Kanga
Wszystkie wpisy

Zmiana sposobu wypłaty nagrody z PoS

Zmiana sposobu wypłaty nagrody z PoS

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Informujemy, że od dnia 01.07.2023r. zmieni się sposób generowania nagród na stakingach COP1, COP2 oraz COP3. Stakingi te będą generować nagrody wyłącznie w oPLN.
Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczanie środków do dystrybucji nagród jest Emitent. Stakingi COP1, COP2 oraz COP3 będą naliczały nagrody wyłącznie w sytuacji, gdy Emitent dostarczy środki do dystrybucji nagród stakingowych.
W związku z powyższym prosimy o wypłatę z obecnie działających stakingów COP1, COP2 oraz COP3, ponieważ po wskazanej dacie nagrody nie będa dystrybuowane.
Każdy Użytkownik chcący w dalszym ciągu korzystać ze stakingów COP1, COP2 oraz COP3 powinien więc wpłacić swoje środki na nowy staking COP1, COP2 oraz COP3, który będzie generował nagrody w postaci oPLN.
Dotychczasowe stakingi COP1, COP2 oraz COP3 zostaną w związku z tym zamknięte.