Kanga
Wszystkie wpisy

Rola technologii Blockchain w cyberbezpieczeństwie

Rola technologii Blockchain w cyberbezpieczeństwie

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Technologia blockchain, jako podstawa kryptowalut

O kryptowalutach i ich ciemnej stronie związanej z nielegalnym handlem mieliśmy możliwość dowiedzieć się już sporo w poprzednich artykułach. Tym razem na warsztat weźmiemy technologię, dzięki której waluta kryptograficzna w ogóle istnieje. Blockchain (bo o nim właśnie mowa) to innowacja, która ma potencjał zrewolucjonizowania całego świata – zarówno w zakresie finansów, jak i cyberbezpieczeństwa oraz wymiany danych. Jej idea jest łatwa do pojęcia, a wiedza na temat podstawowych mechanizmów otwiera drzwi do zrozumienia potencjału, jaki za nią stoi. Zacznijmy jednak od najważniejszego.

Czym jest technologia blockchain?

Blockchain to cyfrowa baza danych reprezentowana przez bloki połączone ze sobą łańcuchem. Jest to zdecentralizowany rejestr transakcji internetowych w obrębie danej sieci. Poszczególne informacje zapisywane są w postaci bloków ułożonych względem siebie chronologicznie. Każda nowa informacja generuje nowy blok. To samo dzieje się w przypadku dokonywania zmian w poprzednio wprowadzonych danych.

Choć blockchain to innowacyjne rozwiązanie, jego pierwowzorem są dobrze znane papierowe księgi transakcji, które w cyfrowej wersji przechowywane są na wielu komputerach i synchronizowane w różnych lokalizacjach na zasadzie technologii rozproszonego rejestru (Distributed Ledger Technology; DLS). W odróżnieniu od scentralizowanych systemów rozproszone zapewniają swobodny przepływ informacji i są bardziej odporne na oszustwa oraz wszelkiego rodzaju cyberataki. Dzięki temu zapisywanie, przechowywanie i śledzenie ważnych informacji, takich jak rejestry medyczne, czy transakcje łańcuchowe dostaw jest bezpieczne.

Jak blockchain zmienia oblicze cyberbezpieczeństwa?

Niewątpliwie rewolucyjnym aspektem blockchaina są fundamentalne podstawy jego działania – zaufanie, odpowiedzialność i transparentność. Dane wprowadzane do łańcucha bloków należą w całości do ich twórców, ponieważ nawet po udostępnieniu decydują oni o tym, kto i w jaki sposób może mieć do nich dostęp. W obrębie jednego rejestru wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do zapisywanych informacji widzą historię nanoszonych zmian.

W miarę wzrostu cyberprzestępczości blockchain staje się niezbędnym zasobem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy w raporcie firmy Deloitte „Blockchain & Cyber Security. Let’s Discuss”: „Szyfrowanie danych na blockchainie może zapewnić organizacjom pewien poziom ochrony z punktu widzenia poufności danych i kontroli dostępu do danych. Przykładowo, wdrożenie bezpiecznych protokołów komunikacyjnych na blockchainie (uwzględniając najnowsze standardy bezpieczeństwa i protokoły wdrażania), gwarantuje, że nawet podczas próby dokonania ataku man-in-the-middle atakujący nie będzie w stanie ani sfałszować tożsamości drugiej strony, ani ujawnić żadnych danych w trakcie ich przesyłania.”

Dzięki automatyzacji procesu przechowywania danych minimalizowany jest błąd ludzki, będący jedną z głównych przyczyn naruszeń bezpieczeństwa. Dane w blockchainie bardzo trudno jest sfałszować. Każdy blok danych jest cyfrowo zapisany hashem, który opiera się na zawartości wszystkich bloków w blockchainie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian wygenerowany hash nie będzie już odpowiadał jego oryginałowi, a zmiana zostanie wykryta.

Co więcej, z wykorzystaniem technologii blockchain można opracowywać standardowe protokoły bezpieczeństwa, jako solidniejszą alternatywę dla szyfrowania typu end-to-end. Może ona także posłużyć do ochrony prywatnej komunikacji za pośrednictwem komunikatorów.

W jaki sposób więc technologia blockchain umożliwia korzystanie
z kryptowalut?

Pierwsze próby zastosowania blockchaina pojawiły się już na początku lat 90., jednak udało się to dopiero przy okazji stworzenia Bitcoina
w 2009 roku. Cały protokół tej kryptowaluty został oparty o rewolucyjną technologię, która pozwoliła na transparentny rejestr płatności. Obecnie na rynku funkcjonuje ponad 18 000 różnych cyfrowych walut, z których duża część bazuje na zdecentralizowanych sieciach bloków zapewniających jak największe bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Nabywa się je poprzez wydobywanie (określane jako kopanie)
lub zakup na giełdach kryptowalutowych, takich jak Kanga Exchange.

Ze względu na wspólne początki, pojęcia „blockchain” i „kryptowaluty” często używane są zamiennie. Należy jednak zrozumieć, że pierwsze
z nich stanowi podstawę istnienia drugiego. Zdecentralizowana natura blockchaina pozwala na jego wykorzystanie w branżach, które wykraczają poza finanse i bankowość. Eksperci wskazują m.in. na edukację, ubezpieczenia, opiekę zdrowotną, zarządzanie, dostawy, energetykę i IoT.

Choć blockchain ma swoje niedociągnięcia, jest to technologia, której przyszłość maluje się w jasnych barwach. Jako system transferu danych sprawdza się świetnie, jednak świat w całości oparty na blockchainie nadal jest odległy. Jak będą zmieniały się te realia?
O tym zapewne dowiemy się już niedługo.

Hanna Sudak, WETOG PL
dla Kanga Exchange