fbpx

37. Czym jest dowód spalania Proof of Burn (PoB)?

W ramach naszej akademii dotychczas omówiliśmy wiele różnych mechanizmów konsensusu takich jak: Proof of Stake i Proof of Work oraz Proof of Authority (PoA). Dziś skupiamy się na kolejnym z nich – Proof of Burn (PoB). W sieciach blockchain mechanizmy konsensusu są kluczowe do akceptacji nowych aktualizacji przez użytkowników. Proof of Burn jest jednym z takich mechanizmów, opierającym się na koncepcji spalania kryptowalut.

Czym jest Proof of Burn (PoB)?

Proof of Burn (PoB) to mechanizm konsensusu, którego nazwa wskazuje na istotę działania – poprzez spalanie monet. W ramach tego mechanizmu, górnicy osiągają konsensus poprzez nieodwracalne wycofanie określonej liczby monet z obiegu. Proces spalania monet polega na trwałym usunięciu ich z dostępności, co stanowi potwierdzenie danej transakcji. Im więcej monet spali górnik, tym większe są jego szanse na dodanie bloku do sieci blockchain.

W porównaniu do omawianych wcześniej mechanizmów konsensusu, takich jak Proof of Stake czy Proof of Work, Proof of Burn ma pewne charakterystyczne cechy. Przede wszystkim ogranicza zużycie energii, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Ponadto, w przeciwieństwie do innych mechanizmów, Proof of Burn nie wymaga od górników stakowania monet, aby uzyskać możliwość dodania nowego bloku do sieci.

W świecie blockchain istnieje kilka różnych wersji mechanizmu Proof of Burn, lecz najbardziej rozpoznawalna to ta stworzona przez Iaina Stewarta. Twórca jest także jednym z pionierów tego konceptu. Istotą Proof of Burn jest nie tylko spalanie monet, lecz również inwestowanie natywnych tokenów danego ekosystemu w wirtualne platformy górnicze, znane jako “mining powers”. To umożliwia górnikom, którzy posiadają wiele takich platform wydobywczych lub inwestują znaczną ilość monet, zdobycie szansy na dodanie nowego bloku do sieci.

Warto zaznaczyć, że ilość monet spalonych przez górnika odzwierciedla jego zaangażowanie w sieć. Im więcej monet wyeliminowanych w procesie spalania, tym bardziej zaznacza się jego wkład i zaangażowanie w poprawne funkcjonowanie ekosystemu.

Mechanizm Proof of Burn wpisuje się w ewolucję algorytmów konsensusu, prezentując bardziej ekologiczne i elastyczne podejście do tworzenia i utrzymania bezpiecznych sieci blockchain.

Jak działa mechanizm konsensusu Proof of Burn?

W ramach mechanizmu konsensusu Proof of Burn, górnicy zaangażowani w sieć wykonują konkretne działania, aby potwierdzić swoje zaangażowanie poprzez spalanie monet. Proces ten obejmuje przesłanie określonej ilości monet na specjalnie utworzony adres portfela, który jest przeznaczony do tego celu i nie pozwala na ich późniejszy odzysk. Portfele te, zwane “niewypłacalnymi”, są tworzone losowo i nie posiadają powiązanych z nimi kluczy prywatnych.

Kiedy monety trafiają na adres tego “burn portfela“, są trwale i nieodwracalnie spalane. Sam portfel staje się bezużyteczny i niedostępny. Monety, które zostały poddane procesowi spalania, są następnie wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa całej sieci blockchain.

Aby lepiej zrozumieć działanie mechanizmu Proof of Burn, przyjrzyjmy się przykładowej sytuacji:

Zakładamy, że w danej sieci blockchain uczestniczy 5 górników, z każdym z nich związany jest własny blok transakcji. Zgodnie z mechanizmem Proof of Burn, aby dołączyć swoje transakcje do łańcucha bloków, górnicy ci muszą spalić określoną ilość monet. W praktyce ten, kto spali największą liczbę monet, zdobywa przewagę. Zyskuje on szansę na dodanie swojego bloku do sieci i tym samym uczestnictwo w procesie konsensusu.

Warto zaznaczyć, że blok górnika, który spalił najwięcej monet, jest dodawany do sieci, a następnie podlega weryfikacji przez walidatorów związanych z danym ekosystemem. W przypadku, gdy walidatorzy wykryją nieprawidłowości w bloku i uznają go za nieważny, to blok górnika, który był drugi w kolejności i spalił więcej monet, staje się akceptowalny i zostaje dodany do sieci.

Chociaż na pierwszy rzut oka mechanizm Proof of Burn może wydawać się niesprawiedliwy, to jednak nie zgadzamy się z taką opinią. Ten algorytm bardzo aktywnie promuje okresowe spalanie monet, co przeciwdziała stronniczości zarówno wśród nowych, jak i doświadczonych uczestników danej sieci blockchain.

Warto również podkreślić, że moc wydobywcza sieci maleje za każdym razem, gdy górnik osiągnie sukces w wydobyciu nowego bloku. Dodatkowo mechanizm Proof of Burn stanowi motywację dla górników do regularnego spalania swoich monet, zamiast traktowania tego procesu jako jednorazowej inwestycji. Dzięki temu podtrzymywane jest zaangażowanie i aktywność uczestników ekosystemu.

Zalety mechanizmu proof of burn w blockchainie

  1. Energia i moc obliczeniowa: Mechanizm proof of burn zużywa znacznie mniej mocy obliczeniowej i energii elektrycznej w porównaniu do innych popularnych mechanizmów konsensusu, takich jak proof of work. Dzięki temu przyczynia się do mniejszego obciążenia środowiska naturalnego.
  2. Motywacja do regularnych transakcji: Proof of burn stanowi swoisty bodziec dla górników do dokonywania regularnych transakcji zamiast jednorazowej inwestycji. Poprzez okresowe spalanie monet, uczestnicy ekosystemu są motywowani do zachowywania aktywności w sieci, co sprzyja lepszemu funkcjonowaniu całego systemu.
  3. Niskie wymagania sprzętowe: Ten mechanizm konsensusu nie wymaga od górników posiadania drogiego i ciężkiego sprzętu do obliczeń, który jest charakterystyczny dla proof of work. Wystarczy posiadanie kryptowalut, które można spalić, aby uczestniczyć w procesie konsensusu.
  4. Długoterminowe zobowiązania: Proof of burn jest często wykorzystywany do tworzenia długoterminowych zobowiązań w sieciach blockchain. Może służyć jako sposób na wskazanie zaangażowania w projekt na dłuższy okres, co przyczynia się do stabilności i trwałości ekosystemu.

Wady mechanizmy proof of burn w blockchainie

  1. Wymóg posiadania dużych zasobów: Aby skorzystać z mechanizmu proof of burn, górnicy muszą posiadać wystarczającą ilość monet do spalenia. Wymaga to pewnego poziomu zamożności, co może stanowić barierę wejścia dla niektórych uczestników.
  2. Brak badań na skalę globalną: Mechanizm proof of burn nie był jeszcze powszechnie testowany ani badany w dużych, globalnych ekosystemach blockchain. Brak takich badań może prowadzić do niepewności co do jego efektywności i zastosowania w większych projektach.
  3. Wolniejszy proces konsensusu: W porównaniu do niektórych innych mechanizmów konsensusu, proof of burn może być nieco wolniejszy, ponieważ wymaga czasu na zatwierdzenie bloku w procesie spalania monet. To może wpłynąć na prędkość przetwarzania transakcji w sieci.

Mimo tych wad i zalet, Proof of Burn stanowi ciekawy eksperyment w dziedzinie mechanizmów konsensusu, który może znaleźć zastosowanie w różnych ekosystemach blockchain w zależności od ich celów i wymagań.

Konsensus Proof of Burn – przykłady użycia

Mechanizm konsensusu Proof of Burn jest stosunkowo nowym algorytmem w porównaniu do bardziej znanych i rozwiniętych mechanizmów, takich jak Proof of Work i Proof of Stake. Jego stosowanie może być bardziej eksperymentalne i związane z poszukiwaniem nowych rozwiązań w dziedzinie konsensusu w sieciach blockchain.

W obiegu istnieje niewiele monet, które nadają się do spalenia zgodnie z mechanizmem Proof of Burn. Nie wszystkie projekty blockchain posiadają tę funkcjonalność. Jednak niektóre monety, takie jak BitShares, Counterparty czy Slimcoin, są przykładami kryptowalut, które można spalić w celu uczestnictwa w procesie konsensusu.

Mechanizm Proof of Burn może być dostosowany do konkretnych potrzeb i celów klienta lub projektu. To oznacza, że projekty blockchain, które zdecydują się wykorzystać ten mechanizm, mogą dostosować jego parametry, zasady i wymagania do specyficznych wymagań swojego ekosystemu.

Mimo że Proof of Burn może być stosunkowo mniej popularny i mniej rozwinięty niż inne mechanizmy konsensusu, to jego elastyczność i eksperymentalny charakter otwierają drzwi do innowacji w dziedzinie konsensusu w sieciach blockchain.

Podsumowanie

Podczas naszej lekcji dokładnie zgłębiliśmy mechanizm Proof of Burn. Jak widzisz, nie jest to nadmiernie złożony algorytm. Podobnie jak każdy inny mechanizm konsensusu, ma swoje zalety i wady. W zależności od kontekstu i celów projektu, można go porównać do już znanych nam algorytmów konsensusu. Dzięki elastyczności i potencjałowi do eksperymentowania, Proof of Burn może być interesującym elementem ewolucji technologii blockchain.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.