fbpx

40. Analiza techniczna – czy warto jej używać?


Na rynku można wyróżnić dwie najpopularniejsze metody analizy, które stanowią podstawę dla decyzji inwestycyjnych zarówno dla inwestorów giełdowych, jak i tych zajmujących się kryptowalutami. Są nimi analiza techniczna oraz analiza fundamentalna. W dzisiejszej lekcji skupimy się na bliższym przyjrzeniu się analizie technicznej. Odpowiemy na pytanie, czym ona jest oraz opowiemy o jej powstaniu i kluczowych cechach. W kolejnych lekcjach będziesz mógł/mogła dowiedzieć się o niej jeszcze więcej. Planujemy omówić różne aspekty, takie jak wskaźniki, oscylatory, strategie oraz formacje. Zatem rozpoczynamy! Zatem – zaczynamy! 

 

Jak powstała analiza techniczna? 

Metoda ta pochodzi jeszcze z XVII wieku i została początkowo wykorzystywana przez japońskich kupców. Jej pierwotnym celem było przewidywanie zmian cen konkretnych towarów. W dzisiejszych czasach znalazła ona zastosowanie w przewidywaniu ruchów cen różnych aktywów finansowych. Dzięki analizie technicznej jesteśmy w stanie identyfikować konkretne wzorce cenowe, które miały miejsce w przeszłości, co często pozwala inwestorom przewidywać ich ewentualne powtórzenia.

Analiza techniczna stanowi bardzo obszerne i wszechstronne narzędzie, które można by nawet nazwać niejednoznacznym. Jej podstawowa definicja brzmi: jest to zbiór technik mających na celu prognozowanie przyszłych ruchów cen na podstawie analizy historycznych zmian cen lub wolumenu. Jej zwolennicy twierdzą, że ceny na rynkach ruchów finansowych kierują się określonymi schematami, które można wykryć i zrozumieć za pomocą odpowiednich narzędzi. Warto zaznaczyć, że analiza techniczna jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które można z powodzeniem stosować na różnych rynkach, niezależnie czy chodzi o giełdę czy kryptowaluty.

 

Zasady analizy technicznej 

Istnieje kilka kluczowych zasad analizy technicznej, które warto poznać:

 1. Rynek zawiera wszystkie informacje: Cena rynkowa aktywów odzwierciedla zarówno mikro- i makroekonomiczne aspekty, jak i aktualne uwarunkowania polityczne i gospodarcze. Oferuje wgląd w to, co dzieje się na rynku.
 2. Trendy cenowe: Ceny aktywów zazwyczaj podążają za konkretnymi trendami, takimi jak wzrostowe, spadkowe lub horyzontalne, dopóki nie pojawią się wyraźne sygnały wskazujące na odwrócenie trendu. Pamiętaj, że trend jest Twoim przyjacielem i jako inwestor warto podążać za nim.
 3. Historia się powtarza: Analiza techniczna opiera się na przewidywaniu przyszłych ruchów cen na podstawie wzorców i powtarzalnych zdarzeń z przeszłości.

 

Główne cele analizy technicznej: 

 1. Rozpoznawanie regularności w cenach aktywów.
 2. Określanie optymalnych momentów kupna i sprzedaży.
 3. Maksymalizacja zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu strat.
 4. Analiza i prognozowanie zachowań inwestorów na rynku.
 5. Pewne trendy mają tendencję do powtarzania się, co pozwala na stosunkowo pewne przewidywanie zachowań inwestorów w krótkoterminowej przyszłości.

 

Wykresy, jako podstawowe narzędzie analizy technicznej 

Analitycy i traderzy analizują ruchy cen głównie za pomocą wykresów giełdowych, które przekazują różnorodne informacje. Wykresy stanowią fundament analizy technicznej. Wśród podstawowych rodzajów wykresów znajdują się:

 1. Wykres liniowy: Jest to najprostszy rodzaj wykresu, który jednak oferuje tylko informację o cenie zamknięcia danego aktywa.
 2. Wykres słupkowy: Ten rodzaj wykresu dostarcza znacznie więcej informacji niż wykres liniowy, pozwalając na dokładniejsze określenie poziomów wsparcia i oporu oraz odczytanie cen od maksimum do minimum. Jest znany również jako wykres OHLC (Open, High, Low, Close).
 3. Wykres punktowy: Ten rodzaj wykresu, nazywany często wykresem X (popyt) O (podaż), pokazuje relację między popytem a podażą, informując o zmianach cen bez analizy czasu.
 4. Wykres świecowy: Jest to popularny rodzaj wykresu, który zawiera świece z zielonym (białym) korpusem, oznaczające wzrost ceny, oraz z czerwonym (czarnym) korpusem, oznaczające spadek ceny. Ten rodzaj wykresu przekazuje najwięcej informacji, takie jak cena otwarcia, zamknięcia oraz maksimum i minimum.

Głębsze zrozumienie tych rodzajów wykresów pozwoli Ci na lepszą analizę techniczną.

 

Trendy, a analiza techniczna 

Jak wspomniano na początku naszej dzisiejszej lekcji, ruchy cen aktywów podlegają trendom. W świecie kryptowalut często słyszy się powiedzenie: “Podążaj za trendem, trend jest Twoim sojusznikiem”. To stwierdzenie jest całkiem trafne. Przy wykorzystaniu analizy technicznej do oceny cen danego aktywa, kluczowym jest zidentyfikowanie panującego obecnie trendu na rynku. W analizie technicznej wyróżniamy trendy o różnej długości czasowej:

 • Krótkoterminowy: trwa krócej niż 3 tygodnie.
 • Średnioterminowy: trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy.
 • Długoterminowy: trwa przynajmniej rok.

W odniesieniu do cen aktywa, możemy rozróżnić następujące rodzaje trendów:

 • Trend wzrostowy: charakteryzuje się ruchem cen w górę, gdzie obserwujemy wyższe i wyższe szczyty oraz dołki. Strona popytowa ma przewagę na rynku.
 • Trend spadkowy: przejawia się ruchem cen w dół, gdzie szczyty i dołki stają się coraz niższe. Strona podażowa ma przewagę na rynku.
 • Trend boczny: w tym przypadku strona popytowa i strona podażowa pozostają w równowadze, co powoduje brak wyraźnego kierunku ruchu cen.

Analiza techniczna – formacje 

Pomocne w krótkoterminowej i długoterminowej analizie rynku są formacje świecowe. Możemy podzielić je na formacje odwrócenia trendu i jego kontynuacji: 

Formacje kontynuacji i odwrócenia trendu to bardzo przydatne narzędzia, jeśli chcemy znaleźć punkty zwrotne na wykresach. Zarówno, jeśli grasz z trendem, jak i zamykasz swoje pozycje, czy kiedy grasz przeciw trendowi i w tym miejscu pozycje otwierasz. 

Do tego grona formacji zaliczymy: 

● Formacja V. 

● Flagi. 

● Chorągiewki. 

● Trójkąty. 

● Podwójne dno. 

● Głowa z ramion. 

● Odwrócona głowa z ramion. 

● Formacja spodka. 

● Diament. 

● Wyspa odwrotu. 

● Dzień odwrotu. 

Nie stresuj się, jeśli te nazwy na razie Ci nic nie mówią – w kolejnych lekcjach będziemy je szczegółowo omawiać. 

Formacje świeczek są także bardzo przydatne. Pojawiają się na wykresach, mają specyficzny wygląd i układ, ale dzięki temu przekazują nam wiele przydatnych informacji. Ich zrozumienie pozwoli Ci zidentyfikować zmiany, jakie następują na rynku. Układ świec to również sygnał, jaki trend aktualnie dominuje na rynku. Do podstawowych formacji zaliczymy:

● Trzy czarne kruki. 

● Spadająca gwiazda. 

● Zasłona czarnej chmury. 

● Harami. 

● Krzyż harami. 

● Młot. 

● Wisielec. 

● Trójka bessy. 

● Trójka hossy. 


Analizowanie wykresów opartych na wyżej wymienionych formacjach wymaga cierpliwości, precyzji i wytrwałości. Jeśli na początku nie osiągniesz oczekiwanych wyników, nie zniechęcaj się. Pamiętaj, że nawet największe osiągnięcia wymagają czasu i wysiłku. Kraków też nie został zbudowany w jeden dzień ☺

Formacje harmoniczne 

To jedna z części składowych analizy technicznej i wspomaga się formacjami cenowymi. Rozpoznajemy je po kształcie, jaki tworzą zmieniające się ceny. Jednakże – aby dana formacja cenowa stała się harmoniczną, muszą być spełnione określone warunki. Pamiętaj – nigdy nie ma idealnej, książkowej formacji harmonicznej. Pośród formacji harmonicznych wyróżnimy: 

● Butterfly 

● Bat 

● Crab 

● Gartley 

Tak samo, jak w przypadku formacji cenowych, formacje harmoniczne wymagają cierpliwości, wiedzy i dokładności. Jednak ich umiejętne odczytywanie i zrozumienie pozwolą Ci na maksymalizację swoich zysków. 

Wskaźniki 

Zanim zaczniesz analizę techniczną, opierając się o wskaźniki, pamiętaj o tym, żeby dokładnie poznać jego budowę. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. Oczywiście – my służymy pomocą i w kolejnych lekcjach na pewno szczegółowo Ci je przedstawimy. Traderzy i inwestorzy bardzo często łączą analizę techniczną ze wskaźnikami. Wszystko po to, aby jeszcze dokładniej odczytać informacje i przewidzieć ruchy rynku. Dzięki wskaźnikom możesz przeanalizować cenę, opierając się o specjalne wzory. Dzielimy je na takie, które analizują siłę rynku, interpretują czas i cenę, czy analizują wolumen. 

 

Ichimoku 

To także jeden z rodzajów analizy technicznej. To bardzo rozległy temat, o którym możemy długo opowiadać. Dziś przyjrzymy się jej tylko pokrótce. Ta analiza wykresu powstała w Japonii i jest bardzo precyzyjnym spojrzeniem na rynek. Wielu traderów po dokładnym zapoznaniu się z tą metodą nie potrzebuje innych narzędzi. Zanim jednak przystąpisz do analizy rynku za pomocą Ichimoku, musisz dokładnie poznać jej komponenty: Chmura Ichimoku, Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B. Jak widzisz, nie jest to najprostsze rozwiązanie. 

 

Fibonacci 

Kolejna metoda, która znalazła zastosowanie w analizie technicznej. Traderzy korzystają głównie ze zniesień Fibonacciego, które umieszcza się na wykresie w celu znalezienia punktów zwrotnych. Poziomy Fibonacciego wykorzystasz na każdym rynku – krypto, giełdzie, papierów wartościowych. Zastosowanie ciągu Fibonacciego pozwoli Ci wyznaczyć potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz poziom stop loss i take profit. W ciągu Fibonacciego wszystko opiera się o poziomy poprzedniej fali, ale temu tematowi poświęcimy więcej uwagi w przyszłości. 

 

Szczegółowa analiza cen – Technika Price Action

Ten rodzaj analizy technicznej opiera się na analizie ruchu cenowego oraz formacji świec. Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie obserwacji samej ceny, bez konieczności korzystania z wskaźników, oscylatorów czy poziomych zniesień Fibonacciego. To podejście jest wyjątkowo proste, co sprawia, że cieszy się ogromną popularnością wśród traderów.

 

Analiza techniczna – podsumowanie 

Czy warto zatem korzystać z tego modelu analizy? Prześledźmy teraz wady i zalety tej metody:

 

Zalety Wady
Jest skuteczna. Analiza rynku jest subiektywna i zależy od
tradera.
Nie skupiasz się na skomplikowanych danych
gospodarczych.
Każdy analityk, posługujący się tą metodą
może mieć inną opinię.
Wykresy w prosty sposób pokazują aktualny
stan rynku.
To swego rodzaju rodzaj sztuki, naniesionej
na wykresy.
Jest samowystarczalna. Przy użyciu narzędzi
pomocniczych tj. formacje będziesz mógł
zarabiać na rynku.
Używanie jej daje Ci wrażenie
przypadkowości i losowości.
Jest niezbędna w krótkoterminowych
strategiach.
Wskaźniki w analizie technicznej nie są
uniwersalne.
Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych. Niewielka zmiana okresu obserwacyjnego
może bardzo istotnie wpłynąć na Twoją
decyzję inwestycyjną.
Jest najprostszą formą analizy dla osób
rozpoczynających swoją przygodę z
inwestowaniem.
 

Analiza techniczna, tak jak wiele innych wskaźników, nigdy nie daje 100% sygnałów. Informacje, które odczytujemy, często mogą być mylące. Jednak dobrze przeprowadzona analiza techniczna poprawi Twoją rentowność na rynku.

Wykorzystaj zdobytą wiedzę w praktyce z Kanga Exchange

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.