Kanga
Wszystkie wpisy

Token KNG i jego funkcjonalności

Token KNG i jego funkcjonalności

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Kanga Exchange od początku swojej działalności wprowadza na rynek kryptowalut innowacyjne rozwiązania. W ten sposób powstał token użytkowy naszej giełdy dzięki, któremu użytkownicy mają dostęp do wielu użyteczności, które chcemy wam opisać w tym artykule

Staking KNG oraz ekskluzywna opcja autozasilania

Kanga Exchange oferuje wiele możliwości na uzyskanie pasywnego dochodu. Jedną z nich jest Staking, czyli możliwość stake’owanie tokenów oraz otrzymywania z tego tytułu nagród. Na naszej giełdzie znajdziesz wiele Stakingów do Twojej dyspozycji (listę wszystkich znajdziesz po zalogowaniu się na swoje konto Kangi → w zakładce PoS → po wybraniu filtra “wszystkie”), jednak jeden z nich jest szczególny – Staking KNG oferujący opcję autozasilania.

Autozasilanie

Autozasilanie Stakingu powoduje automatyczne przesyłanie codziennych nagród za staking tokenów KNG na Twoje konto stakingowe. Oznacza to, że nagrody automatycznie wpływają na Twoje konto Stakingowe, zamiast trafiać do Twojego portfela. Jest to bardzo atrakcyjna funkcja z kilku powodów.

Po pierwsze, dzięki autozasilaniu nie musisz ręcznie przelewać swoich nagród z portfela na Twoje konto Stakingowe. Automat robi to za Ciebie, Ty nie musisz zawracać sobie tym głowy.

Dzięki temu Twoje saldo codziennie jest powiększane o wartość nagrody, co oznacza, że przy rozliczaniu nagrody jest brana pod uwagę coraz większa ilość KNG na Twoim stakingu – masz dzięki temu szansę na coraz to wyższe nagrody. Jest to przykład praktycznego zastosowania procentu składanego.

Jednak najbardziej atrakcyjnym benefitem autozasilania jest codziennie rosnący bonus do nagrody. Każdego dnia, którego aktywne jest autozasilanie, kwota Twojej nagrody powiększana jest o aktualną wartość bonusu. 

Ile wynosi owy bonus? Jakie warunki trzeba spełnić aby go otrzymywać? Żeby lepiej to zrozumieć, przyjrzyjmy się kilku zasadom działania autozasilania oraz bonusu. 

Zasady dotyczące autozasilania oraz bonusu

Autozasilanie dostępne jest wyłącznie na stakingu KNG.

Autozasilanie można włączyć jedynie w momencie gdy środki są wpłacone i widoczne na koncie Stakingowym.

Dzienna nagroda za staking jest inna każdego dnia – jest ona zależna od sumy wszystkich opłat i prowizji dziennych za usługi na platformie Kanga; które są rozdzielane proporcjonalnie do ilości wpłat na Staking każdego z użytkowników i każdego dnia kwota może się różnić. Nagroda powiększana jest o bonusową wartość i wypłacana łącznie z podstawową nagrodą.

Przy włączonym autozasilaniu, nagrody automatycznie wpływają na saldo.

Przy wyłączonym autozasilaniu, nagrody automatycznie wpływają na portfel Kanga.

Przy włączonym autozasilaniu, każdego dnia użytkownikowi powiększa się bonus do nagrody. Bonus powiększa się codziennie o 0,3%, co oznacza że:

 • Pierwszego dnia wynosi on 0%
 • Drugiego dnia 0,3%
 • Trzeciego dnia 0,6%
 • Czwartego dnia 0,9% itd. 

Warto zaznaczyć, że nie ma górnej granicy bonusu! W praktyce oznacza to, że może on rosnąć w nieskończoność i wynieść 100%, 150%, 200% i więcej! 

W pierwszej kolejności do ilości KNG doliczany jest bonus, a następnie wyliczana jest nagroda za staking.

Bonus powiększa się stale do momentu wyłączenia funkcji autozasilania lub wypłaty środków z konta PoS. Po ponownym włączeniu autozasilania, bonus naliczany jest na nowo, od 0%.

Nie ma minimalnej kwoty wymaganej, aby włączyć autozasilanie stakingu.

Bonus za autozasilanie na przykładzie

Wiemy, że nie wszyscy są ścisłowcami czy matematycznymi guru, dlatego działanie bonusu za autozasilanie wytłumaczymy na prostym przykładzie, tak aby każdy bez problemu mógł zrozumieć zasadę jego działania.

Dla uproszczenia obliczeń załóżmy, że Hieronim wpłaca na Staking 100 tokenów KNG i włącza opcję autozasilania. 

Pierwszego dnia bonus wynosi 0% więc nagroda rozliczania jest od kwoty 100 KNG.

Po pół roku, bonus Hieronima wynosi ok. 50%, co oznacza że nagroda jest rozliczana od ok. 100 KNG (które Hieronim trzyma na swoim stakingu) + od 50% kwoty trzymanej na stakingu (w tym przypadku 50% z 100 KNG = 50 KNG) czyli od ok. 150 KNG. 

Po roku bonus za autozasilanie wynosi ok. 100% więc nagroda jest naliczana od 100 KNG podstawowe + 100 KNG z bonusu więc od ok. 200 KNG.

Innymi słowy, dzienny przyrost bonusu sprawia, że Twoje nagrody za staking KNG rosną! Wysokość nagrody jest oczywiście zależna od dziennego przychodu giełdy, o czym wspomniane było już wyżej, jednakże dzięki włączonej opcji autozasilania i stale rosnącemu bonusowi, Twoje nagrody mogą być rozliczane od coraz to większej kwoty i to bez większego wysiłku. 

Preferencyjne stawki opłaty transakcyjnej dla holderów KNG

Dla osób stake’ujących KNG przygotowaliśmy specjalną funkcjonalność, która realnie wpływa na oszczędzanie podczas przeprowadzania transakcji na naszej giełdzie. Warto zaznaczyć, że owe niższe stawki dotyczą makerów, kim jest maker?

Na giełdzie mamy 2 typy użytkowników makerzy oraz takerzy, czym się różnią?

Maker – Osoba, której zlecenie trafia do orderbooka
Taker – Osoba, która korzysta ze zleceń, które wcześniej trafiły do orderbooka

Aby uzyskać niższą opłatę od transakcji (wyłącznie „maker”), należy:

zdeponować na Staking tokeny KNG w określonej ilości,

aktywować Autotransfer i uzyskać co najmniej 10% bonusu.

W okresie promocyjnym obowiązują następujące poziomy zniżek:

 • Poziom I – staking minimum 100 KNG – Opłata 0,16%
 • Poziom II – staking minimum 500 KNG – Opłata 0,09%
 • Poziom III – staking minimum 5000 KNG – Opłata 0%

Priorytet podczas IEO

Z myślą o naszych użytkownikach, którzy wierzą w nas i nasz flagowy token KNG wprowadziliśmy pakiety aukcyjne gwarantujące zwycięzcom licytacji udział w IEO na Kandze.

Jak to działa?

W ramach sprzedaży tokenów na IEO, właściciel (emitent) danego IEO ma prawo udostępnić część (z całej puli) tokenów przeznaczonych do sprzedaży w danym listingu do licytacji np. pula danego IEO będzie wynosiła 1 200 000 tokenów a część (dowolna, zależna od emitenta) z nich np. 300 000 zostanie przeznaczona na licytację, zapewniając tym samym stuprocentowy udział użytkownika w tym IEO. 

Zwycięzcy każdej takiej licytacji zdobędą więc pewne uczestnictwo w kupnie tokenów w liczbie równej ilości zawartej w wylicytowanym pakiecie.

Kto może licytować pakiety? 

Licytować pakiety przed IEO mogą użytkownicy posiadający KNG na portfelach Kangi lub hodlerzy KNG (użytkownicy stakingu) albo spełniający oba te warunki na raz (będą one podane przed każdym IEO i mogą różnić się w każdym z nich). Pakiet dla hodlerów KNG będzie oznaczony specjalną naklejką KNG.

Do zakwalifikowania użytkownika do licytacji brane pod uwagę będą między innymi:

 • Wysokość posiadanego autozasilania na stakingu KNG, np.: min. 3%
 • Suma bonusu uzyskanego przez użytkownika na stakingu KNG z ostatnich 30 dni, np.: min. 1 KNG

Uwaga! Jeżeli użytkownik licytuje kilka pakietów (np.: 100 tokenów i 500 tokenów) to po zakończeniu licytacji sprawdzane przez system będzie czy wygrał więcej niż jeden pakiet.

Jeśli tak to przydzielony jest mu pakiet o większej wartości i jest on skreślony z listy zwycięzców tańszego pakietu a jego wygrana przechodzi na pierwszą osobę z listy rezerwowej, która nie wygrała licytacji.

Przykład aukcji

W każdej puli będzie określona ilość dostępnych do wygrania pakietów, np.: 100 pakietów po 100 tokenów, 50 pakietów po 500 tokenów, 20 pakietów po 1500 tokenów itd.

Uwaga! Wygrywają tylko te osoby, które złożyły najwyższą ofertę a w przypadku większej ilości takich samych ofert liczy się czas jej złożenia.

Dla przykładu: 

Przy 100 pakietach o wartości 100 tokenów każdy, wygrane będa kszatałtować się według wzoru:

 • 30 osób dało 2 KNG – wygrali
 • 25 osób dało 1,5 KNG – wygrali
 • 25 osób dało 1 KNG – wygrali
 • 100 osób dało 0,5 KNG – 20 pierwszych ofert tej wysokości wygrało, pozostałe 80 był złożonych później i nie wygrało (ponieważ w sumie było tylko 100 pakietów).

Warto zaznaczyć, że każdy użytkownik ma prawo brać nadal udział w tradycyjnej sprzedaży w danym IEO do wysokości ilości tokenów równej maksymalnej ilości dostępnej dla jednego użytkownika (czyli różnica ilości wygranej na aukcji).

Wyjątkowość KNG

Jako wprowadzaliśmy i w dalszym ciągu wprowadzamy na rynek kryptowalut nowe innowacyjne rozwiązania i produkty, ważnym punktem na liście funckjonalności KNG jest autozasilanie, które jest autorskim pomysłem naszego zespołu i dostępne jest tylko i wyłącznie na Kanga Exchange na stakingu KNG, co wyróżnia Kangę na tle innych giełd.

Autor: Piotr Szopa