Kanga

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Co zmieni się w rzeczywistości kryptowalutowej od 31.10.2021 – zmiana ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Począwszy od 31.10.2021 wchodzi w życie część przepisów zmieniających ustawę o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Popularnie nazywana jako „ustawa AML-owa” wprowadza szereg zmian, które dotyczą m.in. giełd kryptowalutowych i kantorów kryptowalut. Sprawdź, co zmieni się w rzeczywistości kryptowalutowej począwszy od 01.11.2021 roku.

Nowe wymogi dla podmiotów prowadzących działalność kryptowalutową 

Zgodnie z nowymi przepisami każdy podmiot, który będzie chciał prowadzić działalność w zakresie kryptowalut np. kantor kryptowalut będzie musiał spełnić szereg warunków. W pierwszej kolejności podmiot taki będzie musiał spełnić wymóg niekaralności. Niektóre osoby nie będą mogły wykonywać takiej działalności z uwagi na prawomocne skazanie za określone przestępstwa np. umyślne przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

W dalszej kolejności wymaga się od podmiotów posiadania wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością w zakresie walut wirtualnych. Warunek powyższy można spełnić: 

  1. w przypadku ukończenia kursu z zakresu praktycznych lub prawnych zagadnień o kryptowalutach
  2. wykonując przez co najmniej roku czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych

Najważniejszą zmianą jednak jest konieczność uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność kryptowalutową. Rejestr taki prowadzony będzie przez ministra ds. finansów publicznych. Warto wskazać, że jeżeli już teraz prowadzisz działalność w zakresie krypto na dostosowanie się do nowych wymogów będziesz miał dodatkowe 6 miesięcy od 31.10.2021 r.

Nowe limity przy identyfikacji klienta podczas transakcji kryptowalutowej

Dotychczas podmioty prowadzące działalność kryptowalutową obowiązane były do stosowania tzw. środków bezpieczeństwa z ustawy AML-owej tylko w ściśle określonych przypadkach. Przykładowo stacjonarne kantory kryptowalutowe zazwyczaj identyfikowały i weryfikowały dane klienta podczas transakcji okazjonalnej o równowartości przekraczającej 15.000 euro. 

Od 31.10.2021 limit ten zostanie zmniejszony do równowartości 1000 euro. Co istotne limit ten dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność w zakresie kryptowalut i wiąże się on z wykorzystaniem kryptowaluty o podanej wyżej równowartości.

Autor: adw. Maciej Wieczorkowski