).

● Większa skalowalność, poprzez zmniejszenie ilości danych, niezbędnych do przesyłania i przechowywania na blockchainie. 

● Brak możliwości zmiany podpisu transakcji. 

● Zwiększa możliwość inteligentnych kontraktów, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. 

● Transakcje w bloku dla obserwatora wyglądają dokładnie tak samo, mimo wewnętrznych zmian. 

Podsumowanie

Wiesz już teraz, jak ważna była to aktualizacja dla całego Bitcoina. To bardzo duże rozszerzenie dla tej flagowej kryptowaluty. Aktualizacja była tak automatyczna, że zwykły użytkownik sieci nawet nie zauważył nowych funkcjonalności. Nie mniej jednak jest to milowy krok dla dalszego rozwoju łańcucha. Taproot jest również dobrym podłożem do dalszych ulepszeń całego ekosystemu BTC.

Kupuj ulubione tokeny na Kanga Exchange