fbpx

58. Porównanie Solidity i Rust: Wybór języka programowania w ekosystemie blockchain.

Solidity i Rust to dwa języki programowania, używane przez programistów Web3. To właśnie na nich opierają się aplikacje budowane na blockchainach kompatybilnych z Ethereum Virtual Machine (EVM) i Solaną.

Ethereum i Solana to dwa najpotężniejsze, publiczne blockchainy, które opierają się na inteligentnych kontraktach i umożliwiają deweloperom budowanie aplikacji i dApps- ów.

Na dzisiejszej lekcji poznamy te dwa języki programowania i wyjaśnimy, dlaczego są one używane przez te dwa łańcuchy bloków.

Solidity – charakterystyka języka programowania

Solidity to język programowania, który umożliwia tworzenie inteligentnych kontraktów oraz zdecentralizowanych aplikacji. Jest najczęściej stosowanym językiem do tworzenia smart kontraktów i cieszy się popularnością ze względu na swoje podobieństwo do JavaScriptu, co ułatwia jego opanowanie.

Zaprojektowany specjalnie z myślą o inteligentnych kontraktach, Solidity jest językiem obiektowym, wysokopoziomowym i statycznie typowanym. Wszystko to ułatwia programistom implementację inteligentnych kontraktów na platformie Ethereum. Twórcą Solidity jest zespół programistów pracujący nad tym blockchainem, pod kierownictwem Christiana Reitwiessnera. Język został stworzony w taki sposób, aby działał w środowisku Ethereum Virtual Machine (EVM), które działa jako wirtualny komputer do uruchamiania inteligentnych kontraktów.

Następujące cechy wyróżniają Solidity jako język programowania:

 1. Wbudowana funkcjonalność: Solidity posiada automatycznie wbudowaną wysoką funkcjonalność. Dzięki temu nie jest konieczne pisanie złożonych instrukcji warunkowych, aby wywołać określone akcje w zależności od warunków. Warunki mogą być określone bezpośrednio w kodzie źródłowym, co pozwala na wykonanie akcji w momencie ich spełnienia.
 2. Wbudowane typy danych: Język obsługuje wiele wbudowanych typów danych, takich jak ciągi znaków, tablice, liczby zmiennoprzecinkowe i całkowite. Programiści mogą także definiować własne typy danych i wykorzystywać je w tworzeniu rozbudowanych inteligentnych kontraktów.
 3. Wsparcie dla cyfrowych aktywów: Solidity umożliwia programistom interakcję między tokenami na blockchainie Ethereum oraz innymi łańcuchami bloków. To ułatwia tworzenie aplikacji, które działają zarówno z kryptowalutami, jak i walutami fiat.
 4. Bezpieczne środowisko programowania: Język dostarcza narzędzi, takich jak kompilator, który pomaga w identyfikacji błędów w kodzie. To zwiększa pewność, że kod będzie działać poprawnie i nie będzie zawierał błędów podczas uruchomienia.

Blockchainy, które umożliwiają tworzenie aplikacji za pomocą Solidity

Nie tylko Ethereum wspiera ten język programowania. Solidity znajdziemy również w takich ekosystemach jak:

 • Polkadot – ten publiczny blockchain jest znany ze swojej interoperacyjności. Wykorzystuje parachainy, które umożliwiają innym blockchainom komunikację i współpracę między sobą.
 • Polygon będący sidechainem Ethereum, umożliwia deweloperom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji o wysokiej skalowalności i niskich kosztach transakcyjnych.
 • Optimism – jest to blockchain warstwy 2, który jest kompatybilny z Ethereum Virtual Machine (EVM). Oferuje skalowalność i wydajność poprzez przeniesienie obliczeń poza główną sieć Ethereum.
 • Fuel – ten modułowy blockchain zapewnia elastyczną przepustowość oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Pozwala na tworzenie aplikacji o różnorodnych zastosowaniach.
 • Arbitrum – to kolejne rozwiązanie warstwy 2, które przekształca obliczenia poza główną sieć Ethereum, poprawiając jej wydajność i skalowalność.
 • Celestial – to blockchain stworzony dla dostępności danych w sieci Ethereum. Jego funkcje obejmują zamawianie i publikowanie transakcji, choć nie obsługuje obliczeń.
 • Avalanche – jest to blockchain działający na konsensusie Proof-of-Stake, który dąży do rozwiązania problemów związanych z skalowaniem blockchaina i zwiększeniem jego efektywności.

Rust – charakterystyka języka programowania

Rust to język programowania, który został zaprojektowany z myślą o szybkości, niezawodności i wydajności. Jego głównym celem jest dostarczenie programistom narzędzia o wysokim poziomie bezpieczeństwa, minimalizując typowe błędy programistyczne, które często prowadzą do awarii.

Ten język programowania oferuje obszerny zestaw narzędzi i bibliotek, które znacząco przyspieszają i ułatwiają proces tworzenia aplikacji. Jest to platforma open-source, oparta na wielu paradygmatach programowania, szczególnie wspierająca podejścia funkcyjne i obiektowe.

Rust wykazuje znaczną podobieństwo do języka C++, ale z istotną różnicą: zapewnia bezpieczeństwo pamięci bez konieczności stosowania tzw. garbage collection. Dzięki temu programiści otrzymują pewność wysokiego poziomu bezpieczeństwa już na etapie kompilacji.

Oto niektóre cechy, które wyróżniają Rust jako język programowania:

 1. Abstrakcje o zerowym koszcie: w Rust można dodawać abstrakcje bez wpływu na wydajność kodu. To oznacza, że czytelność i jakość kodu są utrzymane na wysokim poziomie.
 2. Interfejsy typów: Rust automatycznie określa typ wyrażenia, co ułatwia programistom pracę z różnorodnymi typami danych..
 3. Mechanizm przenoszenia: zamiast kopiować dane, Rust wykorzystuje mechanizm przenoszenia, co wpływa korzystnie na wydajność i zarządzanie pamięcią.
 4. Dopasowywanie wzorców: Rust oferuje silne wsparcie dla dopasowywania wzorców, które można łączyć z wyrażeniami. Dzięki temu programiści zyskują większą kontrolę nad przepływem kontroli w programie.
 5. Bezpieczeństwo pamięci: bezpieczeństwo pamięci w Rust jest osiągane poprzez system własności (ownership). Właściciele pamięci są zarządzani przez zmienne, a język zapewnia bezpieczeństwo pamięci w czasie kompilacji, eliminując potrzebę stosowania garbage collectora, jak to ma miejsce w przypadku języka C++

Blockchainy, które współpracują z Rust

Głównym łańcuchem bloków, który wykorzystuje język programowania Rust jako podstawę, jest Solana. Dodatkowo, istnieje kilka innych blockchainów, które również wspierają Rust:

 • Sui: jest to pierwszy blockchain bez uprawnień, który umożliwia uruchamianie inteligentnych kontraktów napisanych w języku move.
 • Near: blockchain warstwy 1, który wykorzystuje technologię sharding do rozwiązania problemu skalowalności. Near również wspiera język programowania Rust.
 • Aptos: to kolejny łańcuch bloków warstwy 1, który bazuje na języku move. Move to język programowania oparty na Rust, służący do implementacji inteligentnych kontraktów.

Solidity kontra Rust – starcie ostateczne!

Solidity i Rust – dwa języki, dwa różne cele. Solidity jest wykorzystywany do tworzenia inteligentnych kontraktów na Ethereum, podczas gdy Rust to niskopoziomowy język programowania o ogólnym przeznaczeniu. Przygotujcie się na emocjonujący pojedynek!

W rundzie bezpieczeństwa, Rust wychodzi na prowadzenie. Dzięki zaawansowanemu systemowi bezpieczeństwa pamięci, Rust osiąga solidną przewagę nad Solidity, którego mechanizmy bezpieczeństwa nie są tak mocno solidne jak w przypadku Rust.

Runda druga, czyli szybkość, znowu przynosi zwycięstwo Rust. Solidity, ze względu na swoje wyższe poziomy abstrakcji, pozostaje wolniejszy niż Rust, który osiąga wyższą wydajność w trakcie działania.

Gdy mówimy o łatwości użytkowania, Solidity wychodzi na prowadzenie. Składnia Solidity jest prostsza i bardziej przystępna dla początkujących programistów niż skomplikowana składnia Rusta, który jest trudniejszy do opanowania.

W rundzie kompatybilności z wieloma łańcuchami mamy remis. Zarówno Solidity, pomimo swojego związku z Ethereum, jak i Rust obsługują różnorodne blockchainy, co czyni je elastycznymi narzędziami dla różnych projektów.

Kolejna runda – kompletność Turinga. Remis. Oba języki posiadają zdolność do rozwiązywania problemów obliczeniowych o różnej złożoności, co czyni je kompletnymi w definicji Turinga.

Mamy kolejny remis w rundzie paradygmatów. Rust wygrywa w zakresie różnorodności paradygmatów, co oznacza, że może korzystać z wielu stylów programowania (obiektowego, funkcjonalnego i imperatywnego), podczas gdy Solidity koncentruje się na paradygmacie obiektowym.

Walka Solidity kontra Rust dostarcza nam fascynujących wniosków. Oba języki mają swoje mocne strony i zastosowania, zależnie od kontekstu i wymagań projektu. Teraz, z pełniejszym zrozumieniem ich cech, możemy dokonać wyboru, który język jest najlepszy do danego zadania.

Który z języków wybrać do tworzenia inteligentnych kontraktów?

Wybór między tymi dwoma językami do tworzenia inteligentnych kontraktów nie jest jednoznaczny. Solidity i Rust to dwie różne propozycje o odmiennych cechach programowania. Solidity jest językiem open-source, specjalnie dostosowanym do tworzenia inteligentnych kontraktów opartych na Ethereum. Z drugiej strony mamy Rust, wszechstronny język wspierający wiele paradygmatów programowania.

Skupiając się jedynie na tworzeniu inteligentnych kontraktów, Solidity wydaje się być korzystnym wyborem. Jego czytelność kodu, elastyczność oraz zdolność tworzenia wielu kontraktów przemawiają za nim. Solidity jest wyposażony w wiele narzędzi programistycznych, takich jak Truffle czy Remix, które znacznie ułatwiają proces tworzenia inteligentnych kontraktów.

Rust, choć nie jest tak powszechnie używany do tworzenia inteligentnych kontraktów, prezentuje się jako język wysoce niezawodny i bezpieczny. Chętnie wykorzystywany jest do tworzenia aplikacji oraz usług, które wymagają wydajności i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Podsumowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który z języków jest lepszy. Wszystko zależy od tego, do czego chcemy go wykorzystać. Zarówno Solidity, jak i Rust zostały stworzone do tego, aby wspierać budowanie inteligentnych kontraktów i skalować dApps-y. Jeśli chcesz nauczyć się kodować i rozważasz wybór którychś z tych języków kodowania, odpowiedz sobie na dwa kluczowe pytania:

 1. Który z języków preferujesz?
 2. W jakim ekosystemie blockchain chcesz kodować?

Powodzenia!

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.