Kanga
Wszystkie wpisy

Program Afiliacyjny

Program Afiliacyjny

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

1. Nie ma limitu liczby użytkowników, których osoba polecająca może zaprosić.

2. Kiedy polecony przeprowadza transakcję na rynku, zdefiniowany przez polecającego procent od wygenerowanej opłaty transakcyjnej staje się nagrodą.

3. Prowizja od opłat transakcyjnych poleconego przyznawana jest dożywotnio.

4. Polecenie nie jest uznawane jeśli miało ono miejsce w ciągu 24 godzin od założenia konta przez polecającego lub jeśli polecony i polecający maja ten sam adres IP.

5. Wykrycie prób nadużycia programu (n.p. masowych rejestracji), spowoduje dyskwalifikację użytkownika oraz anulowanie wszelkich korzyści z uzyskanych tą drogą poleceń.

6. Kanga Exchange zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu Afiliacyjnego oraz ich ostatecznej interpretacji.

Zasady ogólne

 1. W ramach jednego konta użytkownik może mieć wiele różnych kampanii czyli programów afiliacyjnych, natomiast każda kampania to osobne linki afiliacyjne (linków może być wiele do każdej kampanii) i osobne tabele podziału prowizji
 2. Linki afiliacyjne dla kampanii generowane są dopiero w momencie uruchomienia kampanii. Do tej pory można dokonywać zmian w tabeli podziału prowizji. Po uruchomieniu kampanii nie można dokonać już zmian w tabeli prowizyjnej
 3. Dostępna ilość puli procentowej do podziału może się zmieniać w czasie – nie wpływa to jednak na uruchomione wcześniej kampanie.
 4. W ramach kampanii dostępne są statystyki (klików, rejestracji, wpływów, ilości transakcji) – dane te są dostępne jako sumaryczne lub w postaci wykresów (zależnie od rozbudowy programu afiliacyjnego).
 5. Aktualnie istniejący program afiliacyjny zostanie skonwertowany na nowy trzypoziomowy, o ile wystąpiły rejestracje. Jeżeli zaś na koncie użytkownika nie ma rejestracji to należy stworzyć nowe linki afiliacyjne

Podział prowizji

System polega na trzy poziomowym podziale zwrotów opłaty transakcyjnej pomiędzy afiliantami na trzech stopniach polecenia:

 • Poziom 1: główny polecający- to użytkownik, który jako pierwszy w linii przekaże link afiliacyjny do rejestracji konta innemu użytkownikowi
 • Poziom 2: pośredni polecający- to użytkownik, który jest zarejestrowany z linku głównego polecającego i który przekaże link afiliacyjny kolejnemu użytkownikowi, aby ten mógł korzystać z przywilejów afiliacji
 • Poziom 3: użytkownik zarejestrowany z linku afiliacyjnego pośredniego polecającego – to użytkownik, który jest końcowym ogniwem trójpodziału zwrotów.

Zwrot FEE – jak to działa?

Zwrot opłaty transakcyjnej polega na oddaniu części lub całości przysługującej FEE osobie, która tą opłatę płaci dokonując transakcji na giełdzie Kanga Exchange według następujących zasady:

Wartości % dla każdego poziomu (włącznie ze zwrotem) ustalane są przez użytkownika indywidualnie z zachowaniem zasady: poziom kolejny (2-gi i 3-ci) nie może mieć więcej niż połowę tego co na poziomie wcześniejszym (zaokrąglenie do pełnych procentów w dół) zaś to co zostaje z puli procentowej jest przekazywane na zwrot. Poziom 2-gi programu musi być co najmniej o jeden punkt procentowy niższy od poziomu 1-go, zaś poziom 3-ci może być na poziomie maksymalnie 2% całej puli.

Przykładowo przy puli 20%, podział może wyglądać następująco:

 • poziom: 20% => pozostałe poziomy: 2 i 3 – 0% => ZWROT FEE będzie na poziomie 0% (20%-20%=0%)
 • poziom: 15% => 2 poziom: 2% => 3 poziom -0% => ZWROT FEE będzie na poziomie 3% (20%-15%-2%=3%)
 • poziom: 10% => 2 poziom-4% => 3 poziom-1% => ZWROT FEE będzie na poziomie 5% (10%-4%-1%=5%)

Jak stworzyć kampanię?

 1. Kliknij w przycisk Nowa kampania.

2. Nadaj nazwę kampanii.

3. Ustal podział prowizji.

4. Uruchom kampanię klikając w ikonkę Start.

5. W tym momencie system wygeneruje linki polecające do Twojej kampanii.

6. Twoja kampania jest już gotowa. Teraz możesz przekazywać swoje linki afiliacyjne.

UWAGA!

Podstawową prowizją jest poziom 10% .
Aby otrzymać wyższy próg prowizyjny należy spełnić odpowiednie warunki:

 • +5% – gdy liczba Twoich afiliantów jest na poziomie 1000 i więcej
  lub
 • Twój obrót fee jest na poziomie 100KNG lub więcej.

Spełniasz powyższe warunki? Skontaktuj się z nami na adres [email protected], abyśmy mogli podnieść Twój poziom prowizyjny i ciesz się jeszcze większymi zwrotami fee!