Wszystkie wpisy

Zlecenia cykliczne

Zlecenia cykliczne

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Zlecenia cykliczne umożliwiają składanie powtarzalnych zleceń zakupu lub sprzedaży kryptowaluty. Zlecenia są realizowane po najlepszej cenie dostępnej na rynku, z uwzgędnieniem ustawionego przez użytkownika limitu.

Jak złożyć zlecenie cykliczne?

Aby złożyć zlecenie cykliczne należy wejść w interesujący nas rynek np. KNG/oPLN.
Poniżej wykresu rynku znajdują się tablice kupna oraz sprzedaży kryptowaluty a na nich odnośnik, po kliknięciu którego będzie możliwość złożenia zleceń cyklicznych.

Cykliczne zlecenia kupna — znaczenie poszczególnych parametrów

WARTOŚĆ ZLECENIA to wartość pojedynczego zlecenia wyrażona w walucie kwotowanej (w przypadku rynku KNG/oPLN -oPLN).

MAKSYMALNA CENA ZAKUPU to cena maksymalna np. w oPLN po jakiej ma zostać wykonane zlecenie zakupu. Maksymalna cena zakupu nie może przekraczać 10 000 USDT.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZLECEŃ to odstęp czasowy, w jakim będą składane kolejne zlecenia np.; 1min, 1godz, 1dzień, 7dni, 30dni.

LICZBA POWTÓRZEŃ to całkowita liczba zleceń kupna, które mają zostać złożone- min 1, max 100 zleceń.

DATA/CZAS ROZPOCZĘCIA czyli data i czas rozpoczęcia składania zleceń; w przypadku użycia aktualnej lub przeszłej daty, pierwsze zlecenie zostanie złożone natychmiast.

Cykliczne zlecenia sprzedaży — znaczenie poszczególnych parametrów

KWOTA ZLECENIA to kwota pojedynczego zlecenia wyrażona w walucie głównej (w przypadku rynku KNG/oPLN -KNG); kwota zlecenia nie może być niższa niż minimum rynkowe – 10 oPLN.

MINIMALNA CENA SPRZEDAŻY to cena minimalna po jakiej ma zostać wykonane zlecenie sprzedaży; w przypadku rynku KNG/oPLN wyrażona jest w oPLN.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZLECEŃ to odstęp czasowy, w jakim będą składane kolejne zlecenia np.; 1min, 1godz, 1dzień, 7dni, 30dni.

LICZBA POWTÓRZEŃ to całkowita liczba zleceń kupna, które mają zostać złożone- min 1, max 100 zleceń.

DATA/CZAS ROZPOCZĘCIA czyli data i czas rozpoczęcia składania zleceń; w przypadku użycia aktualnej lub przeszłej daty, pierwsze zlecenie zostanie złożone natychmiast.

Zatrzymanie zleceń cyklicznych

Zlecenia cykliczne można zatrzymać w dowolnej chwili, klikając w arkuszu zleceń kafelek WSTRZYMAJ- wszystkie zlecenia cykliczne, które nie zostały zrealizowane zostaną zatrzymane z możliwością ich ponownego wznowienia oraz zostaną usunięte z order booka danego rynku.