Kanga
Wszystkie wpisy

Aukcje gwarantowanych alokacji

Aukcje gwarantowanych alokacji

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Wraz z rozwojem naszej giełdy oraz z myślą o naszych użytkownikach, którzy wierzą w nas i nasz flagowy token KNG wprowadzamy pakiety aukcyjne gwarantujące zwycięzcom licytacji udział w IEO na Kandze.

Jakie będa ich zasady?

      W ramach sprzedaży tokenów na IEO, właściciel (emitent) danego IEO będzie miał prawo udostępnić część (z całej puli) tokenów przeznaczonych do sprzedaży w danym listingu do licytacji np. pula danego IEO będzie wynosiła 1 200 000 tokenów a część (dowolna, zależna od emitenta) z nich np. 300 000 zostanie przeznaczona na licytację, zapewniając tym samym stuprocentowy udział użytkownika w tym IEO. 

Zwycięzcy każdej takiej licytacji zdobędą więc pewne uczestnictwo w kupnie tokenów w liczbie równej ilości zawartej w wylicytowanym pakiecie.

Kto może licytować pakiety? 

     

     Licytować pakiety przed IEO będą mogli użytkownicy posiadający KNG na portfelach Kangi lub hodlerzy KNG (użytkownicy POS) albo spełniający oba te warunki na raz (będą one podane przed każdym IEO i mogą różnić się w każdym z nich). Pakiet dla hodlerów KNG będzie oznaczony specjalną naklejką POS.

Do zakwalifikowania użytkownika do licytacji brane pod uwagę będą między innymi:

  1. wysokość posiadanego Autobonusu na POS KNG, np.: min. 3%
  2. suma bonusu uzyskanego przez użytkownika na POS KNG z ostatnich 30 dni, np.: min. 1 KNG

Uwaga! Jeżeli użytkownik licytuje kilka pakietów (np.: 100 tokenów i 500 tokenów) to po zakończeniu licytacji sprawdzane przez system będzie czy wygrał więcej niż jeden pakiet.

Jeśli tak to przydzielony będzie mu  pakiet o większej wartości i zostanie on skreślony z listy zwycięzców tańszego pakietu a jego wygrana przejdzie na pierwszą osobę z listy rezerwowej, która nie wygrała licytacji.

Kilka słów o pakietach

     Na licytację tokenów przeznaczona zostanie część całej puli tokenów do sprzedaży w ramach danego IEO ale możliwe będzie  również rozdysponowanie wszystkich tokenów z danego IEO na sprzedaż “pakietową”.

Pakiety będą zawierały ilość tokenów mniejszą niż maksymalna dostępność tokenów na osobę w danym IEO, np.: jeśli jeden użytkownik będzie mógł w danym IEO kupić maksymalnie 1000 tokenów, to pakiet aukcyjny będzie w wysokości 500 tokenów.

Jeśli natomiast użytkownik wygra pakiet na 500 tokenów a w danym IEO maksymalna ilość tokenów dostępnych na osobę wynosi 1000 tokenów to wtedy taki użytkownik może wziąć dodatkowo udział w tradycyjnej sprzedaży IEO i dokupić w ten sposób maksymalnie 500 tokenów – tak aby suma zakupionych przez niego tokenów wynosiła 1000, czyli tyle, ile przysługuje jednej osobie w danym listingu.

Dla jednego IEO może być kilka rozmiarów pakietów, tzn. np.: pakiet 100 tokenów, pakiet 500 tokenów, pakiet 1500 tokenów itd.

W każdej puli będzie określona ilość dostępnych do wygrania pakietów, np.: 100 pakietów po 100 tokenów, 50 pakietów po 500 tokenów, 20 pakietów po 1500 tokenów itd.

Uwaga! Wygrywają tylko te osoby, które złożyły najwyższą ofertę a w przypadku większej ilości takich samych ofert liczy się czas jej złożenia.

Dla przykładu: 

Przy 100 pakietach o wartości 100 tokenów każdy, wygrane będa kszatałtować się według wzoru:

  • 30 osób dało 2 KNG – wygrali
  • 25 osób dało 1,5 KNG – wygrali
  • 25 osób dało 1 KNG – wygrali
  • 100 osób dało 0,5 KNG – 20 pierwszych ofert tej wysokości wygrało, pozostałe 80 był złożonych później i nie wygrało (ponieważ w sumie było tylko 100 pakietów).

Jak przebiegać będzie licytacja?

     Licytacja będzie zaczynać się np.: na 2 godziny przed rozpoczęciem sprzedaży w ramach danego IEO, jednak przy każdym IEO ten czas może być zmienny zaś jej koniec musi nastąpić na 1 godzinę przed startem sprzedaży podstawowej.

Walutą licytacji jest token KNG z precyzją do dwóch miejsc po przecinku (0,00).

Użytkownik zobaczy tylko swoją ofertę- oferty  pozostałych uczestników licytacji będa ukryte.

Złożyć ofertę będzie można wiele razy- można ją podnieść ale nie obniżyć tzn. każda licytacja musi opiewać na wyższą sumę przeznaczonych na nią KNG np. licytując w ramach jednego pakietu użytkownik złoży chęć jego zakupu na 10KNG to chcąc podbić stawkę nie może dać mniej niż 10,01 KNG.

W ramach licytacji nie będzie można wycofać raz złożonej oferty.

Aby złożyć ofertę podczas licytacji użytkownik musi posiadać na swoim portfelu na Kandze: 

  • ilość tokenów KNG, które oferuje na licytacji (środki zdeponowane na POSie nie są brane pod uwagę – muszą to być dostępne tokeny w portfelu użytkownika),
  • ilość waluty zakupu tokenów w danym IEO potrzebnych na zakup licytowanego pakietu np.: jeśli tokeny w pakiecie mają wartość 100 USDT to w portfelu należy posiadać co najmniej 100 USDT – środki te zostaną przeznaczone na zakup tokenów na IEO po wygranej licytacji.

Po złożeniu oferty a także jej podbiciu środki wykorzystane na licytację w portfelu użytkownika zostają zablokowane na wypadek wygranej.

Jeżeli użytkownik  chce złożyć ofertę na licytacji a nie posiada w portfelu odpowiedniej ilości środków, to wyświetli się odpowiedni komunikat z taką informacją a złożenie oferty będzie niemożliwe.

Po wygraniu przez użytkownika licytacji system AUTOMATYCZNIE złoży w jego imieniu zlecenie zakupu na IEO ilości tokenów równą (ani mniejszą ani większą) ilości tokenów w wygranym pakiecie tuż po jego starcie.

W tym celu system używa zablokowanych wcześniej środków użytkownika na portfelu. Zadeklarowana cena pakietu wyrażona w KNG przechodzi na portfel Kangi. 

Użytkownik ma prawo brać nadal udział w tradycyjnej sprzedaży w danym IEO do wysokości ilości tokenów równej maksymalnej ilości dostępnej dla jednego użytkownika (czyli różnica ilości wygranej na aukcji).

Po zakończeniu listingu w środkowej sekcji strony danego IEO zwycięzca aukcji zobaczy klawisz ODBIERZ – po kliknięciu tokeny przelewane będą automatycznie do jego portfela.

Jeżeli użytkownik nie wygra pakietu w ramach aukcji, po zakończeniu licytacji jego zablokowane środki na zakup pakietu (w portfelu) oraz zadeklarowane KNG na zakup pakietu zostają zwolnione ale w tym celu musi kliknąć klawisz ZWROT. Jeśli tego nie zrobi środki zostaną zwrócone automatycznie po upływie 24h.