42. Płynność na rynku kryptowalut

 

Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, dlaczego tak często słyszysz o pojęciu “płynności” w kontekście rynku kryptowalut? Czy zdajesz sobie sprawę, że ma ona znaczący wpływ na nasze transakcje i ogólną dynamikę rynku cyfrowych aktywów? W dzisiejszej lekcji dokładnie zgłębimy ten temat, dlatego zapraszam Cię do lektury!

Płynność (Liquidity) – definicja

Płynność, z angielskiego – liquidity – odnosi się do tego, jak łatwo możemy kupić lub sprzedać aktywa, po stabilnej cenie na określonym rynku. Rynek jest uważany za płynny, gdy inwestorzy mogą sprzedawać lub kupować aktywa w dowolnym czasie i w dowolnej ilości, przy minimalnym wpływie na cenę rynkową. Im bardziej cena aktywów zmienia się podczas transakcji, tym mniejsza płynność danego rynku. Zrozumienie pojęcia płynności jest kluczowe, ponieważ ma ona znaczący wpływ na ceny aktywów oraz na zachowanie inwestorów na rynku.

Płynność na rynku kryptowalut 

Zakup lub sprzedaż kryptowalut stanowi jedną z form inwestycji, w której dążymy do osiągnięcia jak najkorzystniejszej ceny w trakcie transakcji. Aby to było możliwe, konieczne jest istnienie płynnego rynku, na którym dokonujemy handlu. Co to dokładnie oznacza? Płynność rynku jest zapewniana przez wysoką aktywność handlową na giełdzie oraz minimalne różnice między cenami zakupu i sprzedaży kryptowalut, oraz aktywów.

Pojęcie płynności dotyczy nie tylko ogólnego rynku kryptowalut, ale także pojedynczych kryptowalut, co prowadzi do pojęcia “płynności”. Jest to pojęcie, które jest określane przez różne czynniki, takie jak popularność danej kryptowaluty i jej przydatność.

Teraz możemy zastanowić się, jak rynek ocenia płynność i dlaczego ma to znaczenie dla inwestorów. W poprzednich lekcjach omawialiśmy, że giełdy kryptowalutowe prowadzą księgi zamówień dla każdego rynku. Te księgi zawierają listę zleceń kupujących i sprzedających, co tworzy płynność rynku. Jeśli chcemy dokonać natychmiastowej transakcji kupna lub sprzedaży, giełda tworzy zlecenie typu “Market,” które jest realizowane na podstawie zleceń znajdujących się w księdze zamówień.

Płynność ma ogromne znaczenie dla sektora kryptowalut i cyfrowych aktywów. Z perspektywy inwestorów analizujemy ją na trzech poziomach: puli płynności aktywów, giełdy i rynku. Każda nasza transakcja powinna być poparta decyzją, która uwzględnia te trzy poziomy. Przed podjęciem jakiejkolwiek inwestycji, oprócz analizy technicznej, warto rozważyć również strategię kupna i sprzedaży, uwzględniając pulę płynności.

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu na przykładzie pary BTC/USDT na giełdzie. Dla celów przykładu, załóżmy, że Bitcoin (BTC) jest wyceniany na około 50 500 USD. Chcemy sprzedać lub kupić 1 BTC. Na naszym koncie giełdowym, w interfejsie giełdowym, mamy dostęp do arkusza zleceń oraz widzimy ostatnią cenę, po której BTC został ostatnio kupiony lub sprzedany.
W ramach naszego przykładu, najniższą ceną, po której ktoś jest gotów sprzedać BTC w danym momencie, jest 50 345,80 USD, a dostępnych jest 3,54789 BTC. Jeśli zdecydujemy się złożyć zlecenie typu “Market Buy,” zostanie ono dopasowane do tej konkretnej oferty, a ostatnią ceną BTC/USD stanie się 50 345,80 USD.
Z drugiej strony arkusza zleceń widzimy, że najwyższą ceną, po której ktoś jest chętny kupić BTC, jest 50 345,95 USD. W tym przypadku płynność na rynku BTC/USDT jest bardzo dobra, ponieważ dostępny jest wystarczający wolumen zleceń kupna i sprzedaży.

Jednak nie zawsze jest tak kolorowo. Możesz spotkać się z rynkiem o niskiej puli płynności, w wyniku czego może pojawić się na nim duży spread. Występuje on wtedy, gdzie najniższa cena sprzedaży to 64 543,00 USD, a najwyższa oferta kupna to np. 38 456,00 USD. Spread to różnica pomiędzy najniższą ceną sprzedaży a najwyższą ceną kupna. 

Pewnie teraz zastanawiasz się, jak ocenić, czy giełda, której używasz, ma zachowaną płynność. Otóż bardzo prosto. Giełdy zawsze pokazują swój 24-godzinny wolumen handlu. Często w walucie bazowej, z którą się handluje, czasami w walucie kwotowanej. Im wyższy jest wolumen, tym więcej kupujących i sprzedających jest na danej giełdzie. Dodatkowo płynna giełda ma zawsze niski spread, który wynosi <0,15% i odpowiedni wolumen w zleceniach, które są najbliżej aktualnej ceny rynkowej. 

Ciekawostka: Na niektórych giełdach zobaczysz, że mają one bardzo mały spread i niewielką ilość zleceń w górnej części arkusza. Taki przypadek nazywamy płynnością „widmo” i możemy śmiało założyć, że nie jest ona prawdziwa. Uważaj więc, gdzie lokujesz swoje kryptowaluty i tokeny.

Korzyści wynikające z płynności na giełdzie

  1. Stabilność – Im rynek jest bardziej płynny, tym zazwyczaj jest bardziej stabilny.
  2. Mniejsza podatność na manipulacje – Wysoka płynność zmniejsza ryzyko manipulacji cenami aktywów.
  3. Szybsze transakcje – Wyższa płynność na danym rynku, przy udziale większej liczby handlowców, skutkuje zazwyczaj szybszymi realizacjami transakcji oraz mniej znaczącymi zmianami cen kryptowalut.
  4. Łatwiejsza i bardziej przejrzysta analiza techniczna – Dla inwestorów i analityków technicznych, wyższa płynność oznacza niezawodne wskaźniki i dane do analizy.
  5. Dokładniejsze wykresy – Wysoka płynność przekłada się na węższe różnice między cenami zakupu a sprzedaży (spread) oraz większą stabilność cen, co prowadzi do dokładniejszych wykresów.
  6. Przejrzystość i dostępność – Wartość aktywów cyfrowych jest bardziej stabilna i dostępna na rynku o dobrej płynności.

Podsumowanie

Po naszej dzisiejszej lekcji już rozumiesz, jakie są cechy płynności na rynku kryptowalut i w jaki sposób wpływa ona na handel i ceny aktywów. Tworząc swoją strategię inwestycyjną, nie zapominaj uwzględniać tego aspektu. Pamiętaj, że stanowi on istotny element podczas dokonywania transakcji. Zrozumienie, jak działa płynność, znacząco ułatwia osiąganie zysków na rynku kryptowalut.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.