fbpx

16. What is Web5? 

 

Web2, Web3, Web4 a teraz Web5 – technologia zmienia się bardzo szybko. Jeśli jesteś fanem  blockchain, na pewno nadążasz za tym wszystkim. Jeśli nie – od tego masz nas.

Koncepcja Internetu Web3 istnieje już od siedmiu lat. Czy jest w pełni dopracowana? Nie nam to  oceniać. Jednakże – idzie nowe. Jack Dorsey podzielił się swoim nowym pomysłem – Internetem  Web5. Czym jest i jak różni się od Web3? Zapraszamy do lektury! 

 

Ewolucja „Webów”

Na początek trochę historii, a właściwie historii ewolucji Internetu. Większość z nas doskonale pamięta pierwsze kroki, jakie stawiał Google i rozwijające się światowe łącze. “Internet tamtych czasów” wyróżniał się prostotą. Z upływem czasu jednak, zaczął ewoluować w kierunku bardziej zaawansowanych technologii, tworząc fundamenty dla obecnie istniejącej sieci.

Po epoce prostego Internetu nastał czas dla Web2. Termin ten po raz pierwszy pojawił się w 1999 roku, za sprawą Darcy DiNucci. Do głównych cech Web2 możemy zaliczyć:

  • Tworzenie treści przez samych użytkowników sieci.
  • Prostotę użytkowania.
  • Łączenie ludzi poprzez platformy społecznościowe (takie jak klasyczne czasy platformy “nasza klasa”).
  • Natychmiastowe dzielenie się informacjami w czasie rzeczywistym.
  • Charakterystyczną kulturę aktywnego uczestnictwa w sieci.

Kolejnym etapem była era Web3, czyli zdecentralizowana sieć, w której uczestnicy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi. To w tym okresie ludzie zaczęli odkrywać nowe treści i komunikować się bez obawy, że platforma, którą używają, ujawni ich dane. Web3 gwarantuje pełną prywatność. Termin ten pojawił się po raz pierwszy w 2014 roku i został wprowadzony przez współzałożyciela Ethereum, Gavina Wooda.

Następnie przyszedł czas na Web4, często określany jako “Mobile Web”. Ten etap wprowadził niezbędną infrastrukturę dostosowaną do środowiska mobilnego. Web4 umożliwia użytkownikom mobilność i interakcje głosowe. W tej erze użytkownicy systemu mają możliwość korzystania z ogólnodostępnych informacji i ich udostępniania, niezależnie od swojej lokalizacji. Dodatkowo, fascynującym aspektem tej ery Internetu jest wprowadzenie robotów i maszyn, które staną się integralną częścią naszego codziennego życia.

 

Web5 – koncepcja 

Web5 stanowi kolejną iterację świata internetowego. Koncepcja Dorseya koncentruje się na przywróceniu właśności nad danymi oraz kontroli nad siecią. Co istotne, Web5 skupia się głównie na programistach, mając na celu ułatwienie tworzenia DWA (zdecentralizowanych aplikacji internetowych). Te aplikacje korzystają z autoryzacji i węzłów internetowych, które są zdecentralizowane i niezależne.

Ponadto, Web5 gwarantuje, że użytkownicy odzyskają pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Będzie to oznaczać, że łatwo będzie zarządzać swoją tożsamością i danymi osobowymi.

 

Jak działa nowa sieć? 

Jej głównym elementem strukturalnym jest DWN (Decentralized Web Nodes). To właśnie DWN tworzy rozproszoną sieć dla węzłów internetowych, które z kolei budują sieć typu Peer-to-Peer dla wszystkich użytkowników tej nowej generacji Internetu – Web5.

Co ciekawe, to sam użytkownik jest odpowiedzialny za uruchomienie DWN na swoim urządzeniu. Dzięki temu nie ma możliwości powstania centralnego serwera lub organu, który kontrolowałby bazy danych. Wszystko działa w pełni zdecentralizowany sposób, co za tym idzie, użytkownicy zostają zmuszeni do interakcji ze sobą.

Kolejnym istotnym aspektem jest kwestia prywatności. W przeciwieństwie do Google’a czy Facebooka, które mają swoje programy dbające o prywatność użytkownika, sieć Web5 działa nieco inaczej. Ponieważ to użytkownicy sami kontrolują swoje DWN, to to oni podejmują decyzje, czy chcą udostępniać swoje dane.

Web5 opiera się na Decentralized Identifiers (DID), czyli unikalnych identyfikatorach generowanych i kontrolowanych przez samych użytkowników. Dzięki nim konsumenci sieci zachowują pełną kontrolę nad swoją własnością i danymi, które decydują się udostępniać. Ponadto, DID są doskonałe do tworzenia tzw. self-sovereign – czyli pełni zdecentralizowanych tożsamości.

 

Web3 vs Web5 

Nie sposób porównywać tych dwóch koncepcji bezpośrednio. Web3 skupia się głównie na inteligentnych kontraktach, które są wdrażane na publicznych blockchainach, na przykład Ethereum. W świecie kryptowalut ta część Internetu często jest zestawiana z dAppami.

Web5 natomiast koncentruje się przede wszystkim na zdecentralizowanych aplikacjach internetowych (DWA), które nie są oparte na blockchainie. W efekcie mamy tutaj do czynienia z siecią Peer-to-Peer, która działa niezależnie.

Kolejna różnica polega na tym, że Web5 zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad danymi przechowywanymi w DWN, podczas gdy Web3 przechowuje te dane w zdecentralizowanej sieci lub rozproszonym systemie plików, takim jak IPFS.

 

Podsumowanie 

To niewątpliwie kolejna odsłona Internetu, która prawdopodobnie przyniesie nowe przeglądarki, usługi internetowe i rosnącą popularność kryptowalut. Obecnie Web5 jest jedynie wizją i projektem open source, który nadal się rozwija. Twórcy i innowatorzy nadal pracują nad jego doskonaleniem, dlatego pozostaje to obszarem ciągłej ewolucji i rozwoju.

Postaw swoje pierwsze kroki na rynku z Kanga Exchange

Sign up for the newsletter!

Receive the latest cryptocurrency news in your email every week.