Powrót

3. Poziom zaawansowany

Ukończono: 0%
Kroki: 0/0
 1. 1. Co to jest Taproot?
 2. 2. Mosty blockchain – co to jest?
 3. 3. Czym jest atak 51% na blockchain?
 4. 4. Zero-knowledge proof- protokół, który szanuje prywatność
 5. 5. Co to jest EOSREX?
 6. 6. Mirror Protocol – co to jest 
 7. 7. Czym jest i jak działa DAO? 
 8. 8. Czym jest spoofing na rynku kryptowalut?
 9. 9. Cyfrowe prawo własności
 10. 10. Jak sprawdzić projekt kryptowalutowy – czyli tokenomia kryptowalut
 11. 11. Czym jest Ethereum Plasma?
 12. 12. Co to jest Ethereum Casper?
 13. 13. Co to jest Selfish Minning?
 14. 14. Jak stworzyć własny NFT?
 15. 15. Podpisy Schnorra - co to jest?
 16. 16. Co to jest dowód Zk-SNARK i Zk-STARK
 17. 17. Co to jest Proof of Elapsed Time- dowód upływającego czasu (PoET)?
 18. 18. MimbleWimble
 19. 19. Czym są ETFy?
 20. 20. Aktywa syntetyczne
 21. 21. Czym są likwidacje DeFI?
 22. 22. Nowy system tożsamości - Polygon ID
 23. 23. Czym jest Ethereum Virtual Machine MEV?
 24. 24. Fundacja Ethereum i protokół Scroll - czym są?
 25. 25. Czym jest bizantyjska tolerancja błędów?
 26. 26. Czym jest skalowalność technologii blockchain?
 27. 27. Interchain Security- nowy protokół Cosmos (Atom)
 28. 28. Coin Mixing vs. Coin Join - definicja, możliwości i zagrożenia
 29. 29. Co to są tokeny SoulBound SBD?
 30. 30. Co to jest Lido?
 31. 31. Czym są Threshold Signatures i jak działają?
 32. 32. Technologia blockchain i cyberataki
 33. 33. Skrypt Bitcoina - czym jest i co powinieneś wiedzieć na ten temat
 34. 34. Czym jest zkEVM i jakie są jego podstawowe cechy?
 35. 35. Czy poufne transakcje na blockchainie istnieją? Co to jest Confidential Transaction?
 36. 36. Algorytmiczne stablecoiny – wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć
 37. 37. Polygon Zk Rollups - co powinieneś wiedzieć na jego temat?
 38. 38. Co to jest Infura Web3?
 39. 39. Mantle – skalowalność Ethereum L2 – jak działa?
 40. 40. Polygon zkEVM - wszystko, co powinieneś wiedzieć
 41. 41. Co to jest Optimism (OP) i jak działają jego rollupy?
 42. 42. Czym są węzły RPC node i jak działają?
 43. 43. SEI Network: wszystko, co musisz wiedzieć o rozwiązaniu warstwy 1 dla DeFi
 44. 44. Rodzaje mechanizmów konsensusu Proof-of-Stake: DPoS, LPoS oraz BPoS
 45. 45. Bedrock: krzywa epileptyczna, która zapewnia bezpieczeństwo!
Lekcja 16 z 45

16. Co to jest dowód Zk-SNARK i Zk-STARK

To nowy rodzaj dowodów prywatności. Kryptografia ciągle się rozwija, a wraz z nią konsensusy, które  mogą być wykorzystane do zapewnienia prywatności danych. Każdy z tych algorytmów ma swoje  wady i zalety, a także sposób wykorzystania. Na dzisiejszej lekcji przyjrzymy się tym dwóm  dowodom. 

Zk-SNARK (Zero-Knowedgle Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) 

Dosłownie  jest to protokół „dowodzenia z wiedzą zerową”. Dowody z wiedzą zerową są bardzo ciekawe. Przy  jego użyciu musimy udowodnić, że mamy jakąś informację, bez ujawniania samej informacji. Mamy  więc dwóch uczestników protokołu: udowadniający (proover) i weryfikujący (verifier).  Udowadniający musi w określony sposób udowodnić weryfikującemu, że ma informację y, bez  dzielenia się tą informacją. 

Protokół ZK-SNARK nie wymaga ciągłej komunikacji, czy konwersacji pomiędzy udowadniającym a  weryfikującym. Działa w oparciu o złożone operacje matematyczne. Kojarzycie licealne dowody, które  udowadnialiśmy na lekcjach matematyki? Przypomnijcie je sobie, bo tutaj będą one niezbędne.  Dowody z zerową wiedzą wykorzystują: 

1. Funkcję homomorficzną

2. Ślepą ewaluację

3. Test Knoweldge of Coefficient Test (KC) oraz Knowledge of Coefficient Assumption (KCA). 4. Protokół weryfikowalnej ślepej ewaluacji

5. Quadratic Arithmetic Program

6. Protokół Pinokia

Co więcej, zk-SNARK wymaga kryptografii krzywej eliptycznej. ECC jest metodą kryptografii,  opierającą się na właściwościach krzywych eliptycznych do tworzenia w pełni bezpiecznych kluczy  kryptograficznych. Te klucze są używane do szyfrowania i odszyfrowania danych, co zwiększa  bezpieczeństwo. Zdecydowanie wykorzystanie ECC jest bardziej bezpieczne niż RSA, chociażby ze  względu na odporność na ataki typu brute-force. 

Pojęcie zk-SNARK po raz pierwszy zostało użyte w 2012 roku przez profesora Alessandro Chiesa

Jak działa zk-SNARK? 

Protokół opiera się na zaufanej konfiguracji, wykorzystującej powyższe, matematyczne założenia. Zk SNARK umożliwia użytkownikom przesyłanie transakcji na blockchainie w całkowicie zaszyfrowany  sposób. Oznacza to, że transakcje odbyły się całkowicie legalnie, ale nikt nie może ich odczytać.  Najpopularniejszą platformą wykorzystującą ten algorytm jest ZCash. Dlatego dzisiaj posłużymy się  jego przykładem. Jak już mówiliśmy, algorytmy wiedzy zerowej pozwalają udowodnić, że  stwierdzenie X jest prawdzie, bez ujawniania informacji o stwierdzeniu. Dokładnie tak samo dzieje  się, gdy dwie osoby dokonują transakcji za pomocą tej sieci. Przy użyciu zk-SNARK widzimy, że  nadawca ma środki, ale nie widzimy ile i gdzie chce je przesłać. Nie znamy też jego adresu. Co więcej,  taka transakcja nie może być zmodyfikowana przez osobę trzecią. Aby takie transakcje działały,  muszą spełnić określone warunki. Np. ZCash angażuje użytkowników poprzez „spotkanie” i „anulant”.  W efekcie osoba, która chce wysłać przez ZCash środki mówi „Popatrz, ile mam środków!”, nie  ujawniając swojego salda, a weryfikator potwierdza „Taka suma była obiecana odbiorcy”. 

Zk-STARK (Zero-Knowledge Scalable Transparent ARguments of Knowedgle)

To również dowód kryptograficzny. Jego definicja brzmi – zk-STARK daje możliwość podzielenia się  zweryfikowanymi danymi lub wykonania obliczeń ze stroną trzecią, bez ujawniania danych tej  stronie. Jednocześnie jest publicznie weryfikowalny. Co to oznacza w praktyce? ZK-STARK umożliwia  Ci zweryfikowanie informacji bankowych swojego przyszłego kontrahenta biznesowego, bez  konieczności ujawniania swoich poufnych informacji. 

Zk-STARK – jak działa? 

Protokół przenosi obliczenia i pamięć masową poza łańcuch blockchain. Dlatego poprawia jego  skalowalność i prywatność. Usługi wykonywane poza łańcuchem bloków są w stanie generować  dowody STARK, które jednocześnie poświadczają integralność obliczeń poza łańcuchem. Następnie  tak wykonane dowody są umieszczone z powrotem w blockchainie, aby każda zainteresowana osoba  mogła zatwierdzić wykonane obliczenia (dowód). Jak już wspomnieliśmy zk-STARK jest publicznie  weryfikowalny. Ten rodzaj dowodu zerowego skupia się najpierw na skalowalności, a dopiero później  na prywatności. Pionierem wśród prac nad tą technologią jest StarkWare Industries

Zk-SNARK vs Zk-STARK 

1. Zk-SNARK wymagają zaufanych kluczy, podczas gdy zk-STARK są publicznie weryfikowalne. 2. Zk-SNARK nie są szybkie i skalowalne pod względem rozmiaru obliczeń

3. Zk-SNARK są bardzo podatne na ataki ze strony komputerów kwantowych, ze względu na  zastosowanie kryptografii w swoim działaniu. 

4. Zk-SNARK jest bardziej popularne, szczególnie w czasach obecnych. 

5. Zk-STARK opiera się na funkcjach haszujących, które są trudniejsze do złamania. Nie  wymagają też zaufanej konfiguracji. 

6. W protokole zk-STARK weryfikacja dowodu trwa dłużej, ze względu na większy rozmiar. 7. Zk-SNARK jest łatwiejszy w implementacji. 

Podsumowanie 

Oba dowody zerowej wiedzy są potężnymi narzędziami. Mogą poprawić skalowalność sieci  blockchain, o czym już wspomnieliśmy, ale mają również swoje wady. Tak zaszyfrowane transakcje,  które mają miejsce np. w ekosystemie ZCash mogą przyczynić się do prania brudnych pieniędzy, czy  finansowania terroryzmu. Każde nowoczesne rozwiązanie ma zawsze dwie strony medalu. 

Odkrywaj świat kryptowalut z Kanga Exchange