Oświadczenie

W związku z wpisaniem dwóch spółek związanych z działalnością Kanga Exchange oświadczamy co następuje:

1. Spółka Good Investments LTD była operatorem giełdy Kanga Exchange do dnia 11.01.2022 r o czym Spółka informowała Użytkowników mailowo oraz na stronie Giełdy.

2. Spółka BSSIP LTD wykonuje pomocnicze działania związane z działalnością Kanga Exchange.

3. Żadna ze wskazanych spółek nie wykonuje głównych operacyjnych zadań wymaganych do poprawnego funkcjonowania giełdy i związanych z nią usług (np. realizacja wpłat i wypłat, działalność kantorowa itp.).

4. Żadna z usług świadczonych lub związanych z Kanga Exchange nie została przerwana.

5. W celu zachowania najwyższych standardów, Kanga Exchange zawiadomiła partnerów operacyjnych o zaistniałej sytuacji, również tych którzy nie są związani bezpośrednio z podmiotami wpisanymi na listę ostrzeżeń. Otrzymaliśmy deklarację współpracy i wsparcia.

6. Jako przedstawiciele Kanga Exchange nie rozumiemy zasadności zgłoszonych przez KNF wątpliwości, a mianowicie „umożliwiania obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia”. Żaden z podmiotów związanych z Kanga Exchange nigdy nie podejmował działań związanych obrotem instrumentami wymagającego szczególnego zezwolenia.

7. Zwracamy również uwagę na fakt, że żaden z podmiotów nie otrzymał oficjalnego zawiadomienia od KNFu lub prokuratury o toczącym się postępowaniu.

8. Kanga Exchange deklaruje pełną współpracę z regulatorem i odpowiednimi urzędami. Jednocześnie służby prawne Kanga Exchange podjęły odpowiednie działania zmierzającą do natychmiastowego wyjaśnienia aktualnej sytuacji.

9. Mamy również świadomość, że od kilku tygodni w przestrzeni internetowej podejmowane były działania zmierzające do oczernienia działalności i usług świadczonych przez Kanga Exchange. Sprawa została przekazana do organów ścigania. Podjęte zostały również działania zmierzające do ujawnienia tożsamości osób stojących za wskazaną inicjatywą.

10. Od początku swojej działalności Kanga Exchange stawiała na współpracę i budowanie silnej wspólnoty kryptowalutowej. Zaistniałą sytuację odbieramy nie tylko jako próbę zaszkodzenia Kanga Exchange, ale działanie uderzające i szkodzące polskiej społeczności kryptowalutowej.

IEO LIBES krok po kroku

KIEDY?

11/01//2022 11:00

GDZIE?

https://trade.kanga.exchange/ieos

Aby wziąć udział w IEO należy po zalogowaniu na konto na Kanga Exchange wejść w zakładkę IEO.

UWAGA!!!! NIE NALEŻY ODŚWIEŻAĆ STRONY, ABY DOKONAĆ ZAKUPU; SYSTEM AUTOMATYCZNIE BĘDZIE SIĘ AKTUALIZOWAŁ W TRAKCIE TRWANIA TEGO IEO, CHYBA, ŻE UŻYTKOWNIK MA ROZSYNCHRONIZOWANY ZEGAR!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W IEO?

Przed IEO BES posiadacze KNG lub (i) hodlerzy KNG (użytkownicy POS KNG) będą mogli licytować pakiety, mając tym samym gwarantowany zakup na tym IEO po wygranej licytacji: https://kanga.exchange/pl/nowy-model-ieo-na-kanga-exchange/

To IEO jest publiczne, co oznacza, że każdy zarejestrowany na Kandze może zakupić tokeny.

Przy tym IEO KYC nie jest wymagane przez emitenta.

Warunkiem jest posiadanie na portfelu środków na zakup BES.

WARUNKI IEO BES

 • Hardcap: 1,000,000$
 • Cena za token: 0.0026$
 • Min Investment: 300 $ 
 • Max Investment: 3000$ 
 • Vesting: 25% od razu, pozostałe 75% uwalniane codziennie przez 4 miesiące/120 dni
 • Pary walutowe: BES-USDT,BES-ETH
 • Pierwsza para: BES-USDT
 • Dostępne kryptowaluty: USDT, oPLN, oEUR, BTC, ETH
 • Token: ERC20
 • Mainnet: Ethereum
 • Data IEO: 11.01.22 11:00 
 • Zlecenia sprzedaży: 13.01.22 11:00
 • Zlecenia kupna: 14.01.22 11:00
 • Wypłaty: 17.01.22 10:00
 • zlecenia można składać nie częściej niż jeden raz na 10 sekund (jeśli przy zakupie wystąpił błąd, to takie zamówienie możesz ponowić od razu- system poinformuje Cię o tym odpowiednim komunikatem).

KROK PO KROKU JAK DOKONAĆ ZAKUPU?

 • wejdź na stronę https://trade.kanga.exchange/ i zaloguj się na swoim koncie Kanga
 • przejdź do zakładki IEO 
 • do ostatniej godziny przed rozpoczęciem IEO system będzie odliczał czas do rozpoczęcia sprzedaży
 • na ostatnią godzinę przed rozpoczęciem IEO system odblokuje interfejs jednak pola będa jeszcze nieatywne 
 • nie odświeżaj strony – gdy IEO rozpocznie się a na zegarze pokaże się 00:00:00, system automatycznie odblokuje możliwość zakupu a także odświeży ilość dostępnych tokenów z puli
 • aby dokonać zakupu wpisz w odpowiednią rubrykę ilość tokenów, które chcesz zakupić oraz wybierz walutę, którą chcesz dokonać opłaty i wciśnij przycisk KUP BES 
 • jeśli uda Ci się złożyć zlecenie zakupu w dole strony pojawi się stosowna informacja a jeśli znajdziesz się w gronie użytkowników, których zamówienie zostało przetworzone i znalazłeś się w gronie szczęśliwców na Twojej tablicy po zakończeniu IEO BES pojawi się przycisk CLAIM (POTWIERDŹ), abyś potwierdził swój sukces.

UWAGA!!! Złożenie zlecenia zakupu nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu.

To, czy Ci się udało zakupić token BES dowiesz się po przetworzeniu Twojego zlecenia.

System przetwarza każde zlecenie w kolejności jego złożenia.

Jeśli zlecenia złożone przed Twoim wyczerpią całą pulę tokenów to Twoje zlecenie nie będzie zrealizowane, o czym będziesz poinformowany w jego statusie!

Pamiętaj liczy się czas złożenia zlecenia- przetworzenie zlecenia następuje później.

Informacja o ilości dostępnych tokenów nie jest aktualizowana na bieżąco i może różnić się od aktualnie dostępnej.

POWODZENIA!

IEO Libes na Kanga Exchange

Platforma e-sportowa Libes może zwiększyć aktywność gospodarczą graczy, zapewnić użytkownikom zupełnie nową rozrywkę oraz być wykorzystana z myślą o przyszłych innowacjach w e-sporcie i blockchain. W ramach platformy Libes użytkownicy mogą obstawiać mecze turniejowe, dawać napiwki graczom oraz kupować oryginalne NFT graczy i usługi NFT. Gracze mają możliwość czerpać z tego tytułu przychody, co pozwala im na prowadzenie działalności gospodarczej się w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Token zarządzający Libes (token BES) jest stworzony do użytku na platformie e-sportowej LIBES i służy jako prawo głosu na platformie. Poprzez decentralizację praw, LIBES ma na celu stać się samowystarczalną zdecentralizowaną organizacją (DAO) złożoną z graczy i użytkowników.

Szczegóły: 

Hardcap: 1,000,000$

Cena za token: 0.0026$

Min Investment: 300 $ 

Max Investment: 3000$ 

Vesting: 25% od razu, pozostałe 75% uwalniane codziennie przez 4 miesiące/120 dni

Pary walutowe: BES-USDT,BES-ETH

Pierwsza para: BES-USDT

Dostępne kryptowaluty: USDT, oPLN, oEUR, BTC, ETH

Token: ERC20

Mainnet: Ethereum

Data IEO: 11.01.22 11:00 

Zlecenia sprzedaży: 13.01.22 11:00

Zlecenia kupna: 14.01.22 11:00

Wypłaty: 17.01.22 10:00

Project: https://bes-libes.io/

Twitter https://twitter.com/libesglobal?s=21

Discord https://discord.com/invite/libesglobal

Telegram https://t.me/libesglobal

Medium https://medium.com/@libesglobal/about

Libes Japan(Platform) https://twitter.com/libes_japan?s=21

Libes Mongolia https://m.facebook.com/Libesesports/White paper: https://libes.io/wp_en.pdf

Zmiany w regulaminie

Drodzy Użytkownicy,

Działając zgodnie z Regulaminem informujemy o zmianie postanowień Regulaminu. Od dnia 11 stycznia 2022 r. będą obowiązywać nowe postanowienia zgodnie, z którymi między innymi zmieni się Operator Serwisu oraz zostaną dodane postanowienia dotyczące nowej usługi – możliwości wykonywania zobowiązań wynikających z umów przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego lub innych umów na zabezpieczenie umów pożyczki. Zgodnie z Regulaminem do dalszego korzystania z Serwisu potrzebna jest akceptacja nowych postanowień. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zmianami oraz akceptację regulaminu. W załączeniu poniżej przedstawiamy zmiany.

ZMIANY

I. Postanowienie wskazane w Preambule Regulaminu o brzmieniu:

„Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu Kanga Exchange (zwany dalej Serwisem) przez osoby trzecie. Serwis Kanga Exchange jest udostępniany przez Good Investments LTD, spółkę zarejestrowaną zgodnie z International Business Companies Act of the the Republic of Seychelles, Company Number: 192185 (dalej jako Operator).”

Otrzyma następujące brzmienie:

„Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu Kanga Exchange (zwany dalej Serwisem) przez osoby trzecie. Serwis Kanga Exchange jest udostępniany przez Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize (dalej jako Operator).”

II. Dotychczasowy § 3 ust. 1 o brzmieniu:

„W celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta Użytkownika, w szczególności umożliwienie korzystania z płatnych usług konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

1. „W celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta Użytkownika, w szczególności umożliwienia korzystania z płatnych usług konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Operator może żądać od Użytkownika przeprowadzenia identyfikacji Użytkownika w szczególności w przypadku:
a) Dokonania zapłaty za usługi, w tym również usługi świadczone przez partnerów, przelewem bankowym i następnie żądania przesłania kryptowaluty na portfel zewnętrzny,
b) Żądania przesłania kryptowaluty na konto (portfel wewnętrzny) niezweryfikowanego Użytkownika – weryfikacja Użytkownika który żąda przesłania kryptowaluty na konto (portfel wewnętrzny) innego Użytkownika.”

III. Dotychczasowe paragrafy 6,7 oraz 8 otrzymują odpowiednio numerację 7, 8, 9 i nowy §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„ §6
1. Operator w ramach Serwisu świadczy równieżusługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości (funkcjonalność) wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie na zabezpieczenie lub innych umów na zabezpieczenie zawartych (lub mających być zawartymi) umów pożyczki, w których to Użytkownik jest pożyczkobiorcą (dalej również jako: „Pożyczkobiorca„), a druga Strona – pożyczkodawcą (dalej również jako: „Pożyczkodawca„).
2. Operator nie jest stroną żadnych umów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Operator udostępnia wyłącznie funkcjonalność w ramach Serwisu. Operator nie gwarantuje w żaden sposób wykonania jakichkolwiek postanowień umów opisanych w ust.1 wyżej przez którąkolwiek ze stron tych umów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania jak i zaniechania Użytkownika jak i Pożyczkodawcy wynikające z zawartych przez nich umów.
3. Funkcjonalność powyższa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne, niezablokowane i zweryfikowane konto w Serwisie. 4. Operator świadczy usługi opisane w niniejszym paragrafie na wyraźne żądanie Użytkownika, które może być wyrażone w szczególności w jakiejkolwiek umowie z Pożyczkodawcą, na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych oraz informacji zawartych w umowach z innymi podmiotami. Użytkownik jednocześnie może upoważnić Pożyczkodawcę do przesłania do Operatora treści wszelkich umów zawieranych między Użytkownikiem a Pożyczkodawcą wraz z żądaniem wykonania przez Operatora usługi, o której mowa w ust. 1
5. Opisana w ust. 1 usługa, świadczona na wyraźne żądanie Użytkownika, polega w szczególności na:
A. dokonaniu przez Operatora tymczasowej blokady kryptowalut (wierzytelności) będących w dyspozycji Użytkownika na jego koncie (portfelu) na czas nieprzekraczający 7 dni od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 4 poprzez ich przeniesienie na inne konto (portfel) przypisany do Użytkownika, z którego nie będzie możliwe przesłanie kryptowaluty na inne konto lub portfel, a także nie będzie możliwości wypłaty tych środków lub ich dysponowania w inny sposób, z zastrzeżeniem cofnięcia zgody przez Użytkownika aż do momentu uzyskania przez Operatora zawiadomienia o zawarciu umowy przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie lub zawiadomienia o zawarciu innej umowy,
B. Dokonaniu zabezpieczenia wierzytelności o wypłatę kryptowalut będących na innym koncie (portfelu) Użytkownika, o którym mowa w lit. A powyżej, na czas przekraczający 7 dni, w tym w szczególności wynikający z umowy pożyczki, umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub innej umowy poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi i innym podmiotom przesłania kryptowaluty z konta (portfela) na inne konto lub portfel, a także wyłączenie możliwości wypłaty tych środków lub dysponowania w inny sposób z zastrzeżeniem postanowień opisanych poniżej.
6. Operator zobowiązuje się na żądanie Użytkownika i za jego zgodą do realizowania usługi opisanej w ust. 1 i 5 powyżej zgodnie treścią umowy przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie na zabezpieczenie, innych umów na zabezpieczenie kryptowalut oraz umów pożyczki zawartych przez Użytkownika, w szczególności na umożliwienie przesłania kryptowaluty z konta (portfela) o jakim mowa w ust. 5 lit. B powyżej na żądanie Użytkownika lub innego uprawnionego podmiotu (w tym Pożyczkodawcy) w oparciu o treść oświadczenia Pożyczkodawcy. Operator zastrzega sobie prawo pobrania stosownej opłaty za tę usługę, o ile taka opłata zostanie wprowadzona, będzie ona widoczna dla Użytkownika w Serwisie.
7. Operator nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości jakichkolwiek oświadczeń składanych przez podmioty o których mowa w niniejszym paragrafie, Użytkownik oświadcza tym samym, że wszelkie jego dane i jego oświadczenia, które znajdą się w treści umów, o których mowa w ust. 1 będą zgodne z prawdą i tym samym ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i majątkową za jakiekolwiek skutki niezgodności tych danych z prawdą.”

IV. Postanowienia §8, w którym zmieniono numerację na §9 w starym
brzmieniu:


„1.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Republiki Seszeli, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.”


Otrzymuje następujące brzmienie:


„1.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Belize, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
3.W przypadku jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące między Stronami.
4.Operator może bez zgody Użytkownika przenieść prawa i obowiązki wynikające z regulaminu na jakikolwiek inny podmiot, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.”

Nowy listing na Kanga Exchange: Projekt vEMPIRE DDAO

Projekt: vEMPIRE DDAO

vEmpire DDAO to pierwszy w historii protokół drugiej warstwy Metaverse. Jesteśmy ściśle związani i współpracujemy z wieloma projektami działającymi w tej branży z dużym doświadczeniem. Zapewniamy DeFi taki jak stacking pool tokenów Metaverse, wypłacając zysk w naszym tokenie $VEMP, a następnie wykorzystując stakowane tokeny do zbudowania zasobów gry w postaci wirtuanej własności, NFT oraz nieruchomości w tych wirtualnych światach. Stosujemy model play to earn na naszej platformie jak również w Metaversach. Pierwsza gra na naszej platformie jest już dostępna na play.v-empire.io a niedługo planujemy uruchomić nasz sandbox.

Szczegóły listingu:

Para walutowa: VEMP/USDT

Zlecenia sprzedaży: 06.01.22 11:00 

Zlecenia kupna: 07.01.22 11:00

Wypłaty: 08.01.22 10:00

Projekt: https://v-empire.io
Social Media: https://t.me/vEmpirediscussion
https://www.instagram.com/vempire.digital
https://m.facebook.com/vEmpireDDAO
https://discord.com/invite/Wk3aF3PNKM
https://t.me/vEmpireannouncements
https://www.reddit.com/r/vEmpireGamerToken
https://www.youtube.com/channel/UCjhhTUTgN2xW7IAAXSxvHrw
https://medium.com/@v-empire.digital
https://www.tiktok.com/@vempireddao
White paperhttp://34.241.8.126/wp-content/uploads/2021/12/vEMPIRE-1.2.pdf

#KangaZEN – wyniki konkursu

Już wiemy kto osiągnie stan zen w 2022! #KangaZEN

Otrzymaliśmy wiele Waszych odpowiedzi na pytanie “Za co zapłacisz kartą Kanga by ZEN.com w nowym roku” i życzymy Wam aby wszystkie Wasze pragnienia i zamysły się spełniły, zarówno te mniejsze jak i większe.

Tymczasem z przyjemnością ogłaszamy, że kartę Kanga by ZEN.COM oraz rok bez opłat otrzymają następujący Kanganauci:

1. brtk.em @xbambolada

2. Noe @BILT_Polska

3. NO9 @NO996216847

4. Mateusz Kołakowski

5. Szymek z Rivii

6. Dawid Cyboran

7. Andrzej Marcinkowski

8. Tomasz Majewski

9. Jacek Kołodziejczak

10. Piotr Peterka Czaja

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału a zwycięzców prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej. 🙂