fbpx

20. Interoperacyjność w świecie kryptowalut i blockchain

 

Interoperacyjność odgrywa kluczową rolę w branży kryptowalut. Na co dzień pozwala sieciom i protokołom blockchain na skuteczne wzajemne komunikowanie się. To z kolei umożliwia użytkownikom zwykłym korzystanie z technologii łańcucha bloków w jeszcze bardziej zaawansowany sposób. Dlaczego więc jest tak istotna w świecie kryptowalut i technologii blockchain?

Co roku pojawia się coraz więcej różnych sieci blockchain. Każda z nich stworzona jest z myślą o rozwiązaniu konkretnych problemów lub spełnieniu określonych potrzeb, co oznacza, że każda z tych sieci posiada swoje własne specjalistyczne funkcje. Ten wzrost różnorodności w świecie blockchainów jednoznacznie wskazuje na fakt, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie, które zaspokoi wszystkie nasze potrzeby.

 

Interoperacyjność – definicja

Interoperacyjność to zdolność różnych systemów, urządzeń, aplikacji lub produktów do łączenia się i efektywnego komunikowania ze sobą w harmonijny sposób. Obejmuje to przekazywanie danych i współpracę między nimi, co z kolei przyczynia się do zwiększenia ogólnej wydajności. Istnieją trzy główne rodzaje interoperacyjności:

  1. Interoperacyjność syntaktyczna: To forma interoperacyjności, która pozwala systemom na efektywne komunikowanie się, wykorzystując prostą składnię i standardowe protokoły, takie jak XML czy SQL. Często nazywana jest interoperacyjnością strukturalną.
  2. Interoperacyjność semantyczna: Oznacza zdolność systemów do automatycznego przekazywania informacji i precyzyjnej ich interpretacji. Jest osiągana poprzez utrzymanie jednolitej struktury danych i ich kodowania we wszystkich zaangażowanych systemach.
  3. Interoperacyjność międzydziedzinowa lub międzyorganizacyjna: Koncentruje się na standaryzacji praktyk, polityki, podstawowych zasad i wymagań systemów, skupiając się głównie na aspektach nietechnicznych interoperacyjności w ramach organizacji.

Wymiana danych między aplikacjami, bazami danych, systemami itp. jest kluczem do rozwoju nowoczesnych technologii i odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu płynności współpracy między różnymi rozwiązaniami technologicznymi.

 

Interoperacyjność technologii blockchain – co to jest?

To również dotyczy wielu metod mających na celu połączenie różnych blockchainów. To właśnie dzięki interoperacyjności różne blockchainy mogą komunikować się ze sobą, dzielić aktywami cyfrowymi, bazami danych oraz efektywnie współpracować. Interoperacyjność umożliwia także przesyłanie danych i aktywów między różnymi sieciami blockchain za pośrednictwem zdecentralizowanych mostów krzyżowych.

Jest to szczególnie istotne zważywszy na to, że większość blockchainów opiera się na różnych standardach i kodach, co powoduje, że interoperacyjność między nimi nie jest powszechna. Zazwyczaj “naturalne” łańcuchy bloków są wzajemnie niekompatybilne, a transakcje są wykonywane w ramach jednej z tych sieci.

W dziedzinie kryptowalut i technologii blockchain interoperacyjność można postrzegać jako swobodę wymiany danych. Obecne protokoły nie zawsze pozwalają na efektywną komunikację między sobą. Na przykład Ethereum i Cosmos, będące protokołami warstwy pierwszej, posiadają wbudowane inteligentne kontrakty, które umożliwiają bezpieczną wymianę danych tylko w obrębie własnych ekosystemów.

Nic zatem dziwnego, że organizacje, które chcą działać w oparciu o technologię blockchain, domagają się interoperacyjności. Wynika to z korzyści, jakie niesie ze sobą możliwość współpracy w tym obszarze.

 

Dlaczego interoperacyjność bloków jest tak ważna? 

Zważywszy na ogromną różnorodność ekosystemów blockchain, istotne jest, aby oba te środowiska on-chain były w stanie sprawnie współpracować. Ta zdolność jest niezwykle ważna, szczególnie dla deweloperów, którzy dążą do tworzenia aplikacji cross-chain/modularized, czyli takich, które integrują różne środowiska on-chain w spójny sposób. Interoperacyjność odgrywa także kluczową rolę dla twórców aplikacji, którzy chcą wykorzystać unikalne cechy i funkcje każdego z blockchainów.

Jednak rola protokołów interoperacyjności blockchain nie ogranicza się jedynie do świata kryptowalut. Są one równie ważne dla tradycyjnych systemów, które muszą współdziałać z różnymi łańcuchami bloków. Protokoły interoperacyjności stanowią fundament pozwalający na zbudowanie warstwy blockchain, która umożliwia tradycyjnym systemom backendowym oraz aplikacjom typu dApps współpracę z dowolnym środowiskiem on-chain, za pomocą jednego rozwiązania.

Interoperacyjność rozwiązuje również inny istotny problem, umożliwiając użytkownikom korzystanie z jednej jednostki kryptowalutowej w wielu blockchainach. Ponadto, dzięki komunikacji między różnymi łańcuchami bloków, użytkownicy zyskują łatwiejszy dostęp do różnych protokołów obecnych na wielu blockchainach.

 

Interoperacyjność a kryptowaluty

Warto zauważyć, że interoperacyjność nie odnosi się tylko do łączności między blockchainami. Protokoły i część inteligentnych kontraktów są również interoperacyjne. Dla przykładu – platforma T3nr umożliwia inteligentnym kontraktom działanie na wielu blockchainach. Jak? Kontrakt jest hostowany na platformie inteligentnych kontraktów, następnie wdrażany i wykonywany w różnych sieciach blockchain. 

Takie interoperacyjne inteligentne kontrakty umożliwiają deweloperom tworzenie aplikacji cross-chain, a użytkownikom – prowadzenie transferów cross-chain. Co więcej, dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mają dostęp do wielu zdecentralizowanych aplikacji, bez konieczności zmiany sieci. O tym, jak działają zdecentralizowane aplikacje przeczytasz tutaj.

Wyrocznie, o których też się rozpisywaliśmy. To kolejny protokół, który może skorzystać z interoperacyjności. Przypominając – wyrocznie łączą świat rzeczywisty, ze światem wirtualnym. Używają do tego inteligentnych kontraktów. Zdecentralizowane platformy wyroczni, mogą łączyć je z wieloma sieciami blockchain. Umożliwiają wtedy współdzielenie danych ze świata rzeczywistego przez łańcuch bloków.

Interoperacyjność jest także ważnym elementem wymiany aktywów cyfrowych, pomiędzy sieciami blockchain. Najczęstszy sposób, w jaki to się odbywa, to wykorzystanie mostów cross-chain. Mosty pozwalają przenosić tokeny z jednego mostu, na drugi. 

 

Podsumowanie 

Interoperacyjność odgrywa kluczową rolę w przemyśle blockchain, będąc swoistym kluczem do osiągnięcia sukcesu. Działa ona jako narzędzie zmniejszające bariery wejścia dla użytkowników, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w wielu sieciach jednocześnie. Co istotne, interoperacyjność przyczynia się do zwiększenia wydajności w całym sektorze kryptowalut, umożliwiając użytkownikom szybkie i elastyczne przemieszczanie swoich aktywów między różnymi blockchainami.

Zamiast być ograniczonymi do jednego łańcucha bloków, inteligentne kontrakty mają możliwość funkcjonowania w wielu sieciach. Interoperacyjność stanowi więc fundament dla wykorzystania pełnego potencjału, jaki drzemie w technologii blockchain.

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj co tydzień najnowsze informacje o kryptowalutach na swój e-mail.