Kanga
Wszystkie wpisy

Weryfikacja konta

Weryfikacja konta

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Czym jest weryfikacja konta KYC?

Weryfikacja KYC (ang. Know Your Customer) jest wymagana w przypadku:

 • wypłat środków kryptowalutowych przekraczających łączną kwotę 2 BTC/30 ETH dziennie,
 • wpłat i wypłat środków fiducjarnych przelewem bankowym na jakąkolwiek kwotę,
 • zakupu stablecoinów PLN°, EUR°, USD° itp. przez bramkę GoCash (GoCash to partner Kanga świadczący usługi wymiany FIAT na stablecoiny i odwrotnie),
 • handlu tokenami, jeśli jest to wymagane przez emitenta.

W związku z ciągłymi zmianami przepisów, od firm kryptowalutowych wymaga się, aby stosowały tzw. środki bezpieczeństwa finansowego i badały źródło pochodzenia środków. 

W przypadku wymian poprzez przelewy bankowe możemy poprosić o oświadczenia o legalności pochodzenia środków (wraz z odpowiednimi dokumentami).

Jest to tzw.proces Proof of Funds – zgodny z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szczegóły oraz instrukcja wypełnienia oświadczenia przesłane zostaną w wiadomości email na adres powiązany z kontem na Kandze.

Na potrzeby weryfikacji konta użytkownika wymagane jest przedstawienia kopii dokumentu tożsamości, aktualnego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, numeru PESEL oraz statusu PEP.

Akceptowane są pliki w formacie JPG, PNG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 3 MB.

Wymagania dotyczące dokumentu tożsamości

 • W celu potwierdzenia tożsamości można załączyć kopię dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem).
 • Dokument musi być ważny.
 • Kopia dokumentu musi być wykonana w kolorze.
 • Wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne.
 • Wszystkie informacje zawarte na dokumencie muszą być widoczne i czytelne.
 • Obraz dokumentu nie może być w żaden sposób zmodyfikowany.

Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania

Jako potwierdzenie adresu zamieszkania można wykorzystać:

 • rachunek za usługi komunalne (energię elektryczną, gaz, wodę itp.),
 • rachunek za telefon, internet lub telewizję,
 • wyciąg z konta bankowego lub karty kredytowej,
 • elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (wyłącznie oryginalny plik PDF),
 • rachunek za ubezpieczenie na życie lub na zdrowie,
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez urząd miasta lub gminy.

Dokument potwierdzający adres zamieszkania jest wymagany nawet jeśli adres jest widoczny na dokumencie tożsamości.

Zrzuty ekranu (n.p. profil użytkownika ze strony bankowości online) w żadnym wypadku nie będą przyjmowane.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Jak zweryfikować konto na Kanga Exchange?

Aby rozpocząć proces weryfikacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się i wejdź na swoje konto klikając w zakładkę Moje konto w górnym, prawym rogu.
 2. Kliknij w zakładkę Weryfikacja.
 3. Kliknij przycisk Rozpocznij.
 4. Dalej postępuj według instrukcji.
 5. Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zakończ. Twoje dokumenty zostaną wysłane do Działu obsługi klienta i zweryfikowane w najszybszym możliwym czasie. W szczególnych przypadkach (np.: nieczytelne dokumenty, błędy w danych osobowych) weryfikacja może przedłużyć się do 3 dni roboczych.

O wyniku weryfikacji poinformujemy Cię drogą e-mailową. Jeśli nie będziemy w stanie pozytywnie zweryfikować Twojego konta (n.p. z powodu niekompletnych lub nieważnych dokumentów), poprosimy Cię o dokonanie odpowiednich zmian i ponowne złożenie wniosku.