Wszystkie wpisy

Pakiety aukcyjne w IEO

Pakiety aukcyjne w IEO

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Pakiety aukcyjne – czyli gwarantowany udział zwycięzców licytacji w IEO na Kanga Exchange

W ramach sprzedaży tokenów na IEO, właściciel (emitent) danego IEO ma prawo udostępnić część (z całej puli) tokenów przeznaczonych do sprzedaży w danym listingu do licytacji np. pula danego IEO wynosi 1 200 000 tokenów, a część (dowolna, zależna od emitenta) z nich np. 300 000 jest przeznaczona na licytację, zapewniając tym samym stuprocentowy udział użytkownika w tym IEO.
Zwycięzcy każdej takiej licytacji zdobywają więc pewne uczestnictwo w kupnie tokenów w liczbie równej ilości zawartej w wylicytowanym pakiecie.

Kto może licytować?

Licytować pakiety przed IEO mogą użytkownicy posiadający KNG na portfelach Kangi lub hodlerzy KNG (użytkownicy stakingu) albo spełniający oba te warunki na raz (są one podane przed każdym IEO i mogą różnić się w każdym z nich).
Pakiet dla hodlerów KNG oznaczony jest specjalną naklejką POS.

Jakie warunki musisz spełnić, aby móc licytować?

 1. Musisz posiadać KNG na swoim portfelu na Kanga Exchange w ilości nie mniejszej niż złożona przez Ciebie oferta na zakup pakietu.
  Ilość ta nie daje jednak gwarancji, że wygrasz dany pakiet.
 2. Na portfelu musisz posiadać również walutę podstawową w danym IEO w wysokości równej bądź większej cenie wybranego pakietu, który chcesz licytować np. USDT.
 3. Jeśli warunkiem wzięcia udziału w licytacji będzie posiadanie środków na staking KNG na odpowiednim poziomie Autobonusu i z określonym poziomem zebranych nagród, ten warunek będziesz musiał również spełnić, np. 3% w Autobonusie i łączna ilość nagród z ostatnich 30 dni na poziomie 1 KNG.

Warunki, jakie należy spełnić znajdują się w prawym górnym rogu każdego z pakietów. Aby się z nimi zapoznać, należy najechać kursorem na symbol “I”.

Jeśli nie spełniasz któregoś z warunków, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany podczas próby kliknięcia przycisku “licytuj”.

Licytacja pakietów krok po kroku

 1. Wejdź na stronę trade.kanga.exchange i zaloguj się.
 2. Kliknij w zakładkę IEO i wybierz interesujący Cię zakup.
 3. Poniżej widoku IEO w określonym czasie przed rozpoczęciem presale umieszczone zostaną pakiety licytacyjne, po których wygraniu otrzymasz gwarantowany udział w IEO – system zakupi za Ciebie wybraną ilość tokenów, które wylicytowałeś w wybranej aukcji.
 4. Licytacja pakietu.

  Licytować można za pomocą tokena KNG, który posiadasz na portfelu.

  Jaką ilość przeznaczysz na wylicytowanie pakietu zależy tylko od Ciebie jednak nie może ona być niższa niż 0.01KNG.

  Podbijać każdy pakiet możesz wielokrotnie ale zawsze o więcej niż dałeś wcześniej (min o 0.01 KNG), w takim przypadku na Twoim
  portfelu zostanie zablokowana pierwotna suma tokena przeznaczona na licytację oraz różnica KNG pomiędzy kolejnymi podbiciami.

  Możesz licytować wszystkie pakiety, ale ostatecznie wygrać tylko jeden – najwyższy. Po przegranej licytacji środki automatycznie przywracane są z powrotem na Twoje konto.

  Wygrana licytacja nie odbiera Ci prawa do udziału w oficjalnej rundzie IEO. W dalszym ciągu możesz zakupić tokeny, jednak w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy wylicytowanymi pakietami, a maksymalnym zakupem np. jeśli podczas IEO można zakupić łącznie 3000 tokenów, a wylicytowałeś 2000, to po starcie w IEO nabywasz prawo do zakupu 1000 tokenów.