Uznanie Ryzyka

Kryptowaluta to nieregulowany zasób cyfrowy, który nie jest emitowany ani gwarantowany przez żaden bank centralny czy rząd, a jego zasoby nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Jako użytkownik platformy Kanga Exchange jesteś w pełni odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo swojego konta, zatem nie udostępniaj swoich prywatnych danych osobom postronnym. Pamiętaj, że transakcje w blockchainie są nieodwracalne, zatem zawsze uważnie sprawdzaj adres, na który wysyłasz środki.

Rynek kryptowalut jest dynamiczny, stąd cena poszczególnych walorów może się szybko zmieniać, a ryzyko straty w trakcie handlowania lub przechowywania kryptowalut może być znaczne. Zanim zaczniesz korzystać z kryptowalut powinieneś dokładnie zważyć czy handel nimi lub ich posiadanie jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej, doświadczenia i poziomu tolerancji ryzyka. Korzystając z Kanga Exchange, potwierdzasz i zgadzasz się, że (1) jesteś świadomy ryzyka związanego z transakcjami w kryptowalutach i (2) przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyka i niekorzystne skutki z tym związane.

Brak doradztwa inwestycyjnego lub pośrednictwa

Kanga Exchange nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, podatkowego ani prawnego, jak również nie przeprowadza transakcji w Twoim imieniu. Wszystkie transakcje odbywające się na Kanga Exchange są realizowane automatycznie, w oparciu o parametry Twoich zleceń i zgodnie z procedurami realizacji transakcji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub powiązana transakcja jest dla Ciebie odpowiednia – w oparciu o Twoje osobiste cele inwestycyjne, sytuację finansową i tolerancję ryzyka. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skonsultuj się z doradcą prawnym lub podatkowym w sprawie konkretnej sytuacji.