Lekcja 5 z 30

5. Co to jest EOSREX?

To zdecentralizowany rynek, oferujący inne produkty, niż te, które poznaliśmy do tej pory. W ramach systemu EOS użytkownicy udostępniają innym ludziom procesor, sieć czy pamięć. I oczywiście – zarabiają na tym niemałe pieniądze. Twórcą EOSREX jest firma Block.one. Stoi ona także za rozwojem systemu EOS. Z pewnością jest on bardziej skalowalny i funkcjonalny niż np. ekosystem Ethereum. Dlatego też w świecie krypto, EOSREX jest często definiowany jako zaawansowane DeFi. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej ☺ 

Geneza EOSREX 

EOSREX to skrót od „EOS Resource EXchange” lub „EOS Resource Exchange”. Jak widzisz, to ta sama nazwa, różniąca się jedną literką. Propozycję rozwoju tego systemu przedstawił 2 sierpnia 2018 roku Dan Larimer na oficjalnym blogu Block.one. Chciał on stworzyć rynek dzierżawy zasobów tj. procesorów, pamięci i sieci dla użytkowników EOS. 

Jak to działa w praktyce? Użytkownicy sieci posiadają swojego EOS’a lub część zasobów jego pamięci / sieci / procesora. Przechowują je na rynku i oferują innym użytkownikom na kredyt. W ten sposób inni użytkownicy sieci uzyskują do nich dostęp, w zamian za uiszczenie opłaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy dostęp do dużej ilości zasobów, które jednocześnie generują zysk dla ich posiadaczy. A wszystko to działa, rozwiązując jeden z najpoważniejszych problemów systemu EOS: przeciążenie sieci. Tym sposobem 13 grudnia 2018 roku została wydana pierwsza wersja EOSREX, zostając pierwszą platformą EOS DeFi od tego czasu. 

Rozwiązanie problemów 

Zanim pojawił się EOSREX, system EOS miał poważne problemy z zatorami. Uniemożliwiały one jego poprawne funkcjonowanie. Zawieranie transakcji czy jakiekolwiek interakcje z aplikacjami DApps były praktycznie niemożliwe. Wszystko dlatego, że zasoby sieci nie były wystarczające, do występującego 

na nie popytu. Trzeba było więc znaleźć sposób, aby zachęcić w szczególności dużych posiadaczy zasobów, do ich wynajęcia. I Tak właśnie powstał EOSREX. W czasie, kiedy uruchamiano platformę, udało się przejąć ponad 40% niewykorzystanych zasobów sieci. Można uznać to za pełny sukces inicjatywy. 

EOSREX to system DeFi, w którym nie mamy puli aktywów, a pulę zasobów. Jako użytkownik wynajmujesz je, kiedy tylko chcesz. Co więcej, jeśli posiadasz zasoby procesora / sieci czy pamięci i je wynajmujesz, otrzymujesz dodatkowo zyski za wprowadzenie powyższych zasobów na rynek i oferowanie ich do wynajęcia. W tym systemie mamy tę przewagę, że zawsze możemy je wycofać – praktycznie, kiedy chcemy i odzyskać nad nimi pełną kontrolę. 

System EOSREX – jak działa? 

Cały mechanizm od środka działa bardzo prosto. Będąc użytkownikiem EOS, potrzebujemy procesora, pamięci i sieci, aby wykonać jakąś operację. Procesor jest używany do przetwarzania informacji o transakcji lub operacji, którą wykonujemy. Pamięć jest nam niezbędna do przechowywania informacji, które dana operacja musi wykonać w wirtualnej maszynie EOS. Natomiast sieć umożliwia nam wysyłanie i odbieranie odpowiedzi z sieci, która jest częścią EOS. Jak widzisz, cały system działa całkowicie odmiennie, niż w przypadku innych platform DeFi, czy chociażby Bitcoina i jego prowizji.

Pewnych podobieństw doszukujemy się w Ethereum, gdzie podobnie jak ten ekosystem, EOSREX działa opierając się o inteligentne kontrakty. 

Wiesz już, jak działa cały mechanizm. Więc zapewne domyślasz się, jaki jest cel całego systemu. EOSREX ma być rynkiem, na którym użytkownicy z dużymi zasobami procesora, pamięci, sieci będą je wynajmować. Jako eksplorator systemu, nieposiadający odpowiedniej ilości zasobów (procesor, pamięć, sieć) podnajmujesz je i wykonujesz dalsze operacje. Użytkownicy, którzy umieszczają swoje zasoby lub EOS w EOSREX zarabiają na procencie opartym na ich udziale w systemie. Jest on również zasilany odsetkami z każdej pożyczki, jaką udziela sam system. 

Token REX 

Token REX jest kluczowym elementem systemu. Jest jednostką wewnętrznej stabilizacji. Dosłownie – reprezentuje roszczenia z tytułu działalności gospodarczej w grupie REX. Jako użytkownik, musisz dbać o swoje przywileje, takie jak prawo do głosowania, czy zachowania swoich EOS. I po to właśnie jest REX. Pobierając zasoby w ramach EOSREX lub systemie EOS nabywasz również REX’y. 

Co jest bardzo ciekawe, tokeny REX możemy sprzedać dopiero po czterech dniach od jego nabycia. Inteligentny kontrakt, zarządzający tym tokenem pieczołowicie o to dba. Wszystko po to, aby uniknąć nadmiernej manipulacji rynkowej przy jego użyciu. Stakując REX otrzymujesz dywidendy, które są później odzwierciedlone w EOS. Jest to bardzo korzystne szczególnie dla tych, którzy stakują krótkoterminowo. Jak jeszcze zarabiasz? Cena tokena wzrasta wraz z popytem na zasoby i wszelkimi innymi dodatkowymi opłatami. Możesz go więc sprzedać w dowolnym, najbardziej zyskownym momencie. 

EOSREX – korzyści i podsumowanie 

Pierwszą, która jest najbardziej widoczna, to umożliwienie użytkownikom lub DApps’om nieposiadającym zasobów do wykonania operacji w sieci, wynajmu tych zapasów za niską cenę. Drugą zaletą jest możliwość wynajmu tokenów EOS na swoich kontach czy zasobów procesora lub sieci, w zamian za pasywny dochód. Co więcej – tokeny EOS można zamienić na tokeny REX, a następnie wykorzystać je w transakcjach.

Odkryj staking z tokenem KNG z Kanga Exchange