58. APR kontra APY: jaka jest różnica?

 

Annual Percentage Rate (APR) oraz Annual Percentage Yield (APY) to kluczowe wskaźniki, które pozwalają ocenić opłacalność różnych inwestycji i pożyczek, w tym również tych związanych z kryptowalutami. Często spotykamy się z nimi przy okazji stakingu, dodawaniu środków do puli płynności czy kontach kryptowalutowych.

W zależności od rodzaju inwestycji, odsetki mogą być obliczane na bazie APR lub APY. Dlatego dla inwestora kryptowalutowego zrozumienie różnicy między tymi terminami jest niezbędne. Można by zapytać – dlaczego to takie ważne? Otóż, aby maksymalizować potencjalne zyski i w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje rynek kryptowalut!

Annual percentage rate (APR) – czym jest i jak ją obliczyć?

Roczna stopa procentowa (APR) to pojęcie, z którym wielu z nas spotkało się korzystając z tradycyjnych usług bankowych, zarówno podczas zakładania konta oszczędnościowego, jak i brania pożyczki. W świecie finansów, jeżeli APR wynosi 5%, to inwestując 100 złotych przez rok, uzyskamy 5 zł zysku. Analogicznie, biorąc pożyczkę na takich samych warunkach, po roku będziemy zobowiązani zwrócić bankowi 105 zł.

W kontekście kryptowalut, APR obliczana jest w identyczny sposób. Jest to prosta stopa procentowa odnosząca się do kwoty głównej, czy to inwestycji, czy pożyczki. Jeżeli kapitał jest utrzymywany przez okres krótszy niż rok, odsetki są skalowane proporcjonalnie do długości tego okresu. Dla przykładu, inwestycja trwająca pół roku z APR wynoszącym 5% da Ci zysk na poziomie 2,5% Twojej pierwotnej inwestycji.

Aby obliczyć roczną stopę procentową (APR), stosujemy następujący wzór: A = P x (1 + R x T), gdzie:

  • A to końcowa suma po okresie inwestycji.
  • P to początkowy kapitał.
  • R to stopa procentowa wyrażona w formie dziesiętnej (np. 5% to 0,05).
  • T to czas inwestycji wyrażony w latach.

Przykładowo, jeśli inwestujesz 2 Ether w puli płynności na platformie DeFi z APR wynoszącym 25% i zamierzasz trzymać tę inwestycję przez rok (365 dni), Twój zysk będzie wyglądać następująco:

2 Ether x (1 + 0,25 x 1) = 2,5 Ether. Tak więc, po roku Twoja inwestycja wzrośnie o 0,5 Ether.

Annual percentage yield (APY) – definicja i sposoby obliczania

Roczna stopa zwrotu, czyli APY, różni się od rocznej stopy procentowej (APR) tym, że uwzględnia efekt składania odsetek. Innymi słowy, APY bierze pod uwagę nie tylko odsetki od głównego kapitału, ale także odsetki od odsetek, które kumulują się w danym okresie – może to być rok, miesiąc, tydzień czy nawet dzień. Stąd wniosek, że obliczenia związane z APY są nieco bardziej złożone niż w przypadku APR.

Jak obliczyć APY? Jak zawsze – skorzystaj ze wzoru: A= [P (1 + R/N)N] gdzie A to całkowita kwota końcowa. Literką P oznaczamy kapitał początkowy inwestycji lub pożyczki. R to stosowana przez nas stopa procentowa a N to liczba okresów składanych.  I to właśnie N jest dla nas bardzo ważną składową wzoru. N odróżnia APY od APR.

N, to liczba okresów, czyli „ilość razy”, kiedy kwota inwestycji jest przeliczana na podstawie podanej nominalnej stopy procentowej.

Podczas każdego takiego przeliczenia, odsetki są dodawane do kwoty początkowej inwestycji. Do tego należy dodać naliczone zyski z odsetek.

Przykład. Inwestujemy 1,0 Ether na jeden rok. Stopa APY to 24%. Inwestycja ma dwa okresy rekalkulacji – 6 i 12 miesięcy. Podstawiamy dane do wzoru: [1,0 Eter x (1 + 0,24/2)2] = 1,2544 Ether. To kwota Twoich odsetek od inwestycji.

Różnice pomiędzy APR, a APY

Kluczową różnicą między APR a APY jest sposób, w jaki są one obliczane, a konkretnie uwzględnienie składania odsetek w przypadku APY. O ile APR odnosi się do prostej stopy procentowej bez uwzględnienia składania odsetek, o tyle APY uwzględnia efekt składania w określonych interwałach – mogą to być dni, tygodnie czy miesiące.

W praktyce oznacza to, że dla tej samej nominalnej stopy procentowej, APY zawsze będzie wyższa niż APR, jeśli odsetki są składane częściej niż raz w roku. To właśnie sprawia, że inwestycje oparte na APY przynoszą wyższe zyski w porównaniu do tych opartych na APR.

Jeżeli jesteś pożyczkobiorcą, korzystniejsze może być dla Ciebie, gdy odsetki są naliczane według APR, ponieważ ostatecznie zapłacisz mniej. Dla inwestora jednak korzystniejsza jest sytuacja, gdy odsetki są składane (APY), ponieważ przynosi to wyższy zysk.

W świecie kryptowalut, zarówno APR jak i APY mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście DeFi, gdzie efekt składania odsetek może znacząco wpłynąć na końcowy zysk. Dlatego ważne jest, by zawsze dokładnie rozumieć, z jakim typem oprocentowania masz do czynienia i jakie są jego konsekwencje dla Twojego kapitału.

Podsumowanie

Branża kryptowalut otwiera przed inwestorami i pożyczkobiorcami szeroki wachlarz możliwości. Ze względu na dynamiczny charakter tego rynku, stopy APR i APY potrafią oferować atrakcyjniejsze warunki niż tradycyjne instrumenty finansowe. To przekłada się na potencjalnie wyższe zyski, ale jednocześnie wiąże się z większym ryzykiem.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji czy zaciągnięciu pożyczki w oparciu o te stopy, niezbędne jest głębokie zrozumienie ich mechanizmów oraz uwzględnienie wszystkich potencjalnych ryzyk. Bez wiedzy i ostrożności, atrakcyjne zyski mogą szybko przekształcić się w straty.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.