Wypłata kryptowaluty

Wypłata kryptowaluty
Co to jest przelew wewnętrzny?
IEO LIBES krok po kroku

Jak wypłacić kryptowaluty na Kanga Exchange?

Aby wypłacić kryptowalutę z portfela na kanga.exchange, wykonaj następujące kroki:

  1. Wejdź w zakładkę Portfel Wypłata i wybierz z listy rozwijanej walutę, którą chcesz wypłacić

    LUB

    przejdź do zakładki Portfel Salda i kliknij przycisk Wypłata przy odpowiedniej walucie.
  1. Dostępne saldo (maksymalna kwota wypłaty) jest widoczne w polu pod wybraną walutą.

2. Jeżeli dla danej waluty obsługiwany jest więcej niż jeden blockchain, wybierz sieć, w której chcesz wysłać środki.

3. Wprowadź ręcznie adres portfela, do którego chcesz wypłacić środki lub wybierz go z książki adresowej klikając w ikonkę z prawej strony pola.

4. Jeśli wybierasz adres z książki adresowej, po kliknięciu w ikonkę książki otworzy się okienko, w którym wybierasz zdefiniowany wcześniej adres. Po wybraniu właściwego adresu kliknij przycisk Wybierz.

5. Wprowadź kwotę do wypłaty lub kliknij przycisk MAX, aby wypłacić całe dostępne saldo.

6. Kliknij przycisk Dalej.
W nowo otwartym oknie zobaczysz podsumowanie transakcji. Upewnij się, że podana kwota jest poprawna, a następnie kliknij przycisk Dalej.

7. Na Twój adre e-mail wysłany zostanie link potwierdzający. Kliknij w link, aby złożyć dyspozycję wypłaty.

8. Gdy wypłata zostanie zrealizowana, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Status zlecenia możesz sprawdzić w dowolnym momencie, odwiedzając zakładkę Portfel Transfery.

Wypłata nie będzie możliwa, jeśli na Twoim koncie nie ma wystarczających środków, aby pokryć opłatę manipulacyjną.

Czas, po jakim wypłacane środki dostępne będą pod docelowym adresem, uzależniony jest od stopnia obciążenia sieci blockchain. W okresach zwiększonej aktywności przetwarzanie transakcji może potrwać nawet kilkanaście godzin.


Nowszy wpisStarszy wpis