31. NFT Gas Fee- co to takiego? Jak redukować opłaty za gaz?

Niezależnie od tego, czy jesteś posiadaczem NFT, czy też jedynie słyszałeś o nich, z pewnością zdajesz sobie sprawę, że opłaty za gaz są nieodzownym elementem tego ekosystemu. Często są one wysokie, co może być irytujące zarówno dla twórców, jak i użytkowników NFT. Czym tak właściwie są te opłaty za gaz NFT? Dlaczego w ogóle są konieczne? Na dzisiejszej lekcji przybliżymy sobie ten temat!

Opłata za gaz NFT – co to takiego?

Opłata za gaz NFT to opłata, którą płacą walidatorzy za utrzymanie bezpieczeństwa na sieci blockchain. Bez tych opłat walidatorzy nie byliby skłonni stawiać swoich ETH w zastawie i utrzymywać bezpieczeństwo w całej sieci.

Każda transakcja, takie jak bicie, kupowanie, sprzedawanie czy przekazywanie NFT i kryptowalut, jest obarczona opłatą. Można to porównać do działania kart kredytowych, które również naliczają opłaty transakcyjne za przesyłanie pieniędzy na różne konta czy dokonywanie płatności rachunków.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tych opłat? Najczęściej mówimy o opłatach za gaz, szczególnie w kontekście blockchaina Ethereum. Obecnie to właśnie Ethereum posiada najwyższe opłaty, które wahają się od 5 USD do nawet 500 USD, zależnie od rodzaju transakcji i obecnej przepustowości sieci.

Jak już wspomniano kilka akapitów wcześniej, opłaty transakcyjne i opłaty za gaz są wynagradzane walidatorom jako ich nagroda za zabezpieczanie sieci. Bez tego bodźca nie byłoby motywacji, aby angażować się w rolę walidatora i stawiać w zastaw swoje ETH. Związane z tym warto wspomnieć kilka ciekawostek na temat całkowitej opłaty za transakcję.

Całkowita opłata transakcyjna wynika z iloczynu limitu gazu i ceny gazu. W przypadku, gdy opłata transakcyjna równa jest limitowi gazu, transakcja zostanie zrealizowana, a blockchain zaktualizowany. Natomiast gdy opłata transakcyjna przekracza limit gazu, transakcja zostaje cofnięta.

Jak obliczane są opłaty za gaz w sieci blockchain?

Opłaty za gaz są określane przez aktualną podaż i popyt w sieci. Wzór na opłatę gazową w Ethereum przyjmuje następującą postać:

Opłata za gaz=Jednostka gazu×Opłata bazowa+Tip

W przypadku wysokiego popytu na transakcje, konieczne jest zaangażowanie większej liczby górników i walidatorów do przetwarzania operacji. Zwiększone zużycie energii wynikające z większej ilości pracy przekłada się na wzrost opłat za gaz. Jednakże, gdy cena gazu nie osiągnie określonego progu, górnicy mogą odmówić przetwarzania transakcji.

Warto zauważyć, że gaz stanowi opłatę bazową w sieci Ethereum, a jego cena rynkowa zależy od aktualnego zapotrzebowania w sieci. To podejście ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania mocy obliczeniowej. Wielkość opłaty za gaz jest również uzależniona od rozmiaru transakcji oraz pożądanej szybkości jej realizacji.

Dlaczego NFT potrzebują opłaty za gaz?

Aby wynagrodzić walidatorów i górników za ich wysiłek, nie tylko w przypadku generowania niemienionych tokenów, ale również przy zatwierdzaniu transakcji, istnieje potrzeba uiszczenia opłat. Warto zauważyć, że górnicy i walidatorzy korzystają z własnej mocy obliczeniowej i, podobnie jak wszyscy pracownicy, oczekują rekompensaty za swój czas i wykorzystane zasoby.

Opłaty za gaz odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu blockchaina. Górnicy i walidatorzy, otrzymując wynagrodzenie za swoją pracę, są zmotywowani do zwiększania swoich dochodów z opłat gazowych, co przekłada się na wzmocnienie bezpieczeństwa całej sieci. Wyższa zachęta oznacza większą gotowość górników do alokacji zasobów na zatwierdzanie transakcji, co przyczynia się do zabezpieczenia blockchaina. Jednocześnie optymalizuje to szybkość transakcji, ponieważ większa ilość zasobów obliczeniowych zostaje skierowana na operacje wydobywcze.

Jak zmniejszyć opłaty za gaz?

Dokonuj transakcji jedynie w okresach niskiego zapotrzebowania na sieci.

Nie istnieje określony moment na dokonywanie transakcji; konieczne jest monitorowanie sieci i realizowanie transakcji w okresach niskiego zapotrzebowania. Korzystanie z Ethereum Gas Price może pomóc oszacować, kiedy koszty transakcji lub wydobycia NFT są najniższe.

Ustaw własny limit gazowy!

W portfelu kryptowalutowym możesz dostosować maksymalną opłatę gwei i wybrać, ile maksymalnie chcesz zapłacić za gaz NFT. W przypadku ustawienia limitu żadne transakcje nie zostaną zrealizowane, jeśli opłaty przekroczą ustawiony limit. Pamiętaj, że mając ustawiony limit, niemożliwe będzie rozpoczęcie nowej transakcji lub utworzenie nowego NFT, co może być niekorzystne dla tych, którzy zalewają działać szybko.

Edytuj priorytet transakcji.

Prosty sposób na obniżenie kosztów to edytowanie priorytetu transakcji na poziomie „niski”, „rynkowy” lub „agresywny” w portfelu kryptowalutowym. Priorytet „niski” jest najtańszy, ale i najwolniejszy, podczas gdy „agresywny” jest kosztowny, ale najszybszy.

Korzystaj z rozwiązań warstwy 2 Ethereum!

Rozwiązania warstwy 2 mają na celu skalowanie poprzez przetwarzanie transakcji poza główną siecią Ethereum, zachowując jednocześnie poziom bezpieczeństwa i decentralizacji. Przy przeprowadzaniu niektórych transakcji, takich jak sprzedaż i zakup NFT, warto rozważyć korzystanie z innych blockchainów, które oferują niższe opłaty lub są ich pozbawione.

Podsumowanie

Popularność NFT w ostatnich latach dynamicznie rośnie, otwierając nowe rynki dla twórców i artystów NFT. Jednak związane z tym korzyści wiążą się również z pewnymi kosztami. Brak zrozumienia tych kosztów przez artystę może prowadzić do strat.

Każdy artysta ma możliwość ustawienia limitu gazowego lub handlowania w okresach niskiego popytu na rynku. Ci, którzy posiadają wiedzę na temat taktyk zarządzania kosztami, mają szansę osiągnąć zyski z handlu niemienialnymi tokenami!

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.