fbpx

26. Halving Bitcoina – czym jest i jak wpływa na jego cenę?

 

Halving Bitcoina jest fundamentalnym zdarzeniem w jego ekosystemie. Polega na zmniejszeniu o połowę nagrody dla górników za dodanie nowego bloku do łańcucha.

Każdy halving wpływa na ekonomię Bitcoina, ograniczając jego inflację, co często prowadzi do wzrostu jego wartości. Po ostatnim halvingu, który odbył się w 2020 roku, nagroda dla górników została ustalona na 6,25 BTC za każdy dodany blok.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmowi halvingu – zrozumiemy jego istotę i przeanalizujemy potencjalne skutki dla rynku kryptowalut. Zachęcamy do zgłębienia tematu!

Sieć Bitcoin i jego mining

Zanim zagłębimy się w tematykę halvingu, warto przybliżyć podstawowe informacje na temat Bitcoina.

Bitcoin bazuje na technologii blockchain, która stanowi sieć komputerów, nazywanych węzłami. Te węzły są odpowiedzialne za weryfikację i zatwierdzanie transakcji, a także dodawanie nowych bloków do łańcucha. Każda transakcja jest dokładnie sprawdzana pod kątem spełnienia określonych kryteriów, takich jak poprawność walidacji czy zgodność z wymaganiami długości.

Oczywiście – każda z takich transakcji jest zatwierdzana indywidualnie. Następuje to dopiero wtedy, gdy zatwierdzone zostaną wszystkie transakcje w danym bloku. Po zatwierdzeniu takowa transakcja zostaje dołączona do już istniejącego łańcucha bloków i rozesłana do innych węzłów.

Aby uczestniczyć w sieci Bitcoin, niezbędne jest dysponowanie znaczną mocą obliczeniową, która pozwoli na przechowywanie całego blockchaina wraz z historią transakcji. Z tego powodu nie każdy jest w stanie zostać górnikiem.

Skoro mowa o górnikach, warto przybliżyć, czym jest proces wydobycia Bitcoina. Górnicy używają swojego sprzętu komputerowego do rozwiązywania trudnych zagadek matematycznych i weryfikowania autentyczności transakcji. Po ich zatwierdzeniu, transakcje są dołączane do bloku, który następnie wchodzi w skład łańcucha blockchain. Za te działania górnicy są wynagradzani w Bitcoinach. Warto też dodać, że pewne transakcje, ze względu na ich wielkość, wymagają większej ilości potwierdzeń, co gwarantuje większe bezpieczeństwo w sieci.

Ograniczona podaż Bitcoina

Satoshi Nakamoto, twórca Bitcoina, zaprojektował kryptowalutę tak, aby jej maksymalna liczba wynosiła 21 milionów. Ta decyzja była świadomą opozycją wobec charakterystyki walut fiat.

Co ciekawe, w początkach istnienia walut fiducjarnych, tworzenie pieniądza opierało się na twardych regułach. Na przykład, aby wyemitować jednego dolara, rząd Stanów Zjednoczonych musiał dysponować odpowiednią ilością złota w swoich rezerwach. Ten system nazywany był “standardem złota”.

Jednak z upływem czasu te reguły uległy erozji, prowadząc do powstania obecnego systemu walutowego. Nakamoto uważał, że taki nieograniczony system kreacji pieniądza może prowadzić do problemów w przyszłości. W odpowiedzi na to, projektując Bitcoina, postanowił, że nie będzie możliwe wytworzenie więcej niż 21 milionów jednostek tej kryptowaluty.

Bitcoin Halving – definicja

Co cztery lata, po wydobyciu kolejnych 210 000 bloków, nagroda dla górników za wydobycie bloku jest redukowana o połowę. Proces ten nazywany jest halvingiem. Cykl halvingów będzie kontynuowany aż do momentu, kiedy wszystkie 21 milionów Bitcoinów zostanie wydobyte. Przewiduje się, że ten moment nastąpi około roku 2140.

Oto jak kształtowała się historia halvingów w przeszłości i jakie są przewidywania na przyszłość:

2009 – początkowa nagroda za wydobycie bloku Bitcoina ustalona została na 50 BTC za blok.

2012 – miał miejsce pierwszy halving, w wyniku którego nagroda za blok została zredukowana do 25 BTC.

2016 – podczas drugiego halvingu, nagroda za blok zmniejszyła się do 12,5 BTC.

2020 – górnicy zaczęli otrzymywać 6,25 BTC za wydobycie bloku.

2024 – przewiduje się, że po kolejnym halvingu nagroda za blok wyniesie 3,125 BTC.

2140 – według prognoz, w tym roku odbędzie się 64. i ostatni halving. Od tego momentu górnicy nie będą już otrzymywać nagród w postaci nowych Bitcoinów.

Wpływ halvingu na ekonomię Bitcoina

Każdy halving Bitcoina wpływa na jego ekosystem w sposób sekwencyjny:

  1. Halving następuje.
  2. Inflacja Bitcoina zostaje zmniejszona o połowę.
  3. Podaż nowych Bitcoinów spada.
  4. Popyt na Bitcoina wzrasta w odpowiedzi na ograniczoną podaż.
  5. Cena Bitcoina rośnie.
  6. Stymulacja aktywności górniczej ze względu na zwiększone zainteresowanie.

Wiele osób zastanawia się, co by się stało, gdyby halving nie przyniósł oczekiwanej reakcji rynku, czyli wzrostu popytu i ceny Bitcoina. W takim przypadku górnicy mogliby stracić motywację do wydobywania kryptowaluty. Aby przeciwdziałać temu ryzyku, mechanizm Bitcoina reguluje trudność wydobycia.

Jeśli po halvingu wartość Bitcoina nie wzrosłaby odpowiednio, trudność jego wydobycia automatycznie by się zmniejszyła. Oznaczałoby to, że choć nagrody za wydobycie bloku byłyby mniejsze, samo wydobycie stałoby się łatwiejsze.

Chociaż do tej pory mechanizm ten skutecznie balansował ekosystem Bitcoina, każdy halving jest okazją do spekulacji i dyskusji wśród uczestników rynku.

Halving Bitcoina i jego skutki

Każdy halving Bitcoina jest ważnym momentem w świecie kryptowalut, mającym skutki zarówno dla rynku, jak i dla uczestników tego ekosystemu. Spróbujmy teraz przeanalizować, jakie skutki niesie ze sobą halving dla różnych grup zaangażowanych w świat Bitcoina.

Jednym z najbardziej widocznych skutków halvingu jest wzrost ceny Bitcoina. Zmniejszenie podaży nowych Bitcoinów i zwiększone zainteresowanie kryptowalutą powodują wzrost popytu, co jest pozytywnym zjawiskiem dla inwestorów. W okresie poprzedzającym halving, handel i spekulacje na temat przyszłości Bitcoina stają się bardziej intensywne

Dla górników sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zredukowana nagroda za wydobycie bloku może stanowić wyzwanie dla tych, którzy nie dysponują odpowiednio dużą mocą obliczeniową lub zasobami, uniemożliwiając im rywalizację z dużymi przedsiębiorstwami wydobywczymi. W rezultacie obserwujemy paradoks: podczas gdy wartość Bitcoina wzrasta, liczba górników na rynku może się zmniejszać.

Jest jeszcze jedno ważne zagrożenie związane z halvingiem – zwiększa się ryzyko ataku 51%. Im mniej górników bierze udział w sieci, tym łatwiej przeprowadzić taki atak, co może zagrozić integralności całej sieci. 

Podsumowanie

Dzięki temu artykułowi zdobyłeś wiedzę na temat halvingu Bitcoina. Kolejny halving zaplanowany jest na 2024 rok, ale to nie ostatnie tego typu wydarzenie. Proces halvingu będzie się odbywać aż do momentu, kiedy wszystkie Bitcoiny zostaną wydobyte, co przewiduje się na rok 2140. Po tym etapie głównym źródłem dochodów górników będą opłaty transakcyjne.

Zapamiętaj!

  • Halving polega na zmniejszeniu o połowę nagrody za wydobycie bloku.
  • Halving wpływa na spowolnienie emisji nowych Bitcoinów, a tym samym często prowadzi do wzrostu popytu na kryptowalutę.
  • Poprzedni halving miał miejsce 11 maja 2020 roku, po którym nagroda za blok została ustalona na poziomie 6,25 BTC.
  • Rok 2140 przyniesie nam ostatni halving, kiedy to wszystkie Bitcoiny zostaną oficjalnie wydobyte.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.