Kanga
Wszystkie wpisy

SWAP - szybka wymiana

SWAP - szybka wymiana

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

SWAP czyli szybka wymiana jednej kryptowaluty na inną

  1. Warunkiem koniecznym do wykonania szybkiej wymiany jest, by obie kryptowaluty były notowane na giełdzie Kanga.
  2. Nie musi istnieć bezpośredni rynek obu wymienianych walut. System sam wykona wszystkie konieczne wymiany pośrednie w tle, wybierając odpowiednią ścieżkę. Jeżeli prognozowany kurs wymiany będzie niekorzystny (np.: z powodu płytkiego rynku na danej walucie) system pokaże ostrzeżenie.
  3. Gdy rynek ma niską płynność operacja SWAP może być niemożliwa.
  4. Używając funkcjonalności szybkiej wymiany użytkownik płaci takie samo fee jakie zapłaciłby wykonując tą transakcję samodzielnie na Markecie. Nie ponosi jednak żadnych innych opłat.

Przykładowa wymiana gdy nie ma na giełdzie bezpośredniej pary:

Chcesz wymienić KNG na BTC ale nie ma takiego rynku na giełdzie.

Na giełdzie są pary: KNG/USDT oraz BTC/USDT.

System wykona dwie operacje, żeby użytkownik otrzymał BTC:

Jak zrobić szybką wymianę?

Wejdź w zakładkę Portfel i wybierz Szybką wymianę.

2. Kliknij w kartę Waluta źródłowa i wybierz z listy walutę, którą chcesz wymienić. Na tej liście zobaczysz tylko te aktywa, które są w Twoim portfelu.

3. Kliknij w kartę Waluta docelowa i wybierz walutę, którą chcesz otrzymać. Na tej liście zobaczysz wszystkie kryptowanuty i tokeny, które mają otwarty rynek na giełdzie Kanga.

4. Wpisz w pole kwotę, którą chcesz wymienić lub kliknij w klawisz MAX, żeby wymienić wszystkie posiadane środki danej waluty.

5. Kliknij przycisk Przelicz.

6. Na dole ekranu zobaczysz szacowaną kwotę, którą dostaniesz oraz średni kurs, po jakim zostanie dokonana wymiana. Koniecznie sprawdź, czy pokazany kurs odpowiada Ci ponieważ po wykonaniu transakcji nie będzie można jej cofnąć. Pamiętaj również, że szacunkowa kwota wymiany obliczona jest na podstawie aktualnego stanu arkusza zleceń. Ostateczna kwota może się różnić.

7. Kliknij przycisk Wymień. Zobaczysz okno modalne, na którym jest podsumowanie warunków wymiany.

8. Kliknij przycisk Wymień aby potwierdzić transakcję.

9. Gdy operacja zostanie wykonana zobaczysz ekran potwierdzający wymianę.

10. Wymiana będzie widoczna w Twoim Portfelu w zakładce Transfery.

Przeczytaj o SWAP na naszym blogu