Hodluj KNG i KESH

Token KESH to standardowy token ERC-20 notowany na naszej giełdzie w parze do tokena KNG. Jeśli zostaniesz jego posiadaczem, przysługuje Ci prawo do zakupu udziału w zyskach jednej z naszych spółek, prawo do nabycia certyfikatu udziałowego oraz możliwość spieniężenia go w dowolnym czasie. Jednakże nie musisz wymieniać tokenów na udziały – możesz je hodlować, tak jak tokeny KNG i zarabiać na wzroście ich wartości! Kanga Exchange rozwija się niezwykle dynamicznie – to wpływa na wycenę spółki, a tym samym – wycenę naszych tokenów!


Więcej na temat tokenów KESH znajdziesz tutaj.