fbpx

45. Quant Network: Skalowalność przyszłości

 

W sektorze kryptowalut mamy wiele cyfrowych aktywów, uruchomionych na blockchainie. Każda kryptowaluta ma inny cel i służy czemuś innemu. Mimo to borykają się one z wieloma problemami. Jednym z nich jest brak interoperacyjności sieci blockchain. O tym, czym jest interoperacyjność łańcucha bloków, pisaliśmy tutaj.

Struktura każdej sieci blockchain jest unikalna, co naturalnie utrudnia interoperacyjność i kompatybilność z innymi sieciami. Łańcuchy bloków zazwyczaj nie potrafią efektywnie wymieniać informacji i danych między sobą. Quant Network to innowacyjne rozwiązanie skalowania, które zostało zaprojektowane w celu naprawienia tych istniejących błędów.

Quant Network – definicja

Quant Network zadebiutował w 2018 roku jako sieć interoperacyjności blockchain, będąca swoistym systemem operacyjnym poprawiającym współpracę i interoperacyjność między różnymi łańcuchami bloków.

W roli pośrednika, Quant Network pełni funkcję łącznika, eliminując potrzebę stosowania skomplikowanych rozwiązań infrastrukturalnych. Działa jako mediator, wykorzystując technologię DLT i łączniki API, co umożliwia nawiązywanie bezproblemowych połączeń między różnymi blockchainami. Te połączenia są skonfigurowane za pośrednictwem bramy API, a dodatkowo Quant Network wykorzystuje swoją platformę Overledger Enterprise, określaną jako pierwsza brama DLT.

Przy wykorzystaniu bramy API, platforma Overledger Enterprise umożliwia szybki dostęp innych blockchainów do potrzebnych informacji, łącząc je z rozproszonymi księgami różnych łańcuchów bloków. Brama Overledger DLT pozwala sieci Quant łączyć zdecentralizowane sieci, niezależnie od zastosowanej technologii w księgach rozproszonych.

Jak działa brama Overledger?

Overledger eliminuje wszelkie bariery komunikacyjne, wykorzystując MApps (Multi-chain Applications) jako decentralizowane aplikacje. Zespół Overledger zaprojektował architekturę z myślą o jednoczesnym zwiększeniu skalowalności i interoperacyjności. Aby to osiągnąć, deweloperzy oparli się na warstwach, z każdą pełniącą określone zadania. Przyjrzyjmy się im bliżej:

  1. Warstwa transakcyjna: Ta warstwa zarządza przechowywaniem transakcji, wykorzystując technologię księgi rozproszonej. Jest to miejsce, gdzie zachodzą wszystkie operacje niezbędne do osiągnięcia konsensusu w sieciach blockchain.
  2. Warstwa wiadomości (Messaging Layer): Warstwa logiczna, która obsługuje wszelkie informacje pobierane z różnych ksiąg. Obejmuje dane inteligentnych kontraktów, metadane, dane transakcji oraz skróty wiadomości między różnymi aplikacjami.
  3. Warstwa filtrowania i porządkowania: Ta warstwa również obsługuje wiadomości, ale skupia się na tych, które są wyodrębnione i tworzą informacje o danej transakcji. Pracuje ona na zasadzie odwoływania się do hasha transakcji, które są wymieniane poza łańcuchem. Ponadto, warstwa ta waliduje wiadomości poza łańcuchem pod kątem metadanych, a także nawiązuje połączenia między komunikatami pochodzącymi z warstwy messaging.
  4. Warstwa aplikacji: W tej warstwie wiadomości uznane za ważne, na podstawie posiadania odpowiedniego formatu i podpisów, mają zdolność aktualizowania stanu związanej z nimi aplikacji. To tutaj odbywa się główna interakcja z dezentralizowanymi aplikacjami (MApps).

Brama Overledger DTL

Jest to kolejny protokół komunikacyjny w ramach platformy Quant Network. Umieszczony jest na szczycie różnych rodzajów rozproszonych ksiąg. Protokół ten może być używany niezależnie od interakcji z księgami na dowolnym poziomie aplikacji. Overledger DLT Gateway nie wymaga zatem osiągnięcia jednomyślności. Brama działa bez pojedynczego punktu awarii i eliminuje wąskie gardła transakcyjne. Co więcej, może obsługiwać jednocześnie wiele ksiąg, co przekłada się na większą skalowalność dla dApps’ów i mDapps’ów.

Zdecentralizowane aplikacje mDapps

Są to również aplikacje, jednak zbudowane przy użyciu infrastruktury Web3. Charakteryzują się decentralizacją – brak osoby zarządzającej lub pojedynczego punktu awarii. W przeciwieństwie do dApps’ów, które funkcjonują w rozproszonej sieci węzłów, aplikacje mDapps wykorzystują technologię blockchain i wdrażają różne DLT.

dApps’y zazwyczaj są ograniczone do jednego łańcucha bloków lub sieci. Natomiast aplikacje mDapps mogą ułatwiać transakcje na wielu rozproszonych księgach jednocześnie. mDapps to standaryzowany model aplikacji, który umożliwia interoperacyjność z różnymi DLT.

Token QUANT(QNT)

Jest to natywny token w sieci Quant Network, zbudowany na blockchainie Ethereum zgodnie ze standardem ERC-20. Każdy deweloper, chcący tworzyć w tej sieci, musi posiadać ten token. QNT pełni także rolę płatności dla użytkowników Overledger, którzy korzystają z usług odczytu i przesyłania aktywów między różnymi łańcuchami.

Aby w ogóle uzyskać dostęp do ekosystemu Quant i uczestniczyć w interakcjach z Overledger, użytkownicy są zobowiązani do posiadania określonej ilości QNT. Token został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwiał tworzenie, używanie i dostęp do aplikacji mDapps w całej sieci Quant.

Podsumowanie

Quant Network to kolejne narzędzie mające na celu poprawę skalowalności sieci blockchain. Zaznaczmy już, że jest to projekt o zaawansowanej strukturze, wykorzystujący unikalną technologię. Przy zakładaniu, że projekt zdobędzie większe zainteresowanie i przyciągnie więcej użytkowników, może odegrać kluczową rolę w dojrzewającej przestrzeni kryptowalut.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.