fbpx

60. Czym są finanse regeneracyjne (ReFi)?

Finanse regeneracyjne, nazywane również finansami ReFi, reprezentują nową koncepcję w świecie finansów, zmierzającą do przemodelowania tradycyjnych strategii finansowych. ReFi dąży do stworzenia ekosystemu finansowego, który wspiera wszystkich jego uczestników, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Finanse regeneracyjne łączą elementy gospodarki regeneracyjnej z zdecentralizowanymi finansami, otwierając drzwi do zrównoważonych i otwartych usług finansowych dostępnych dla wszystkich.

Jeśli chodzi o technologię łańcucha bloków, ReFi bazuje na estymacji wartości aktywów naturalnych, opierając się na ich zdolnościach do regeneracji i ochrony. To odróżnia je od tradycyjnych finansów, gdzie wartość aktywów jest głównie uzależniona od przepływów pieniężnych.

Jak funkcjonuje regeneracyjny model ekonomiczny oparty na blockchainie? Działa to według następującej logiki:

  1. Wycenia aktywa naturalne, uwzględniając ich zdolność do absorpcji dwutlenku węgla, lub równowartość kosztów związanych z usunięciem 1 tony węgla z atmosfery.
  2. Wartość tych aktywów jest reprezentowana jako tokeny zbywalne na blockchainie.
  3. Zapewnia się płynność dla tych tokenów.

Ciekawostką jest fakt, że sama idea regeneracyjnych finansów po raz pierwszy pojawiła się w 2015 roku. To właśnie wtedy ekonomista John Fullerton wprowadził pojęcie „Regenerative Capitalism”.”

Korzyści z regeneracyjnych finansów

ReFi redefiniuje tradycyjne finanse, kierując się ku zrównoważonemu rozwojowi na dłuższą metę. Jak już zaznaczyliśmy, regeneracyjne finanse łączą w sobie zdecentralizowane finanse (DeFi) oraz ekonomię regeneracyjną.

DeFi dąży do likwidacji nieprzejrzystej, scentralizowanej struktury finansowej, kierując się ku pełnej demokratyzacji świata finansów.

Z kolei ekonomia regeneracyjna podkreśla znaczenie zrównoważonego i cyklicznego obiegu kapitału. ReFi koncentruje się na wykorzystaniu zasobów do przeciwdziałania kryzysom ekologicznym oraz negatywnym skutkom emisji CO2, uwzględniając aspekty często pomijane przez tradycyjne finanse – środowisko i dobro społeczne. Takie podejście bywa rzadko spotykane w klasycznych modelach ekonomii wolnorynkowej.

Choć korzyści płynące z ReFi mogą nie być natychmiast widoczne, to jednak większość takich inicjatyw kieruje wzrok w daleką przyszłość.

Dodatkowo, ReFi redukuje ryzyko finansowe i sprzyja budowie zrównoważonej przyszłości. Dlatego warto, aby przedsiębiorstwa dokładniej zapoznały się z tym modelem finansowym, który może przynieść wyższe zyski, obniżenie kosztów, lepsze zarządzanie zasobami oraz generować pozytywne zmiany w społeczeństwie i otaczającym nas środowisku.

Wpływ regeneracyjnych finansów na sektor kryptowalut

Sektor kryptowalut zauważalnie korzysta z wprowadzenia regeneracyjnych finansów. Wielu ekspertów przewiduje, że ten trend nie tylko się umocni, ale również rozwinie w przyszłości. Najbardziej namacalny wpływ ReFi można zaobserwować w dynamicznym wzroście kryptowalut ekologicznych. Te cyfrowe aktywa koncentrują się na aspektach środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), promując zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialne inwestowanie. Traderzy o ekologicznych przekonaniach coraz częściej kierują swoją uwagę ku tym aktywom.

Regeneracyjne finanse sprzyjają też powstawaniu tzw. impact DAO. Takie zdecentralizowane autonomiczne organizacje angażują się w projekty przynoszące konkretne korzyści dla świata. Skutkuje to lepszymi efektami społecznymi, a także bardziej demokratycznym i efektywnym procesem podejmowania decyzji.

Firmy blockchain inwestujące w ReFi

Sektor regeneracyjnych finansów skupia wiele innowacyjnych firm blockchainowych. Oto krótka charakterystyka niektórych z nich:

Celo: Tworzy blockchain neutralny pod względem emisji CO2. Dzięki konsensusowi Proof-of-Stake, jest bardziej energooszczędny.

Toucan: Szwajcarska platforma, która konwertuje kredyty węglowe i inne aktywa ekologiczne na tokeny blockchainowe.

Millicent: Łączy tradycyjne finanse z DLT w celu tworzenia otwartej infrastruktury finansowej, oferując szybsze i mniej kosztowne transakcje.

FlexiDAO: Firma hiszpańska monitorująca zużycie energii elektrycznej pod kątem zawartości CO2 dla przedsiębiorstw i rządów.

Regen Network: Platforma oparta na konsensusie Proof-of-Stake, która tokenizuje emisje CO2.

GRNGrid: Blockchain z funkcjami DeFi, skupiający się na wykorzystaniu zielonej energii.

ClimateTrade: Oferuje firmom technologie kompensacji emisji CO2 oparte na blockchainie.

Powerledger: Platforma handlu energią i kryptowaluta mająca na celu demokratyzację rynku energii.

Thallo: Firma koncentrująca się na kredytach węglowych.

Xpansiv: Tworzy cyfrowe aktywa odzwierciedlające wpływ na zasoby.

Riddle&Code: Ma na celu maksymalizację wykorzystania maszyn przemysłowych dla Web3, umożliwiając tokenizację zużycia energii.

Tanbii: Platforma Web5, która łączy światy fizyczny i cyfrowy dla zielonej przyszłości.

GitCoin: Open-source’owa platforma blockchain, promująca współpracujący i ekonomicznie sprawiedliwy Internet.

Nori: Tworzy otwartoźródłowe narzędzia, umożliwiające firmom usuwanie CO2 i zarabianie na tej działalności.

Diginex Solutions: Skupia się na zrównoważonym rozwoju i ESG, wykorzystując blockchain do zwiększenia przejrzystości działań.

To zaledwie wycinek firm angażujących się w ReFi; rynek ten wciąż rośnie i ewoluuje.

Podsumowanie

Regeneracyjne finanse (ReFi) stanowią odpowiedź świata kryptowalut na potrzebę zrównoważonych inicjatyw. Ich popularność wzrasta, a przyczyną jest rosnąca świadomość zmian klimatycznych, z którymi się obecnie mierzymy. ReFi nie tylko proponuje rozwiązania przyjazne dla środowiska, ale także oferuje atrakcyjne zwroty z inwestycji. Co ważne, ich zastosowanie ma bezpośredni wpływ na konkretne problemy w rzeczywistości.

Przejdź do quizu

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.