30. Czym są opłaty licencyjne NFT?

 

Opłaty licencyjne NFT, zwane również tantiemami, stanowią ważne narzędzie dla artystów, którzy dążą do stworzenia trwałego modelu biznesowego w swoim dziedzictwie artystycznym. Tantiemy NFT opierają się na inteligentnych kontraktach, które nie posiadają wbudowanego mechanizmu egzekwowania prawa ani innych aspektów związanych z odpowiedzialnością prawno-finansową. Wydaje się, że ta technologia jest korzystna, o ile platformy NFT, takie jak OpenSea, uczciwie wdrażają ją i przestrzegają. Jakie są jednak realia? Jak tantiemy NFT działają w praktyce? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas dzisiejszej lekcji.

Zanim jednak przejdziemy do meritum, przypomnij sobie, jak działają tokeny NFT.

 

Opłaty licencyjne NFT – definicja

Jeśli już przypomniałeś sobie, czym są i jak działają tokeny NFT, to skoncentrujmy się teraz na definicji opłat licencyjnych NFT, inaczej nazywanych tantiemami. Opłaty licencyjne NFT, czyli tantiemy, to płatności przekazywane oryginalnemu twórcy za każdą kolejną odsprzedaż cyfrowych aktywów stworzonych przez niego. Brzmi to fascynująco, prawda? Świat kryptowalut nigdy nie przestaje nas zaskakiwać!

Zasady wypłacania tantiemów NFT są zapisane w inteligentnych kontraktach na blockchainie. Twórcy ustalają procent płatności tytułowy tantiem na etapie tworzenia NFT. W momencie kolejnej sprzedaży, inteligentny kontrakt automatycznie przekazuje ustalony procent z tej transakcji jako tantiem dla twórcy niewymiennego tokena.

Warto wspomnieć o interesującym przypadku pasywnego dochodu związanego z opłatami licencyjnymi NFT, który dotyczy kolekcji “Crossroads” autorstwa Beeple. Odsprzedaż tej kolekcji na rynku wtórnym przyniosła aż 6,6 miliona USD! Autor tokenów otrzymał 10% tej sumy jako opłatę licencyjną. To doskonały przykład, jak tantiemy przyczyniają się do komercjalizacji różnych dzieł sztuki.

 

Jak działają tantiemy NFT?

Sposób funkcjonowania tantiemów NFT różni się między różnymi blockchainami i platformami, na których NFT są tworzone. W przypadku Ethereum, procent od sprzedaży wtórnej niewymiennego tokena jest ustalany przez inteligentny kontrakt.

Jednak na przykład w przypadku platformy Rarible, sam artysta ma możliwość określenia procentu od odsprzedaży podczas tworzenia swojego NFT, również za pomocą inteligentnego kontraktu na blockchainie. W momencie zakupu dzieła, platforma Rarible automatycznie realizuje ustalone warunki.

Warto zaznaczyć, że harmonogramy wypłat tantiemów mogą się różnić w zależności od konkretnej platformy.

Należy jednak pamiętać, że te warunki, mimo że są zapisane w inteligentnych kontraktach, nie stanowią umowy prawnej, która mogłaby pomóc w rozstrzyganiu ewentualnych sporów sądowych.

 

Jak działają NFT royalties?

Tantiemy NFT wyraźnie definiują korzyści dla artystów. Zgodnie z już znaną Ci definicją, tantiemy NFT działają za pomocą inteligentnych kontraktów, które ustalają procent od każdej kolejnej sprzedaży wtórnej danego NFT. Inteligentne kontrakty automatyzują ten proces, egzekwując zasady zdefiniowane w nich dla każdej kolejnej transakcji NFT.

Jak smart kontrakt to robi? O tym możesz poczytać tutaj.

Inteligentne kontrakty zarządzają całym procesem, gwarantując należne wynagrodzenie dla twórcy. Dzięki temu eliminują potrzebę pośredników – procent od sprzedaży jest przekazywany bezpośrednio i natychmiastowo do twórcy. Co istotne, ani wtórni sprzedawcy, ani sami artyści nie mają możliwości ingerowania w proces wypłaty tantiem.

Warto jednak pamiętać, że tantiemy nie dotyczą wszystkich NFT. Korzyści z tantiemów przysługują twórcom tylko wtedy, gdy zapiszą to w inteligentnych kontraktach. W przeciwnym razie nie mogą liczyć na procent od kolejnych sprzedaży wtórnych.

Opłaty licencyjne za tokeny niewymienialne dotyczą różnorodnych treści cyfrowych, przedmiotów w grach, kolekcjonerskich elementów, fizycznych akcesoriów do gier i innych podobnych aktywów.

Nie wszystkie rynki jednak otwierają się na tantiemy. Chociaż stanowią one ważny element wsparcia dla artystów i twórców NFT, nowe rynki, takie jak np. Bluebox, wprowadzają innowacyjne podejście do tworzenia treści, które przynosi większe korzyści dla artystów.

 

Jak działają opłaty licencyjne? Co jest składową ich procentu?

Warto zrozumieć, jak działają tantiemy NFT, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Dobra wiadomość polega na tym, że każdy tantiem można śledzić w łańcuchu bloków (on-chain).

Twórcy NFT ustalają procent tantiemu na poziomie inteligentnego kontraktu. Jak jednak wygląda to w praktyce?

Niestety, jak już wcześniej wspomniano, nie wszystkie platformy oferują opłaty licencyjne NFT. Jednak coraz więcej rynków NFT dołącza do tego trendu. Jak to działa w praktyce?

Wyobraź sobie, że kupujesz dzieło sztuki od artysty za 10 ETH. Twórca zarabia 10 ETH za swoją pracę. Jednocześnie, jeśli autor uwzględnił tantiem, otrzymałby 10% od przyszłej sprzedaży wtórnej swoich NFT.

To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy twórca wystawia swoje dzieło na aukcji i zostaje sprzedane za wyższą cenę. Na przykład, kupujący organizuje aukcję dzieła sztuki i uzyskuje 300 ETH ze sprzedaży wtórnej. W takiej sytuacji inteligentny kontrakt automatycznie rezerwuje 10% od tej sprzedaży dla twórcy, co daje aż 30 ETH. W efekcie oryginalny twórca otrzymuje tantiemy za każdą kolejną sprzedaż swojego dzieła. To naprawdę efektywny sposób na zapewnienie twórcom zasłużonych tantiemów!

 

Tantiemy NFT, a wiarygodność

Możesz mieć wątpliwości co do wiarygodności tantiemów NFT, zwłaszcza że nie są one uregulowane prawnie.

Z drugiej strony, warto zauważyć, że są one oparte na technologii blockchain, co zapewnia nam niezmienną i całkowicie przejrzystą księgę dokumentacji wszystkich transakcji niewymienialnych tokenów.

Co jest szczególnie istotne, blockchain pomaga nam zabezpieczyć autentyczność i integralność każdego NFT. Następnie inteligentne kontrakty pełnią rolę w pełni zautomatyzowanych protokołów i to one egzekwują warunki tantiemów dla konkretnych dzieł.

Dzięki temu zautomatyzowanemu podejściu, płatności są bezpieczne i skierowane wprost do oryginalnego twórcy, co w znacznym stopniu eliminuje obawy związane z oszustwami.

Czy opłaty licencyjne można przenosić pomiędzy różnymi platformami NFT?

Polityka opłat licencyjnych różni się w zależności od platformy i zdefiniowania smart kontraktu. Dlatego też nie możliwości ich automatycznego przenoszenia pomiędzy rynkami niewymienialnych tokenów.

Poza tym rynki NFT także różnią się w swojej polityce. Na OpenSea otrzymamy tantiemy tylko za kolekcje, a na Rarible za pojedyncze sztuki. Co więcej, OpenSea pozwala na maksymalnie 10% tantiem, gdzie limit na Rarible to aż 50%!

Czy opłaty licencyjne NFT są skuteczne i opłacalne?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na wczesnym etapie rozwoju NFT, twórcy i artyści mogli osiągać wręcz milionowe zyski z tantiemów. Jednak obecnie wiele platform przyłącza się do tego trendu, co prowadzi do spadku przychodów ze sprzedaży niewymienialnych tokenów.

Wiele projektów NFT zostało zaniechanych z powodu warunków panujących na wtórnym rynku. Z drugiej strony, niektóre projekty, jak na przykład DeGods, całkowicie zrezygnowały z opłat licencyjnych.

Mimo to, dla indywidualnych twórców takie przychody ze sprzedaży na wtórnym rynku często przewyższają ich zarobki ze sprzedaży tradycyjnej. Warto również zauważyć, że opłaty licencyjne mogą znacząco zwiększyć ogólny wolumen obrotu na rynku niewymienialnych tokenów.

Korzyści z opłat licencyjnych

Oczywiście, jednym z głównych atutów jest możliwość generowania dochodu pasywnego. Dla twórców NFT opłaty licencyjne stanowią sposób na zapewnienie sobie stałego przychodu z własnej twórczości.

W wyniku tego procesu, taki artysta mógłby stopniowo zwiększać swoje zarobki z biegiem lat, opierając się na właśnie dochodzie pasywnym.

Tantiemy NFT są również doskonałym narzędziem do pomiaru, jak prace danego artysty zyskują na wartości w miarę upływu czasu. Wpłaty na rzecz tantiemów wzmacniają reputację artysty na rynku niewymienialnych tokenów, co dodatkowo wpływa na jego pozycję.

Przyszłość opłat licencyjnych NFT

Krytycy tantiemów wyrażają na ogół negatywną opinię na ich temat. Ich zdaniem, opłaty licencyjne to desperacka próba zatrzymania użytkowników na platformie oraz usiłowanie zaangażowania ich w ekosystem.

Z pozoru wydaje się, że branża stoi przed pewnym dylematem. Jednym z rozwiązań jest próba znalezienia alternatywnego podejścia do tej kwestii. Może to oznaczać szukanie innych metod motywowania użytkowników. Nie można mieć jednocześnie kija i marchewki!

 

Podsumowanie

Teraz już wiesz, czym dokładnie są opłaty licencyjne NFT. Twórcy mają możliwość określenia procentu od sprzedaży na rynku wtórnym za pomocą inteligentnych kontraktów. To dla nich niezwykle atrakcyjna opcja, umożliwiająca generowanie pasywnego dochodu.

Należy jednak pamiętać, że każda platforma NFT ma swoją własną politykę dotyczącą opłat licencyjnych. Ponadto, nie wszystkie tokeny kwalifikują się do korzystania z tantiemów.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.