14. Na czym polega spalanie kryptowalut?

Spalanie kryptowalut to proces trwałego wycofywania tokenów (czyli monet) z obiegu, co skutkuje stałym zmniejszeniem dostępnej podaży na rynku. Jak to działa? Monety przeznaczone do spalenia są wysyłane na adres portfela, który jest używany wyłącznie do odbierania monet i nie służy do przeprowadzania żadnych transakcji. Ten portfel znajduje się poza główną siecią i jest specjalnie przeznaczony do przyjmowania kryptowalut (tokenów) w celu ich wycofania z ekosystemu. Często taki portfel jest nazywany “adresem zjadacza” (eater).

Proces spalania kryptowalut stanowi unikalny mechanizm w wielu projektach kryptowalutowych, szczególnie w kontekście ICO, gdzie niesprzedane monety są niszczone na zakończenie tego procesu.

Spalanie monet – opis procesu 

Jeśli jesteś użytkownikiem kryptowalut, to prawdopodobnie masz swój własny adres portfela, który służy do wysyłania i odbierania monet. Wystarczy tylko dostęp do Internetu, aby dokonywać transakcji, podobnie jak w przypadku adresu kryptowaluty. Sieć kryptowalutowa rozpoznaje twój portfel za pomocą adresu i umożliwia dokonywanie transakcji. Jeśli to jest dla Ciebie zrozumiałe, z łatwością zrozumiesz proces spalania monet.

Spalanie monet zachodzi wtedy, gdy kryptowaluta trafia na adres portfela, który jest używany wyłącznie do przyjmowania monet. Takie portfele są często nazywane “adresami wypalacza” (eater addresses) i nie posiadają swoich własnych kluczy prywatnych. Ponieważ nie mają kluczy prywatnych, nie mają też właściciela. Jeśli kryptowaluta lub token trafi na taki adres, to znika na zawsze. Ten proces eliminacji jest możliwy do śledzenia na blockchainie.

Przyczyny spalania kryptowalut 

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego w ogóle zachodzi ten proces spalania kryptowalut. Jego celem jest zwiększenie wartości aktywów znajdujących się w obiegu. Jest to podobne do praktyk stosowanych przez banki centralne, które regulują ilość waluty w obiegu, aby dostosować jej siłę nabywczą. Poprzez zmniejszenie liczby monet (tokenów) danego aktywa dostępnych na rynku, tworzy się oczekiwanie, że dana kryptowaluta stanie się bardziej wartościowa i mniej dostępna dla potencjalnych nabywców.

Niektórzy twórcy kryptowalut stosują ten zabieg celowo, a istnieje wiele innych powodów, dla których warto spalać cyfrowe aktywa. Jednak warto zaznaczyć, że nie ma jeszcze konkretnych dowodów na to, że spalanie aktywów cyfrowych rzeczywiście prowadzi do wzrostu ich wartości. To raczej zabieg psychologiczny, który ma wpływać na zachowanie inwestorów i użytkowników, a to z kolei może wpływać na wzrost lub spadek cen danego aktywa.

Dodatkowo, niszczenie monet stanowi naturalny mechanizm obrony przed atakami typu Distributed Denial of Service (DDoS) oraz transakcjami spamowymi. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy sieci płacą niewielkie opłaty za przeprowadzenie transakcji. W przypadku realizacji inteligentnych kontraktów w sieci Ethereum, również istnieje opłata za wykorzystywany “gaz“. Podobne podejście jest stosowane w przypadku niszczenia walut cyfrowych. Zamiast płacić górnikom opłatę transakcyjną, niektóre projekty wdrożyły automatyczne niszczenie tokenów. W wyniku tego procesu, niewielka część transakcji jest automatycznie likwidowana. Przykładem takiego modelu jest Ripple.

Wypalanie monet, a algorytm Proof-of-Burn 

To jeden z algorytmów konsensusu, który w sieci blockchain odpowiada, aby wszystkie węzły zgadzały się co do prawdziwego stanu łańcucha bloków. Mechanizm zawiera wiele protokołów, które wykorzystają walidatorów, by uzgodnić ważność transakcji. PoB umożliwia górnikom spalenie tokenów wirtualnej waluty. Za pomocą tego algorytmu otrzymują oni prawo do wydobycia bloków wprost proporcjonalnie do spalonych monet. W przypadku górników proces jest taki sam – wysyłają oni monety na adres wypalacza. Działanie to nie ma żadnego wpływu na aktywność i sprawność sieci. Wykorzystuje tylko zasoby energii potrzebnej do wydobycia monet przed ich spaleniem. Zależnie od implementacji górnik spala rodzimą walutę lub walutę alternatywnego łańcucha. W zamian otrzymuje nagrodę w monecie rodzimej danego blockchaina. 

Cały proces związany ze spalaniem monet powoduje, że sieć jest zwinna. Uczestnicy dostają za to nagrody. Zarówno za spalanie swoich monet, jak i monet innych użytkowników systemu. 

Palenie kryptowalut, a równowaga górnictwa krypto 

Podczas gdy górnicy wydobywają nowe bloki, proces ten skutkuje zmniejszeniem tempa tworzenia nowych monet w systemie Proof-of-Work. Dzięki temu zabiegowi aktywność górników jest utrzymywana na stałym poziomie. Aby wydobywać nowe monety, górnicy muszą “spalić” wcześniej wydobyte monety. Proces spalania kryptowalut jest skutecznym środkiem zapobiegającym niesprawiedliwym korzyściom, które mogą wynikać z działań początkujących górników. W systemie Proof-of-Burn (PoB) wprowadzono mechanizm, który wręcz promuje okresowe spalanie monet. Wszystko to ma na celu utrzymanie równowagi pomiędzy początkującymi górnikami a nowymi użytkownikami.

Czy spalanie kryptowalut jest dobre? 

Spalanie monet to stosunkowo nowe podejście w projektach kryptowalutowych, które niesie ze sobą szeroki zakres potencjalnych korzyści. Te korzyści obejmują ochronę środowiska, wzrost wartości aktywów kryptowalutowych oraz możliwość uniknięcia regulacji dotyczących papierów wartościowych, co pozwala na maksymalizację wartości dodanej generowanej dla uczestników sieci.

Rozpocznij swoją przygodę z kryptowalutami na Kanga Exchange

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.