Kanga
Wszystkie wpisy

Uchwalane są pierwsze unijne zasady nadzorowania krypto aktywów

Uchwalane są pierwsze unijne zasady nadzorowania krypto aktywów

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Trwają prace nad rozszerzeniem pakietu wytycznych AML

Wieczorem, 29 czerwca 2022 roku, ustawodawcy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy doszli do porozumienia w sprawie projektu ustawy mającej na celu umożliwienie kontroli nad przepływami aktywów kryptograficznych (crypto assets).

Bitcoin oraz inne kryptowaluty zostaną włączone w regulacje zgodne z wytycznymi “travel rule”. Podobnie jak przepływy pieniężne obecnie, krypto aktywa będą wymagały udostępnienia informacji o zarówno wysyłającym, jak i beneficjencie przelewu. Do tej zasady nie będzie żadnych wyjątków. Wszystkie przelewy, nawet te, na 1 euro, będą wymagały zebrania i potwierdzenia wymaganych informacji przez usługodawców (w ustawie zwanych CASPs: Crypto-Assets Service Providers). To na nich spoczywać będzie obowiązek sprawdzenia, czy nadawca nie jest zarejestrowany na czarnej liście podmiotów objętych sankcjami lub związanych z terroryzmem. Lista ta ma powstać, jako część zasad ujętych w regulacjach MiCA (Markets in Crypto Assets).

Również portfele typu “un-hosted” (bezimienne) objęte zostaną nowymi regulacjami. Wszystkie transakcje powyżej 1000 euro będą wymagały sprawdzenia pod kątem legalności właścicieli oraz czy rzeczywiście są w ich posiadaniu. Zasady nie będą stosowane do transakcji między osobami prywatnymi (bez użycia pośredników tj. giełdy, czyli Kanga Locals działać będą nadal legalnie) lub usługodawców wykonujących transakcje pomiędzy sobą przy użyciu swoich środków (czyli przepływy między giełdami i/lub instytucjami nie będą regulowane).  

Kolejne kroki legislacyjne: w tej chwili w Parlamencie, w Komisji i Radzie EU trwają prace nad technicznymi aspektami dokumentu. Następnie projekt będzie musiał zostać zaakceptowany przez 3 Komisje oraz na końcu przez sam Parlament.

Mimo, że omawiamy na razie projekt ustawy, już teraz warto poruszyć ważne kwestie:

  1. Obowiązek kontroli i rejestracji nakładany jest na usługodawców, co wygeneruje im dodatkowe (niemałe) koszty. To może zniechęcić globalnych graczy do działalności w UE. Pamiętajmy, że w UE mieszka 450 milionów ludzi, to nie dużo w skali świata, zatem więksi gracze mogą po prostu ominąć nasz region, aby nie wikłać się w trudne formalności.
  2. Ustawodawca pozostawia ogromną lukę pomiędzy przestępcami i terrorystami a portfelami “bezimiennymi”. Dlaczego wszyscy pomiędzy wymagają specjalnej kontroli i muszą najpierw udowodnić swoją niewinność? Czy to nie do organów ścigania należy obowiązek wykrywania przestępców?

Cytat jednego z opiniodawców Ernesta Ultrasuna mówi wiele: “Ta regulacja przedstawia najbardziej ambitne zasady dotyczące dyrektywy <<travel rule>> dla przepływów krypto aktywów na świecie. Mamy nadzieję, iż inni ustawodawcy pójdą śladami tej ambitnej i rygorystycznej zasady, którą ustalamy dziś.”

Nasuwa się zatem pytanie, czy chodzi o bezpieczeństwo Europejczyków, czy o ambicje ustawodawców. Pozbywamy się problemu z całą innowacyjnością technologii blockchain, co pozostawi UE w tej kwestii daleko w tyle. 

Aleksander Sucharda
dla Kanga Exchange