Blog

Znajdź


Tag: status-pep

Czym jest status PEP?

Czym jest status PEP?

PEP - Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne oraz osoby, które zaprzestały pełnienia znaczącego stanowiska publicznego lub znaczącej funkcji publicznej w okresie ostatnich 12 m-cy. Kim jest PEP? a) szefów państw, szefów rządów,

Czytaj więcej