Lekcja 11 z 30

11. Czym jest Ethereum Plasma?

Plasma jest rozwiązaniem warstwy drugiej w ekosystemie Ethereum. Jej zadaniem jest rozwiązanie  skalowalności, szybkości transakcji i opłat za gas w sieci. Czy Plasma pokona stojące przed nią  przeszkody? Przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej. 

Plasma – co to jest? 

Ethereum Plasma składa się przede wszystkim z inteligentnych kontraktów i Merkle Trees (Drzewa  Merkle). Dzięki temu może tworzyć nieograniczoną liczbę sidechainów (łańcuchów bocznych), które  tylko w koniecznych przypadkach mają łączyć się z łańcuchem głównym. Dzięki takiemu rozwiązaniu  ruch w sieci głównej zostanie ograniczony, a sama sieć zwiększy swoją skalowalność. 

Wyobraź sobie duże drzewo z ogromną ilością mniejszych gałęzi. Tak w skrócie można zilustrować  działanie Ethereum Plasma. Gałęzie, w tym przypadku łańcuchy boczne często nazywane się child  chains. Child chainy to również inteligentne kontrakty. Każdy z nich może działać samodzielnie i  spełniać inne funkcje, ale może też współpracować z pozostałymi. Ich głównym zadaniem jest  odblokowanie głównego łańcucha Ethereum i zwiększenie szybkości przeprowadzanych na nim  transakcji. 

Rozwiązanie wykorzystujące Plasma Chains jest efektywniejsze, niż standardowe sidechainy.  Zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia dostęp. Nawet, kiedy jeden z łańcuchów plazmy nie będzie działał,  fundusze inwestorów i tak będą bezpieczne, dzięki działaniu głównego łańcucha. To także duży plus  dla użytkowników, ponieważ w dowolnym momencie będą mogli wypłacić swoje środki z child chain  do głównego łańcucha z saldem z ostatniego, ważnego bloku. 

Każdy z łańcuchów Plasma będzie wykorzystywał wybrany przez siebie mechanizm walidowania  bloków. Będzie on opierał się na różnych konsensusach pracy

Fraud Proofs 

To mechanizm, który występuje w Ethereum Plasma. Wyobraź sobie stróża prawa, który będzie dbał  o bezpieczeństwo w ekosystemie Ethereum. Tym właśnie będzie zajmował się Fraud Proofs. Pozwoli  on na zgłoszenie występujących w sieci problemów, niekorzystnych aktywności, czy nawet  podejrzanych transakcji lub aktywności. W zależności od typu zgłoszenia, taka wiadomość o  nadużyciu będzie trafiała do nadrzędnego łańcucha lub od razu do głównego. 

Funkcja MapReduce Computations 

To zestaw funkcji, ułatwiających weryfikację danych. Znacznie zwiększa to efektywność całej sieci. Co  więcej, zestaw funkcji oferowanych przez MapReduce pomaga w organizacji wielu baz danych. 

Mass Exit Problem 

Mass Exit Problem wystąpi wtedy, kiedy wielu użytkowników sieci zdecyduje się w jednym momencie  zamknąć swoje Plasma Chain. Jest to oczywiście czarny scenariusz, jednak nie niemożliwy do  wystąpienia. Taka sytuacja może wystąpić, chociażby w efekcie planowanego ataku na sieć. 

Plasma a Sharding 

Ethereum Plasma ściśle współpracuje z mechanizmem Sharding. Jest to również jedno z rozwiązań,  zastosowane w celu zwiększenia przepustowości głównej sieci. Sieć główna została podzielona na  partycje (tak jak dysk główny w komputerze), które w świecie kryptowalut nazywa się shardami. 

Każda partycja jest umieszczona na oddzielnym serwerze i otrzymuje konkretne zadanie  obliczeniowe. W efekcie główny blockchain jest bardzo mocno odciążony, a węzły nie muszą już  dokonywać weryfikacji transakcji. 

Plasma a Raiden 

To kolejny mechanizm, z którym Plasma współpracuje. Raiden to protokół ściśle opracowany do  płatności. Składa się z kilkudziesięciu kanałów płatniczych, zbudowanych na sieci Ethereum. Często  porównywany do Lightning Network Bitcoina, oferuje nam super szybkie i tanie transakcje offchain

Podsumowanie 

Plasma to rozwiązanie warstwy drugiej, które w całości ma rozwiązać problem skalowalności sieci  Ethereum. Działa poza głównym łańcuchem bloku i w dużej mierze zwiększa wydajność całego  ekosystemu. Drzewo, które tworzy Plasma usprawnia działanie całej sieci. Odciąża ją i przenosi  odpowiedzialność z interakcje na child chainy. W efekcie możliwym jest obsłużenie większej ilości  transakcji na sekundę.

Przetestuj swoją wiedzę na Kanga Exchange